หน้าแรก    รถตู้ให้เช่า    จองทัวร์    จองรถตู้    เกี่ยวกับเรา    ติดต่อเรา
กันเองทราเวล

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ต่างประเทศ ลาว,เวียดนาม,กัมพูชา,พม่า,มาเลเซีย
ท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม ท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ บริการรถตู้ให้เช่า
Tel / Fax 02-8155820 , 086-329-7251 Tel /Line 0899-212-451
Mail:Pramote2008@Hotmail.com    www.kanaeng.com

ใบอนุญาต เลขที่ 11/05791
ทัวร์เป็นหมู่คณะ   ประชุม สัมมนา  ไทย    ลาว    เวียดนาม     กัมพูชา    พม่า   มาเลเชีย
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
สิมิลันสวรรค์แห่งอันดามัน
ออบหลวง ถ้ำแก้วโกมล ปางอุ๋ง

 

ค้นหาที่ Google


ใบอนุญาต

รูปที่เที่ยวเด่นไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า

รถตู้ไทยและลาวให้เช้า

หลวงพระบาง

ลาวใต้

เวียดนาม

พม่า

กัมพูชา

สิมสองปันนา

กระบี

ทีลอชู

ท่งกระเจียว

เกาะช้าง

เชียงคาน

รูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ใน

• ห้องรวมรูปภาพ ลาวใต้
• วีถีชีวิตผู้คน ลาวใต้
• น้ำตกคอนพระเพ็ง ลาวใต้
• น้ำตกหลี่ผีลาวใต้
• ปราสาทวัดพูู ลาวใต้
• น้ำตกตานเยื่อน
ลาวใต้
• น้ำตกตานฟาน ลาวใต้
• อุทยานบาเจียง ลาวใต้
• เมืองปากเซ ลาวใต้
• น้ำตกเซกอง ลาวใต้
• น้ำตกตานเลาะ ลาวใต้
• วัดหลวง ลาวใต้
• ภูอาษา ลาวใต้
• ห้องรวมรูปลาวเหนือ หลวงพระบาง
• เวียงจันทน์ หลวงพระบาง
• วังเวียง หลวงพระบาง
• หลวงพระบาง หลวงพระบาง
• เชียงขวาง
•
•
•
• ห้องรวมภาพที่เที่ยวเมืองไทย
• ทุ่งดอกกระเจียว
• เชียงคาน
• กระบี
• หมู่บ้านแสมสาร
• หาดก้นอ่าว
• เกาะขาม
• หาดเตยงาม
• เมืองจำลอง
• ภูทับเบิก

 

ไทยรัฐ : มติชน : ข่าวสด : เดลินิวส์
MAIL:Kanaeng :Hotmail :Kaylaos
ข้อมูลท่องเที่ยว
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
 
 
xhtml code
Cashmere Jackets 

รูปทุ่งกระเจียวจำนวนมากรอให้เข้าชม คลิ๊ก

โปรแกรมทุ่งกระเจียว
เราเป็นส่วนกลางในการรวมนักท่องเที่ยวเท่านั้น เราทำราคาถูก เหมือนท่านรวมกลุ่มกันเที่ยวแล้วเช่ารถตู้ นอนเต้นหลังละ 2 ท่าน ภายใน อุทยานบรรญากาศดี ถ้าท่านใดสนใจให้จ่องล้วงหน้านานๆหน่อยนะครับ
โอนมัดจำท่านละ500 บาท รถออกทุก เช้าวันเสาร์ เริ่ม กลาง เดือน กันยายน ของทุกปี สำหรับนักเดินทางแล้ว
ไม่ควนพลาดโปรแกรมนี่ ท่านจะไม่ได้ชมแค่ ทุ่งกระเจียวเท่านั้น ยังมีลานหินที่สวยงาม

ทุ่งกระเจียวดินแดนแห่งสรวงสวรรค์  (2 วัน 1 คืน)
วัดพระพุทธบาท น้ำตกวังก้านเหลือง
ทุ่งดอกกระเจียว วัดประตูชุมพล

วันแรก วัดพระพุทธบาท น้ำตกวังก้านเหลือง ป่าหินงาม

08.00    เดินทางออกจากกรุงเทพ
10.00    นมัสการรอยพระพุทธบาท ณ วัดพระพุทธบาท จ.สระบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคล
12.45    แวะเที่ยวน้ำตกวังก้านเหลือง น้ำตกขนาดกลางที่มีต้นกำเนิดจากตาน้ำผุดจากใต้ดิน
              ภายในบริเวณมีร้านค้า  นิยมไปนั่งพักผ่อน   แวะทานอาหารกลางวันที่นี่
15.30    มุ่งสู่ อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม จ.ชัยภูมิ เพื่อเดินทางเข้าสู่ที่พัก 
              จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
17.30    รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่1) ร้านสวัสดิการที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม 
              หลังอาหารมื้อเย็นพักผ่อนตามอัธยาศัยให้ท่านได้ถ่ายรูปและเดินเที่ยว
ชมบรรยากาศที่สวยงามของอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม

วันที่สอง ทุ่งดอกกระเจียว วัดประตูชุมพล

07.00    ตื่นนอน ทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย เก็บสัมภาระใส่ในรถตู้ หลังจากนั้น
              รับประทานอาหารตามอัธยาศัย
08.00    นั่งรถสองแถวเพื่อเข้าชมทุ่งกระเจียวที่บานเต็มทุ่งหญ้าแห่งเทพสถิตย์
              ดอกกระเจียวที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นดอกกระเจียวสีชมพู               
              แต่ก็จะมีดอกกระเจียวสีขาวขึ้นแซมเป็นบางพื้นที่ อากาศดี ลมเย็นสบาย
              ท่ามกลางสายหมอกบางๆ ให้ท่านได้ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย
09.30    นำท่านสู่ ป่าหินงาม บริเวณนี้ มีหินรูปร่างแปลกตามากมาย เช่น หินรูปถ้วยบอล
              โลก หินรูปสัตว์ต่างๆ
11.00    เที่ยวชมวัดประตูชุมพลนมัสการพระประธานเพื่อความเป็นสิริมงคลชมหอ
              ชมวิวที่เห็นทิวทัศน์กว้างไกล
12.00    รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่2)
13.30    เดินทางกลับกรุงเทพฯ แวะซื้อของฝากพวกกะหรี่ปั๊บที่จังหวัดสระบุรี
18.00    ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมรอยยิ้มและความประทับใจ

อัตราค่าบริการ
อัตราผู้ใหญ่ 1,750 บาท/ท่าน            
เด็ก 3-12 ปี 1,550 บาท/ท่าน
อัตรานี้รวม
- ค่ารถตู้ VIP รุ่นใหม่ล่าสุด เบาะปรับเอนนอนได้ พร้อมทีวี
- ค่าอาหาร 2 มื้อ                             - น้ำดื่มตลอดการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ           - ค่าประกันอุบัติเหตุ  
- ค่า Staff  ดูแลตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไม่รวม
- ค่ารถขึ้นชมทุ่ง  40 บ./คน ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

การจองทัวร์     โอนเงินมาที่ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ แก้ววงษา
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ (ทั้ง 2 ธนาคาร)
 - ธนาคารกรุงศรี สาขาสาทร เลขที่บัญชี 397-1-16470-7   
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางรัก เลขที่บัญชี 054-2-40389-5
เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้ส่งใบโอนเงินมาที่ เมลล์ pramote2008@hotmail.com
หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่
02-8154022 หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 0899-212-451
รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมลล์ หรือแฟ๊กซ์ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร
หมายเหตุ ในแต่ละรอบถ้าจำนวนไม่ครบ 8 ท่านขอสงวนสิทธ์ในการยกเลิกการเดินทาง
และจะคืนเงินมัดจำทันที

 


จังหวัดชัยภูมิ
 ชัยภูมิ เป็นเมืองที่เกิดขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมีฐานะ เป็นเมืองขึ้น ของเมืองนครราชสีมาคู่กับเมืองบุรีรัมย์ มาปรากฏชื่อทางประวัติศาสตร์อีกครั้ง ในสมัย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ได้มีชาวเมืองเวียงจันทน์ มีนายแลเป็นหัวหน้า พากันมา ตั้งหลักปักฐาน ในบริเวณที่เรียกว่า โนนน้ำอ้อม และคงใช้ชื่อเมืองตามเมืองเดิมว่าชัยภูมิ ในสมัย สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ใน พ.ศ. 2369 เจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์ ก่อการกบฎ ยกกองทัพ เข้ามาตี เมืองนครราชสีมาและหัวเมืองรายทาง นายแลเจ้าเมืองชัยภูมิ ได้ยกไพร่พล ไปสมทบ กับกำลัง ของคุณหญิงโม ตีทัพของเจ้าอนุวงศ์เวียงจันทน์แตกพ่ายไปได้ สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คุณหญิงโมเป็นท้าวสุรนารี และให้นายแลเป็นพระยาภักดีชุมพล เจ้าเมืองชัยภูมิ คนต่อมา ที่สืบเชื้อสายมาจากพระยาภักดีชุมพล (แล) ก็ยังคงใช้ราชทินนามว่า พระยาภักดีชุมพล ในปัจจุบัน ชัยภูมิเป็นจังหวัดที่น่าท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของภาคอีสาน ผลิตภัณฑ์พื้นเมือง ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชัยภูมิคือ ผ้าไหม ผ้าฝ้าย มัดหมี่ หมอนขิต ผ้าขิต และสินค้าเมือง ที่ทำจากผ้าทอมือ เป็นต้น
ชัยภูมิ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 342 กิโลเมตร   อาณาเขตทิศเหนือ จดจังหวัด เพชรบูรณ์ และจังหวัดขอนแก่น   ทิศใต้ จดจังหวัดนครราชสีมา   ทิศตะวันออก จดจังหวัดขอนแก่น และจังหวัดนครราชสีมา   ทิศตะวันตก จดจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดลพบุรี

