กันเองทราเวล

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ต่างประเทศ ลาว,เวียดนาม,กัมพูชา,พม่า,มาเลเซีย
ท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม ท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ บริการรถตู้ให้เช่า
Tel / Fax 02-8155820 , 086-329-7251 Tel /Line 0899-212-451
Mail:Pramote2008@Hotmail.com    www.kanaeng.com

 
 

เช่ารถตู้ไทย ไป หลวงพระบาง
เงื่อนไข
ไปตามโปรแกรม 4 วัน 3 คืน ในลาวนะครับ เวลาน้อยกว่า นี้ไปไม่ได้ถ้ามากกว่าเพิ่มวันละ
5,000 บาท  ตัวอย่าง ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ตอนเย็นของวันที่ 1 อยู่ในลาว
คือวันที่ 2,3,4,5 กลับถึงกรุงเทพเป็นเช้าวันที่ 6 เวลาประมาณตี 4 นะครับ
อัตราค่าบริการ  32,000 บาท/คัน

อัตรานี้รวม
1   ค่าเช่ารถและน้ำมัน
2.  ค่าไกด์ลาว
3.  ค่ารถผ่าน ตม. ไทย-ลาว
4.  ค่าประกันการเดินทางทุน 1,000,000 บาท ค่ารักษาอุบัติเหตุ 100,000 บาท
5.  ค่าที่พักและอาหารคนขับ+ไกด์
หมายเหตุ  ทั้งหมดนี้เป็นภาคบังคับของทางลาวนะครับ

อัตรานี้ไม่รวม
1.  ค่าคนผ่านการท่องเที่ยวลาว คนละ 250 บาท (บังคับ)
2.  อำนวยความสะดวกของคนผ่านด่านไทย-ลาว คนละ 250 บาท

การจอง

โอนเงินมัดจำ  5,000 บาทมาที่
ชื่อบัญชี ปราโมทย์  แก้ววงษา  ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ (ทั้ง 2 ธนาคาร)
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา  สาขา สาทร  เลขที่บัญชี 397-1-16470-7
ธนาคาร ไทยพาณิชย์  สาขา บางรัก เลขที่บัญชี 054-2-40389-5
ส่งหลักฐานการโอนเงิน Fax.02-815-4022


เช่ารถตู้ไทยไปลาว ใต้ (ปากเซ,จำปาสัก)

เงื่อนไข

ไปตามโปรแกรม 3 วัน 2 คืน ในลาวนะครับ ตัวอย่าง ออกจากกรุงเทพฯ เย็นวันที่ 1 อยู่ในลาว
วันที่ 2,3,4, กลับถึงกรุงเทพฯ เป็นเช้าวันที่ 5 เวลาประมาณตี 4 นะครับ
อัตราค่าบริการ  26,000 บาท/คัน

อัตรานี้รวม
1.  ค่าเช่ารถและน้ำมัน
2.  ค่าไกด์ลาว (เราจัดหาให้หรือหาเองก็ได้)
3.  ค่ารถผ่าน ตม.ไทย-ลาว
4.  ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง  1,000,000 บาท ค่ารักษาอุบัติเหตุ  100,000 บาท
5.  ค่าที่พักและอาหารคนขับ+ไกด์ (ถ้าผู้จ้างรับผิดชอบส่วนนี้ หักออก 3,000 บาท)
หมายเหตุ  ทั้งหมดนี้เป็นภาคบังคับของทางลาวนะครับ

อัตรานี้ไม่รวม

1.  ค่าคนผ่านการท่องเที่ยวลาวคนละ 400 บาท (บังคับ)
2.  ค่าทำเอกสารคนอำนวยความสะดวกผ่านไทย-ลาว คนละ 150 บาท
3.  ค่าจองที่พักหรือเบอร์โทรโรงแรมที่เราใช้บริการอยู่ 500 บาท

