หน้าแรก    รถตู้ให้เช่า    จองทัวร์    จองรถตู้    เกี่ยวกับเรา    ติดต่อเรา
กันเองทราเวล

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ต่างประเทศ ลาว,เวียดนาม,กัมพูชา,พม่า,มาเลเซีย
ท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม ท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ บริการรถตู้ให้เช่า
Tel / Fax 02-8155820 , 086-329-7251 Tel /Line 0899-212-451
Mail:Pramote2008@Hotmail.com    www.kanaeng.com

ใบอนุญาต เลขที่ 11/05791
ทัวร์เป็นหมู่คณะ   ประชุม สัมมนา  ไทย    ลาว    เวียดนาม     กัมพูชา    พม่า   มาเลเชีย
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
สิมิลันสวรรค์แห่งอันดามัน
ออบหลวง ถ้ำแก้วโกมล ปางอุ๋ง

 

ค้นหาที่ Google


ใบอนุญาต

รูปที่เที่ยวเด่นไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า

รถตู้ไทยและลาวให้เช้า

หลวงพระบาง

ลาวใต้

เวียดนาม

พม่า

กัมพูชา

สิมสองปันนา

กระบี

ทีลอชู

ท่งกระเจียว

เกาะช้าง

เชียงคาน

รูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ใน

• ห้องรวมรูปภาพ ลาวใต้
• วีถีชีวิตผู้คน ลาวใต้
• น้ำตกคอนพระเพ็ง ลาวใต้
• น้ำตกหลี่ผีลาวใต้
• ปราสาทวัดพูู ลาวใต้
• น้ำตกตานเยื่อน
ลาวใต้
• น้ำตกตานฟาน ลาวใต้
• อุทยานบาเจียง ลาวใต้
• เมืองปากเซ ลาวใต้
• น้ำตกเซกอง ลาวใต้
• น้ำตกตานเลาะ ลาวใต้
• วัดหลวง ลาวใต้
• ภูอาษา ลาวใต้
• ห้องรวมรูปลาวเหนือ หลวงพระบาง
• เวียงจันทน์ หลวงพระบาง
• วังเวียง หลวงพระบาง
• หลวงพระบาง หลวงพระบาง
• เชียงขวาง
•
•
•
• ห้องรวมภาพที่เที่ยวเมืองไทย
• ทุ่งดอกกระเจียว
• เชียงคาน
• กระบี
• หมู่บ้านแสมสาร
• หาดก้นอ่าว
• เกาะขาม
• หาดเตยงาม
• เมืองจำลอง
• ภูทับเบิก

 

ไทยรัฐ : มติชน : ข่าวสด : เดลินิวส์
MAIL:Kanaeng :Hotmail :Kaylaos
ข้อมูลท่องเที่ยว
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
 
 
xhtml code
Cashmere Jackets 


กำแพงเพชร
ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย มีลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปเป็นป่าเขา มีภูเขาสลับซับซ้อน ทางทิศตะวันตกและทิศใต้ มีที่ราบใหญ่ ภาคกลางมีลักษณะลาดเอียงจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก มีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ ได้แก่ ป่าไม้ ฟลูออไรท์ หินอ่อน และน้ำมันปิโตรเลียม กำแพงเพชร เป็นเมืองเก่าแก่ที่ปรากฏหลักฐานอยู่ในประวัติศาสตร์ไทยไม่น้อยกว่า 700 ปี ตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำปิง ยังปรากฏซากกำแพงเมืองเก่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าโค้งไปตามรูปลำน้ำปิง และยังมีซากของป้อมปราการที่แข็งแรงแสดงถึงความสำคัญในอดีต ที่จะต้องเป็นเมืองในระดับเมืองลูกหลวงและเมืองหน้าด่านมาก่อน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์บ่งบอกว่า ก่อนมีเมืองกำแพง เพชร เคยมีเมืองเก่ามาก่อนนั้นแล้ว 2 เมือง คือ เมืองชากังราว ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำปิงกับเมืองนครชุม ซึ่งตั้งอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำปิง ตรงกันข้ามกับเมืองกำแพงเพชรเก่า กำแพงเพชรในปัจจุบัน มีพื้นที่ 8,607.490 ตารางกิโลเมตร
                                        ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดตากและสุโขทัย 
                                        ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์ 
                                        ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดพิจิตรและพิษณุโลก 
                                        ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดตาก

แหล่งท่องเที่ยว
กำแพงป้อมทุ่งเศรษฐี ป้อมปราการศิลาแลงสำหรับป้องกันข้าศึกของเมืองโบราณนครชุม อยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง ภายในกำแพงป้อมมีร่องรอยของโบราณสถาน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร    (09.00-16.00 น.หยุดจันทร์ อังคาร) สถานที่จัดแสดงวัตถุที่ขุดพบในเมืองกำแพงเพชร  เช่นเศียรพระพุทธรูป เครื่องสังคโลกปูนปั้นที่ใช้ประดิษฐานเจดีย์ โดยมีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติตั้งอยู่ใกล้กัน
วัดพระแก้ว  พระอารามหลวงขนาดใหญ่ที่สุดของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ประกอบด้วยเจดีย์สิงห์ล้อม เจดีย์ที่ฐานมีช้างรอบ วิหาร มณฑป โบสถ์ และเจดีย์ราย ล้อมรอบด้วยกำแพงศิลาแลง
วัดพระธาต วัดใหญ่รองจากวัดพระแก้ว มีเจดีย์ฐานสี่เหลี่ยมเป็นประธาน   เชื่อมต่อกับวิหารด้วยระเบียงคด
วัดสว่างอารมณ เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่ออุโมงค์ พระพุทธรูปแบบเชียงแสนที่มีพุทธลักษณะงดงาม
อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร (09.00-16.00 น.) กลุ่มโบราณสถานขนาดใหญ่ในเขตอรัญญิกในเมืองมรดกโลกที่มีที่มีรูปแบบศิลปะร่วมสมัยสุโขทัยและอยุธยาโดยมีโบราณสถานที่น่าสนใจ ได้แก่ วัดพระนอน วัดพระสี่อิริยาบถหรือวัดพระยืน วัดสิงห์ วัดช้างรอบ
อุทยานแห่งชาติคลองลาน เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงที่สุดของกำแพงเพชร  มีน้ำตกคลองงลานอยู่บริเวณที่ทำการ เป็นน้ำตกใหญ่สูงกว่า 100 เมตร มีน้าตลอดปี นอกจากนี้ยังมีน้ำตกคลองน้ำไหล และน้ำตกเพชรจะขอ
อุทยานแห่งชาติวังเจ้า มีน้ำตกคลองวังเจ้าและน้ำตกคลองสมอกล้วยอยู่ใกล้ที่ทำการ น้ำตกคลองวังเจ้าเป็นน้ำตกขนาดใหญ่สูง 40 เมตร และเป็นจุดชมทิวทัศน์ของผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์   ส่วนหนึ่งของป่าตะวันตกมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่ตามเส้นทางความมั่นคง เริ่มจากแก่งผาคอยนางที่อยู่ใกล้ที่ทำการ จุดชมวิวทิวทัศน์ กม. ที่ 81  มองเห็นเทือกเขาสลับซับซ้อน และสุดทางที่ช่องเย็นจุดพักแรมที่มีอากาศเย็นสบายและเป็นแหล่งดูนกที่สวยมาก อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ยังมีน้ำตกขนาดใหญ่ เช่น น้ำตกแม่นวล น้ำตกแม่เรวา น้ำตกแม่กระสา แต่ต้องเดินป่าหลายวัน
หอไตรวัดคูยาง   หอไตรเก่าแก่ของวัดคูยาง เป็นสถาปัตยกรรมแบบรัตนโกสินทร์ที่ยังมีสภาพความสมบูรณ์
ที่กิน
กิตติโภชนา (09.00-21.00 น.) D2   โทรศัพท์ 055-71-1229   อาหารแนะนำ ปลาแดงราดพริก
กินปลา                                      055-71-1229                  อาหารแนะนำ เมนูปลาต่างๆ
โกตี๋ข้าวมันไก่                                         -                       อาหารแนะนำ ข้าวมันไก่
บะหมี่เกี๊ยวนครชุม                    055-79-9908                    อาหารแนะนำ บะหมี่เกี๊ยว
บะหมี่เซี้ยง                                055-71-2308                    อาหารแนะนำ ก๋วยเตี๋ยวชากังราว
แม่ปิงริเวอร์ไซด์                        055-72-2455                    อาหารแนะนำ สเต็ก เมนูปลา
ส้มตำยกครก                                        -                             อาหารแนะนำ  ส้มตำ

