กันเองทราทัวร์
ทัวร์ในประเทศ ต่างประเทศ ลาว,เวียดนาม,กัมพูชา,พม่า,มาเลเซีย
ท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม ท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ บริการรถตู้ให้เช่่า
Tel/Fax 02-815-5820 , 0899-212-451, 086-329-7251
Mail:Pramote2008@hotmail.com.com    www.kanaeng.com

เก็นติ้ง ไฮแลนด์  คาเมรอน ไฮแลนด์ 3 วัน 2 คืน

เก็นติ้ง ไฮแลนด์ แสง สี เสียง นครที่ปกคลุมด้วยเมฆหมอก ตื่นเต้นเร้าใจกับกิจกรรมที่สนุกทั้งครอบครัว
กัวลาลัมเปอร์ เมืองศิวิไลซ์ที่กลมกลืนระหว่างเก่าและใหม่ แทรกซึมด้วยธรรมชาติ ด้วยสวนใหญ่ใจกลางเมือง
คาเมรอน ไฮแลนด์ จิบชาต้นตำรับสัมผัสดอกไม้ แกมสายหมอก อากาศเย็นฉ่ำสบาย

วันออกเดินทาง 
19.00 น.  คณะพร้อมกันออกเดินทางเพื่อจะนำท่านเดินทางไปยังหาดใหญ่  โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP

วันแรก  หาดใหญ่ เก็นติ้ง ไฮแลนด์ Genting Highland s   (เช้า / เที่ยง / เย็น)
06.00  น
รับประทานอาหารเช้าที่หาดใหญ่ (1)
07.00 น.
เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะ v ที่จุดนัดพบ เดินทางสู่ เก็นติ้งไฮแลนด์ ประเทศมาเลเซีย ผ่านด่านสะเดาของประเทศไทย
ทำการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง พิธีการทางศุลกากรของมาเลเซียที่ด่าน  บูกิตคายูอีตั้ม
ผ่านจังโหลน  จิตรา อลอสตาร์  สุไหงปัตตานี  บัตเตอร์เวิร์ธ  ไท้ผิง  อีโปร์ ตันหยงมาลิม (เวลาประเทศมาเลเซีย เร็วกว่า
ประเทศไทย 1 ชั่วโมง) 
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (2)  จากนั้นเดินทางต่อ ...
18.00 น.
เก็นติ้ง ไฮแลนด์ สนุกสนานกับการนั่งกระเช้าลอยฟ้า Sky way ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด สะดวก ปลอดภัยและ
มีความเร็วที่สุดในโลก สามารถวิ่งได้ 6 เมตรต่อวินาที จากสถานีถึงโรงแรมระยะทาง 3.4 กม. ยาวที่สุดในเอเชียสัมผัส 
ปุยเมฆหมอกอันหนาทึบและอากาศบริสุทธิ์อันหนาวเย็น (โปรดนำเสื้อหนาวติดไปด้วย)
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม เฟิสต์เวิลด์ First World  Hotel
19.30 น.
บริการอาหารเย็นแบบบุฟเฟ่ต์ในโรงแรม (3) จากนั้นเข้าชม บ่อนคาสิโนระดับชาติ ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมาย (อิสระ)  สนุกสนานกับกับการเสี่ยงโชคต่างๆ อาทิเช่น สล๊อตแมชชีน แบล็คแจ็ค รูเล็ต ไฮโล เป็นต้น
(ท่านสุภาพบุรุษสวมเสื้อมีปก สวมรองเท้าหุ้มส้น ท่านสุภาพสตรี แต่งกายแบบสากลนิยม เด็กอายุต่ำกว่า 21 ปี ห้ามเข้า)
  ** ขอให้โชคดี **  หรือ เปลี่ยนบรรยากาศไปที่ First World Plaza  เดินเล่นเที่ยวชมนครแห่งความ บันเทิงต่างๆ เช่น
สัมผัสความเย็นของหิมะที่ Snow World , Ripley’s Belive It or Not  เพลิดเพลินใจกับนิทรรศการกว่า500 ชนิด
ที่หาชมได้ยากจากโลกใบนี้ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมดังจากทั่วโลกที่ลดกระหน่ำราคาตลอดปี 
วันที่สอง          กัวลาลัมเปอร์   คาเมรอน ไฮแลนด์          (เช้า / เที่ยง / ย็น)   
07.00 น.
บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ในโรงแรม (4) อิสระกับการถ่ายภาพคู่บรรยากาศยามเช้าสายลม สายหมอก จาก เก็นติ้ง ไฮแลนด์
สู่ กัวลาลัมเปอร์
10.00 น.
เที่ยวชม กัวลาลัมเปอร์ garden city of lights เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย “นครที่ห้อมล้อมด้วยสวนไม้ดอก” ประดับประดา
ไปด้วยต้นไม้และพุ่มดอกไม้ที่สวยงามตระการตา นำชม จัตุรัสเมอร์เดก้า Dataran Merdeka  ศูนย์กลางของกรุงฯ ชม เสาธง
สูงที่สุดในโลก 100 เมตร ความงดงามของสถาปัตยกรรม อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด Sultan Abul Samad Building  ชม
พระราชวังแห่งชาติ Istana Negara ทหารม้าและทหารราบประจำพระองค์
ผ่านชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา  มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟเก่าแก่KL Tower  ที่มีความสูง 421 เมตร
Petronas Twin Tower  ตึกแฝด หรือ ตึกปิโตรนัส ที่มีความสูง 452 เมตร
12.00 น.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5) จากนั้นนำสู่ คาเมรอน ไฮแลนด์  Cameron Highlands ... คาเมรอนไฮแลนด์
สูงกว่าระดับน้ำทะเล 4,500 ฟิต ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติ บนเขาอันสลับซับซ้อนเพลิดเพลิน กับความงดงาม
ซึ่งประกอบด้วย สิ่งก่อสร้างและประวัติต่างๆ มากมายแม้แต่ราชาไหมไทย “ จิม ทอมสัน ” ก็มาหายสาบสูญจากที่นี่
คาเมรอนฯแบ่งเป็นชุมชนเมือง สามระดับ (สามชั้น) ทุกระดับจะมีร้านค้า โรงแรม ตลาด แม้แต่ธนาคารในต่างประเทศ
ก็มาเปิดบนเขานี้ ชั้นแรกชื่อ Ringlet  ชั้นที่สอง Tanah Rata ชั้นที่สาม Bringchang ไต่ระดับ
ภูเขาซึ่งเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวจากเขาลูกหนึ่งไปสู่เขาอีกลูกหนึ่ง
18.00 น.
บริการอาหารเย็น แบบสตีมโบ๊ท ณ ภัตตาคาร (6) เข้าพักโรงแรม เฮอริเทจ Heritage , สตอเบอร์รี่ปาร์ค
Strawberry Park
หรือเทียบเท่า
วันที่สาม    คาเมรอน ไฮแลนด์ ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี จังโหลน หาดใหญ่     (เช้า / เที่ยง / เย็น)
07.00 น.
บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ในโรงแรม (7)  จากนั้นนำชม สวนสตรอเบอร์รี่ สวนดอกไม้ แวะตลาดพื้นเมืองเลือกซื้อสินค้าต่างๆ
อาทิเช่น พืชผักเมืองหนาว ดอกไม้สดและแห้ง ไร่ชา ความงามของน้ำตกที่สวยที่สุด “อีสกานด้า
12.00 น.