การจอง  
โอนเงินมัดจำ  5,000 บาทมาที่
ชื่อบัญชี ปราโมทย์  แก้ววงษา  ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ (ทั้ง 2 ธนาคาร)
ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา  สาขา สาทร  เลขที่บัญชี 397-1-16470-7
ธนาคาร ไทยพาณิชย์  สาขา บางรัก เลขที่บัญชี 054-2-40389-5
ส่งหลักฐานการโอนเงิน Fax.02-815-4022
บริการ : จองโรงแรมในลาว ทั้งเวียงจันทน์,วังเวียง,หลวงพระบาง,จำปาสัก ในราคา
รวมทั้งหมด 500 บาท

ให้เช่ารถตู้ทั่วไทย เรามีรถตู้ในทีมมาก กว่า 30 คัน ท่องเที่ยว ประชุม ตีกอล์ฟ ให้บริการทั่วไทย
และในประเทศลาวอัตราค่าเช่าเริ่มต้น : 1,500-2,000  บาท/วัน และยังมีรถลาวให้เช่าใน
ประเทศลาว

กันเองทราเวล บริการ
- ทำทัวร์ในประเทศไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา พม่า มาเลเชีย และสิบสองปันนา
- รถตู้ไทยให้เช่าทั่วไทยและไปในลาว
- รถตู้ลาว ท่องเที่ยวในประเทศลาว
- บริการรถตู้ไทยส่งหน้าด่านประเทศลาว
- รับทำเอกสารเข้าประเทศลาว
- เช่ารถตู้ไทย ไป หลวงพระบาง
- เช่ารถตู้ไทยไปลาว ใต้ (ปากเซ,จำปาสัก)

บริการเช่ารถตู้ลาว
- รถตู้ลาว ให้เช่าท่องเที่ยวในเวียงจันทน์ ไปเช้า กลับเย็น รับ-ส่งหน้าด่านประเทศลาว
วันละ 2,000 บาท รวมน้ำมัน
- รถตู้ลาว ให้เช่า ไปหลวงพระบาง วันละ 4,500 บาทต่อวัน (รวมน้ำมัน)

บริการรถตู้ไทยส่งหน้าด่านประเทศลาว
- รถตู้ รับ ส่ง หนองคาย ไปหน้าด่านประเทศลาว วันจันทร์ ถึง ศุกร์ (08.00 – 16.00 น.)
ไปและกลับ 1,200 บาท  นอกเวลา คิดเพิ่ม เที่ยวละ 100 บาท
- รถตู้ รับ ส่ง อุดร ไปหน้าด่านประเทศลาว วัน จันทร์ ถึง ศุกร์ (08.00 – 16.00 น.)
ไปและกลับ 3,000 บาท  นอกเวลา คิดเพิ่ม เที่ยวละ 100 บาท
- รถตู้ รับ ส่ง อุดร ไปหน้าด่านประเทศลาว วัน จันทร์ ถึง ศุกร์ (08.00 – 16.00 น.)
ไปและกลับ 3,000 บาท  นอกเวลา คิดเพิ่ม เที่ยวละ 100 บาท
หมายเหตุ รับและส่งไม่ใช้ในวันเดียวกันคิดเพิ่ม 500 บาท

รับทำเอกสารเข้าประเทศลาว

- เข้าและออกจากประเทศลาว วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
ไป เช้า กลับ เย็น (08.00 – 16.00 น.) ท่านละ 200 บาท ถ้านอกเวลา เพิ่มขาละ 40 บาท
- เข้าและออกจากประเทศลาว วัน จันทร์ ถึง วัน ศุกร์
ไป หลวงพระบาง (08.00 – 16.00 น.) ท่านละ 250 บาท ถ้านอกเวลา เพิ่มขาละ 40 บาท

 

รถตู้เช่า

รถตู้เช่า

รถตู้เช่า

รถตู้เช่า

รถตู้เช่า

 

 

 

 

   
กันเอง ทราเวล 129 หมู่1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ 10290
รับทำทัวร์เป็นหมู่คณะ มีรถตู้ให้เช่า Tel/Fax 02-8155820 , 086-329-7251 Tel / Line 0899-212-451
Mail :Pramote2008@hotmail.com www.kanaeng.com ใบอนุญาต เลขที่ 11/05791