 

ที่ซื้อของ
ตลาดกลางกล้วยไข่ กม. 343        -                        สินค้าแนะนำ   กล้วยไข่ กล้วยตาก
สิริจิตอุทยาน                               -                       สินค้าแนะนำ  หัตถกรรมพื้นบ้าน

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอพรานกระต่าย                              25           กิโลเมตร
กิ่งอำเภอโกสัมพีนคร                             28           กิโลเมตร
อำเภอคลองขลุง                                   42           กิโลเมตร
อำเภอไทรงาม                                     42           กิโลเมตร
อำเภอคลองลาน                                   52           กิโลเมตร
อำเภอทรายทองวัฒนา                          53           กิโลเมตร
อำเภอลานกระบือ                                 59           กิโลเมตร
อำเภอขาณุวรลักษบุรี                            70           กิโลเมตร
อำเภอปางศิลาทอง                               70           กิโลเมตร
กิ่งอำเภอบึงสามัคคี                               90           กิโลเมตร

 

 
ท่องเที่ยวต่างประเทศ
หลวงพระบาง
L14 • หลวงพระบาง วัดเชียงทอง บ้านช่่างไห น้ำตกตาดกวางสี พระธาตุพูสี ตลาดเช้า
พระราชวังหลวง วังเวียง ล่องเรือแม่น้ำซอง เวียงจันทน์ หอพระแก้ว วัดพระธาตุหลวง
ลาวใต้
L06 • ลาวใต้ เมืองปากเซ นครจำปาสัก ปราสาทหินวัดพู น้ำตกคอนพะเพ็ง
ล่องแม่น้ำโขง แก่งหลี่ผี น้ำตกตาดฟาน ไร่ชา น้ำตกตาดผาส้วม อุบลราชธานี
เวียดนาม
VN07 • ทัวร์เวียดนาม นครเว้ ล่องเรือแม่น้ำหอม วัดเทียนหมู่ นครจักรพรรด์ิ
สุสานไคดิงห์ ดานัง พิพิธภัณฑ์จาม ฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น ท่านละ 8,900.-บาท
เวียดนาม

VN01 • ฮานอย  ฮาลอง ไฮฟอง อ่าวฮาลอง เจดีย์หยู่ฮาง หมู่บ้านแกะสลักไม้
วิหารวรรณกรรม หุ่นกระบอกใต้น้ำ จัตุรัสบาดิงห์ สุสานท่านโฮจิมินท์  วัดเสาเดียว
พิพิธภัณฑ์ทหาร ตลาดโด่งซวน

พม่า

MM01 • ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธไสยาสน์ชเวเลยอง
พระมหาเจดีย์มุเตา ตลาดสก๊อต นมัสการสักการะ เทพทันใจ เจดีย์เจ๊าทัดจี 
เจดีย์กาบาเอ  เจดีย์ชเวดากอง  ภัตตาคารการะเวก
พระเจดีย์โบตะตอง
 3 คืน 4วัน