แหล่งท่องเที่ยว
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว ผืนป่าอนุรักษ์ที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์และมีสัตว์ป่าชุกชุมโดยเฉพาะนก จึงเป็นแหล่งดูนก  ที่มีชื่อเสียง บริเวณที่ทำการมีทุ่งกระมัง เป็นทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ และแหล่งหากินของฝูงเนื้อทราย
เขื่อนจุฬาภรณ์ สร้างกั้นลำน้ำพรมจนเกิดเป็นทะเลซาบกว้างใหญ่ มีทิวทัศน์สวยงามของผืนน้ำและทิวเขา
ใบเสมาบ้านกุดโง้ง  สถานที่รวบรวมใบเสมาหินทรายโบราณขนาดใหญ่ที่ขุดพบรอบหมู่บ้าน ส่วนใหญ่สลักลวดลายเป็นเรื่องราวทางพุทธศาสนา
ปรางค์กู่ ศาสนสถานเล็กๆของขอมที่สร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 เพื่อเป็นอโรคยาศาล มีปรางค์ประธานและวิหารล้อมรอบด้วยกำแพงศิลาแลง
ผาเกิ้ง หน้าผาริมทางหลวงที่มีจุดชมทิวทัศน์เบื้องล่างได้งดงามมากเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชัยภูมิพิทักษ์ พระพุทธรูปคู่เมืองชัยภูมิ
พระธาตุหนองพระหมื่น ปูชนียสถานเก่าแก่ไม้ปรากฏหลักฐานทางสถานปัตยกรรมและศิลปกรรม ผสมผสานระหว่างล้านนา ล้านช้าง และอยุธยา
พระภู ภูเขาเตี้ยๆที่มีภาพจำหลักของพระพุทธรูป อยู่ที่ผนังของลาดเขา อายุอยู่ในช่วงอยุธยาตอนต้น ภาพใหญ่ที่สุดเป็นพระพุทธรูป เรียกว่าพระเจ้าองค์ตื้อ
หนองแวง บึงน้ำใหญ่หน้าที่ว่าการ อ. คอนสวรรค์ ในช่วงฤดูหนาว จะมีฝูงนกเป็ดน้ำหลายหมื่นตัวอพยพเข้ามาอยู่ที่นี่ พร้อมกับนกน้ำอีกจำนวนมาก
ถ้ำวัวแดง ถ้ำขนาดใหญ่บนเทือกเขาวัวแดงประกอบด้วยถ้ำใหญ่น้อย เช่น ถ้ำประทุน ถ้ำบ่อทอง ถ้ำยายชี
อช.ตาดโตน เป็นที่ตั้งของน้ำตกตาดโตนแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองชัยภูมิ สายน้ำไหลมาตามลานหินกว้าง มีแอ่งน้ำให้เล่นเป็นระยะ นอกจากนี้ยังมีน้ำตกผาเอียง น้ำตกตาดฟ้าและน้ำตกผานิต
อช.ไทรทอง ผืนป่าบนเทือกเขาพระยาฝ่อและเทือกเขาพังเหย ในช่วงฤดูฝนจะมีทุ่งบัวสวรรค์หรือทุ่งดอกกระเจียวทั้งสีชมพูและขาว ไกลที่ทำการมีน้ำตกไทรทองที่มีสายย้ำแผ่กว้างลงมาเป็นม่านน้ำตก
อุทยานแห่งชาติหินผางาม ทุ่งดอกกระเจียวที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทย ช่วงจ้นฤดูฝนจะพากันออกดอกสีชมพูท่ามกลางทุ่งหญ้าเขียวขจีบนลานหินและหมู่ไม้เตี้ยแคระและมีลานหินงามที่เต็มไปด้วยก้อนหินรูปทรงแปลกตา