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (8)  จากนั้นเดินทางกลับหาดใหญ่ ... ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรีจังโหลน
จากนั้นผ่านพิธีการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางทั้งสองประเทศ เย็น เดินทางถึงหาดใหญ่ รับประทานอาหารเย็น(9)
พร้อมความประทับใจ

06.00 น.
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ 
  โรงแรม เฟิสต์เวิลด์ บน เก็นติ้ง ไฮแลนด์ ไม่มีบริการเตียงเสริม
โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

• อัตราค่าบริการ

 

ท่านละ 6,500 บาท
หากพักตรงกับวันเสาร์ ทั้งเก็นติ้ง ไฮแลนด์ รร. เฟิสต์เวิลด์ และ คาเมรอน ไฮแลนด์ รร.สตอเบอร์รี่ ปาร์ค จ่ายเพิ่ม ห้องละ 400 บาท
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,000.-บาท

• อัตรานี้รวม

 

1.ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน ห้องแอร์ ทีวี ตู้เย็น)
2.ค่าอาหารตามรายการ
3.ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว
4.ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000.-บาท/ท่าน
5.ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
6.มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง(รถบัส)
7.ค่าสกายเวย์ (SKYWAY ) ขึ้น – ลง

• อัตรานี้ไม่รวม

 

1.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 / หักคืน ณ ที่จ่าย 3 % 
2.ค่าเครื่องเล่นต่างๆ บนเก็นติ้ง ไฮแลนด์
3.ค่าภาษีเดินทาง ( หากมีการประกาศใช้ )
• สิ่งที่ควรเตรียมไป สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, รองเท้าผ้าใบ, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรครวมทั้งคนรู้ใจ
• หมายเหตุ
โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยถือประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ

• การจองทัวร์

 

โอนเงินมัดจำคนละ 1,000 บาท มาที่ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ แก้ววงษา ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ (ทั้ง 2 ธนาคาร)
- ธนาคารกรุงศรี สาขาสาทร เลขที่บัญชี 397-1-16470-7
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางรัก เลขที่บัญชี 054-2-40389-5

มื่อโอนเงินแล้ว ให้ส่งใบโอนเงินมาที่ เมลล์ pramote2008@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่
02-8154022 หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 0899-212-451
รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมลล์ หรือแฟ๊กซ์

ชื่อ-นามสกุล
Name-Surname
เลขประชาชน
เลขหนังสือเดินทาง
วันเกิด
สถานที่เกิด
วันที่ออก
วันที่หมดอายุ
               


ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 10 วัน


• เอกสารที่ใช้
1.หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับจากวันเดินทาง)
2.หนังสือเดินทางควรมีหน้าว่างๆ สำหรับประทับตราวีซ่าและตราเข้า-ออก อย่างน้อย 2 หน้า
• หมายเหตุ : พาสปอร์ตต้องนำมาในวันเดินทาง
• การยกเลิกทัวร์
1.ยกเลิกทัวร์ ก่อนเดินทาง 30 วัน บริษัทคืนเงินให้ทั้งหมด
2.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 15 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะเก็บค่ามัดจำทัวร์
3.ยกเลิกทัวร์ ภายใน 7 วันก่อนการเดินทาง บริษัทฯจะหักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงครับ

 

กันเอง ทราเวล 129 หมู่ 1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ 10290  ใบอนุญาต เลขที่ 11/05791
รับทำทัวร์เป็นหมู่คณะ มีรถตู้ให้เช่า Tel/Fax 02-815-4022, 0899-212-451,086-329-7251 Mail:Pramote2008@hotmail.com