กัมพูชา

CD01 • นครวัด  นครธม โตนเลสาบ ปอยเปต เขาพนมเค็ง ปราสาทบันทาสรี
ปราสาทบายอน ปราสาทพระเจ้าขี้เรื้อน ปราสาทบาปวน ปราสาทตาแก้ว
ปราสาทตาพรหม 3 วัน 2 คืน 6,900 บาท/ท่าน ( 8 ท่านขึ้นไปเดินทางได้ทุกวัน )

มาเลเชีย

MS01 • หาดใหญ่  เก็นติ้ง ไฮแลนด์ กระเช้าลอยฟ้า Sky way บ่อนคาสิโนระดับชาติ
กัวลาลัมเปอร์ จัตุรัสเมอร์เดก้า อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด พระราชวังแห่งชาติ
ชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา  มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟเก่าแก่KL Tower
Petronas Twin Tower  ตึกแฝด หรือ ตึกปิโตรนัส คาเมรอนไฮแลนด์ สวนสตรอเบอร์รี่
สวนดอกไม้ ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรีจังโหลน

รถตู้เช่า
 • รถตู้รุ่นใหม่ให้เช่า ติดต่อที่ 0899 -212 – 451 , 02-815-4022
บริการให้เช่ารถตู้ทีมงานกันเองทราเวล ของเรามีรถตู้ในทีมมาก กว่า 30 คัน ท่องเที่ยว ประชุม ตีกอล์ฟ รับ-ส่ง หรือเช่ารถตู้ทั่วไปการบริการคืองานของเรา
ดูแลอบอุ่นบริการสุดใจ ประกันภัยชั้นหนึ่งทุกที่นั่งครับ
• แนะนำแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ

• ภาคเหนือ : เชียงใหม่ : ห้วยน้ำดัง : ดอยอ่างขาง : เชียงราย : ดอยตุง : ดอยแม่สลอง : ภูชี้ฟ้า
   แม่ฮ่องสอน : ปางอุ๋ง : เที่ยวปาย : ปาย : น่าน : ดอยเสมอดาว : ดอยภูคา : ทีลอชู : น้ำตกทีลอซู
   พิษณุโลก : ภูหินร่องกล้า : เพชรบูรณ์ : เขาค้อ : ภูทับเบิก : ภูสอยดาว
• ภาคอีสาน : ภูกระดึง : ภูหลวง : ขอนแก่น : ชัยภูมิ : สกลนคร : หนองคาย : อุบลราชธานี
• ภาคกลางและภาคตะวันออก : กาญจนบุรี : ประจวบคีรีขันธ์ : เพชรบุรี : อยุธยา : อุทัยธานี : เกาะช้าง
• ภาคใต้ : กระบี : เกาะไม้ไผ่ : เกาะพีพี : ทะเลแหวก : สระมรกต : ตรัง : ถ้ำมรกต : เกาะตะรุเตา
   : พังงา : เกาะสิมิลัน : เกาะสุรินทร์ : ภูเก็ต

• ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ : ที่พัก โรงแรม : ร้านอาหาร
• ประเทศลาว
• กัมพูชา

: กัมพูชา : นครวัด : นครธม : โตนเลสาป : ปราสาทบันทายสรี : ปราสาทตาพรหม : ภาษาเขมร : ระบำอัปสรา

• เวียดนาม

: เวียดนาม : ฮานอย : ฮาลองเบย์ : ซาปา : เว้ : ดังนัง : ฮอยอัน : ดาลัด : อุโมงค์กู๋จี : ภาษาเวียดนาม

• ประเทศพม่า

: พม่า : ย่างกุ้ง : พุกาม : มัณฑะเลย์ :ทะเลสาปอินเล :พระธาตุอินทร์แขวน :หงสาวดี :เทพทันใจ: ภาษาพม่า