 


ชื่อร้าน                                                 โทรศัพท์                                   อาหารแนะนำ
เงาไม้(11.0022.00)                             044821708                            ปลาช่อนลุยสวน
ปลานิลทอง(11.00-23.00)                  044835967                            ยำปลารากกล้วย
เป่าเปา(10.00-24.00)                          044821915                            สเต็กลาว
ไร่ชมฟ้า(08.00-22.00)                                      -                                     ส้มตำปู

ที่ซื้อของ
ชื้อร้าน                                                             โทรศัพท์              สินค้าแนะนำ
กลุ่มทอผ้าขิดบ้านโนนเสมาและบ้านโนนทั       -                           ผ้าขิด
ตะโกดัดบ้านแข้                                               -                           ต้นตะโกดัด
ยุวดีผ้าไหม(07.00-17.30)                                              -           หินแม่น้ำโขง
หมู่บ้านทอผ้าไหมบ้านเขว้า                                  -                         ผ้าไหมมัดหมี่

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอต่างๆ
อ.บ้านเขว้า                     13                    กม.
อ. เนินสง่า                      30                    กม.
อ. หนองบัวระเหว           35                    กม.
อ.จัตุรัส                          36                    กม.
อ. คอนสวรรค์                 38                    กม.
อ. แก้งค้อ                      45                    กม.
อ. หนองบัวแดง              49                    กม.
กิ่ง อ.ซับใหญ่                 57                    กม.
อ. บำเหน็จณรงค์            58                    กม.
อ.ภูเขียว                         76                    กม.
อ. ภัคดีชุมพล                 85                    กม.
อ. บ้านแท่น                    92                    กม.
อ. เกษตรสมบูรณ์           102                  กม.
อ. เทพสถิต                    105                   กม.
อ.คอนสาร                      120                   กม.

 
ท่องเที่ยวต่างประเทศ
หลวงพระบาง
ทัวร์หลวงพระบาง หลวงพระบาง วัดเชียงทอง บ้านช่างไห น้ำตกตาดกวางสี พระธาตุพูสี ตลาดเช้า พระราชวังหลวง วัดวิชุน วัดใต้ วัดโพนเผ่า บ้านผานม วัดแสน วัดใหม่ วังเวียง ล่องเรือแม่น้ำซอง
ถ้ำจัง เวียงจันทน์ หอพระแก้ว พระธาตุหลวง ประตูชัย วัดศรีเมือง

ลาวใต้
ทัวร์ลาวใต้ ลาวใต้ เมืองปากเซ นครจำปาสัก ปราสาทหินวัดพู น้ำตกคอนพระเพ็ง
ล่องแม่น้ำโขง แก่งหลี่ผี น้ำตกตาดฟาน,ตาดเยือง ไร่ชา น้ำตกตาดผาส้วม,หมู่บ้านชนเผ่า,
เวียดนาม
VN07 • ทัวร์เวียดนาม นครเว้ ล่องเรือแม่น้ำหอม วัดเทียนหมู่ นครจักรพรรด์ิ
สุสานไคดิงห์ ดานัง พิพิธภัณฑ์จาม ฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น ท่านละ 8,900.-บาท
เวียดนาม

VN01 • ฮานอย  ฮาลอง ไฮฟอง อ่าวฮาลอง เจดีย์หยู่ฮาง หมู่บ้านแกะสลักไม้
วิหารวรรณกรรม หุ่นกระบอกใต้น้ำ จัตุรัสบาดิงห์ สุสานท่านโฮจิมินท์  วัดเสาเดียว
พิพิธภัณฑ์ทหาร ตลาดโด่งซวน

พม่า

MM01 • ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธไสยาสน์ชเวเลยอง
พระมหาเจดีย์มุเตา ตลาดสก๊อต นมัสการสักการะ เทพทันใจ เจดีย์เจ๊าทัดจี 
เจดีย์กาบาเอ  เจดีย์ชเวดากอง  ภัตตาคารการะเวก
พระเจดีย์โบตะตอง
 3 คืน 4วัน

กัมพูชา

CD01 • นครวัด  นครธม โตนเลสาบ ปอยเปต เขาพนมเค็ง ปราสาทบันทาสรี
ปราสาทบายอน ปราสาทพระเจ้าขี้เรื้อน ปราสาทบาปวน ปราสาทตาแก้ว
ปราสาทตาพรหม 3 วัน 2 คืน 6,900 บาท/ท่าน ( 8 ท่านขึ้นไปเดินทางได้ทุกวัน )