• ประเทศจีน

: สิบสองปันนา : คุนหมิง : อุทยานป่าหิน : เมืองต้าหลี่ : ลี่เจียง : ภูเขาหิมะมังกรหยก

• มาเลเซีย

 

ทริปที่ผ่านมา

ไปทัวร์กับ กันเอง ทราเวล ดีอย่างไร

   ท่านจะได้รับการดูแลอย่างดี จากทีมงานกันเองทราเวล ให้ความรู้สึกอบอุ่น
เป็นกันเอง แต่ทำงานแบบมืออาชีพ พิเศษ ถ้าท่านไปกันเป็นหมู่ ตั้งแต่ 40 ท่านขึ้นไป
ท่านจะมีช่างภาพและวีดีโอมืออาชีพคอยถ่ายรูปบรรยากาศ ต่างๆ ให้กับคณะ
ของท่านและ เราจะนำรูปวีดีโอ ที่ถ่ายบรรจุ ลงแผ่น DVD ส่งให้ท่านอีก 1 ชุด ฟรี

ตัวอย่าง ลูกทัวร์ที่นำมาลงในเว็บคือตัวผมได้ออกทัวร์ด้วยมีบางคณะที่ส่งมาให้ก็มี ถ้าลูกทัวร์ เก่าที่
เคยใช้บริการ ต้องการให้ลงในเว็บให้ ส่งรูปมาได้นะครับ ที่ Pramote2008@hotmail.com ขอบคุณ
ล่วงหน้าเลยนะครับ เราจะปรับการบริการให้ดีๆขึ้นไป ใส้ใจทุกรายละเอียด ให้ท่านท่องเที่ยวอย่าง
คุ้มค่า และได้รับความสุขจากการท่องเที่ยว

สำหรับท่านที่กำลังจะไปควรอ่านในส่วนที่ท่านจะไปท่านจะได้มีไกค์ในการเดินทาง
เป็มการเหล่าเรื่องด้วยภาพถ่านที่สมบูรณ์ ทำให้ท่านเข้าใจง่ายเห็นภาพเพราะเป็นที่จริงที่ท่านต้องไป

คณะเข้าลาวใต้ ปี 2547

วันที่ 3-5 มกราคม 2549
วันที่ 12-17 มีนาคม 2549
วันที่ 18-25 ตุลาคม 2549
วันที่ 22-26 ตุลาคม 2549
วันที่ 30 ธ.ค.49 - 1 ม.ค.50
วันที่ 30 ธ.ค.49 - 5 ม.ค.50
วันที่ 3-8 กุมภาพันธ์ 2550
วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2550
วันที่ 10 -17 เมษายน 2550
วันที่ 13-16 กรกฎาคม 2550
วันที่ 5-8 ตุลาคม 2550
วันที่ 28 ธ.ค.50 - 2 ม.ค.51

หลวงพระบาง  อ้อมน้อยขนส่ง

วันที่ 12-15 มกราคม 2551
วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2551
วันที่ 17-20 กรกฎาคม 2551
วันที่ 22 สิงหาคม 2551
วันที่ 27-31 ตุลาคม 2551
วันที่ 7-11 พศจิกายน 2551
วันที่ 17-22 เม.ย.2552
วันที่ 21-26 สิงหาคม 2552
วันที่ 11-16 ตุลาคม 2552
วันที่ 22-26 ตุลาคม 2552
วันที่ 29-31 ตุลาคม 2552
วันที่ 4-5 มกราคม 2553
วันที่ 21-26 กันยายน 2553

 

กันเอง ทราเวล 129 หมู่1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ 10290
รับทำทัวร์เป็นหมู่คณะ มีรถตู้ให้เช่า Tel/Fax 02-8155820 , 086-329-7251 Tel / Line 0899-212-451
Mail :Pramote2008@hotmail.com www.kanaeng.com ใบอนุญาต เลขที่ 11/05791