มาเลเชีย

MS01 • หาดใหญ่  เก็นติ้ง ไฮแลนด์ กระเช้าลอยฟ้า Sky way บ่อนคาสิโนระดับชาติ
กัวลาลัมเปอร์ จัตุรัสเมอร์เดก้า อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด พระราชวังแห่งชาติ
ชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา  มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟเก่าแก่KL Tower
Petronas Twin Tower  ตึกแฝด หรือ ตึกปิโตรนัส คาเมรอนไฮแลนด์ สวนสตรอเบอร์รี่
สวนดอกไม้ ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรีจังโหลน

รถตู้เช่า
 • รถตู้รุ่นใหม่ให้เช่า ติดต่อที่ 0899 -212 – 451 , 02-815-4022
บริการให้เช่ารถตู้ทีมงานกันเองทราเวล ของเรามีรถตู้ในทีมมาก กว่า 30 คัน ท่องเที่ยว ประชุม ตีกอล์ฟ รับ-ส่ง หรือเช่ารถตู้ทั่วไปการบริการคืองานของเรา
ดูแลอบอุ่นบริการสุดใจ ประกันภัยชั้นหนึ่งทุกที่นั่งครับ
• แนะนำแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ

• ภาคเหนือ : เชียงใหม่ : ห้วยน้ำดัง : ดอยอ่างขาง : เชียงราย : ดอยตุง : ดอยแม่สลอง : ภูชี้ฟ้า
   แม่ฮ่องสอน : ปางอุ๋ง : เที่ยวปาย : ปาย : น่าน : ดอยเสมอดาว : ดอยภูคา : ทีลอชู : น้ำตกทีลอซู
   พิษณุโลก : ภูหินร่องกล้า : เพชรบูรณ์ : เขาค้อ : ภูทับเบิก : ภูสอยดาว
• ภาคอีสาน : ภูกระดึง : ภูหลวง : ขอนแก่น : ชัยภูมิ : สกลนคร : หนองคาย : อุบลราชธานี
• ภาคกลางและภาคตะวันออก : กาญจนบุรี : ประจวบคีรีขันธ์ : เพชรบุรี : อยุธยา : อุทัยธานี : เกาะช้าง
• ภาคใต้ : กระบี : เกาะไม้ไผ่ : เกาะพีพี : ทะเลแหวก : สระมรกต : ตรัง : ถ้ำมรกต : เกาะตะรุเตา
   : พังงา : เกาะสิมิลัน : เกาะสุรินทร์ : ภูเก็ต

• ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ : ที่พัก โรงแรม : ร้านอาหาร
• ประเทศลาว
• กัมพูชา

: กัมพูชา : นครวัด : นครธม : โตนเลสาป : ปราสาทบันทายสรี : ปราสาทตาพรหม : ภาษาเขมร : ระบำอัปสรา

• เวียดนาม

: เวียดนาม : ฮานอย : ฮาลองเบย์ : ซาปา : เว้ : ดังนัง : ฮอยอัน : ดาลัด : อุโมงค์กู๋จี : ภาษาเวียดนาม

• ประเทศพม่า

: พม่า : ย่างกุ้ง : พุกาม : มัณฑะเลย์ :ทะเลสาปอินเล :พระธาตุอินทร์แขวน :หงสาวดี :เทพทันใจ: ภาษาพม่า

• ประเทศจีน

: สิบสองปันนา : คุนหมิง : อุทยานป่าหิน : เมืองต้าหลี่ : ลี่เจียง : ภูเขาหิมะมังกรหยก

• มาเลเซีย

 

ทริปที่ผ่านมา

ไปทัวร์กับ กันเอง ทราเวล ดีอย่างไร

   ท่านจะได้รับการดูแลอย่างดี จากทีมงานกันเองทราเวล ให้ความรู้สึกอบอุ่น
เป็นกันเอง แต่ทำงานแบบมืออาชีพ พิเศษ ถ้าท่านไปกันเป็นหมู่ ตั้งแต่ 40 ท่านขึ้นไป
ท่านจะมีช่างภาพและวีดีโอมืออาชีพคอยถ่ายรูปบรรยากาศ ต่างๆ ให้กับคณะ
ของท่านและ เราจะนำรูปวีดีโอ ที่ถ่ายบรรจุ ลงแผ่น DVD ส่งให้ท่านอีก 1 ชุด ฟรี

ตัวอย่าง ลูกทัวร์ที่นำมาลงในเว็บคือตัวผมได้ออกทัวร์ด้วยมีบางคณะที่ส่งมาให้ก็มี ถ้าลูกทัวร์ เก่าที่
เคยใช้บริการ ต้องการให้ลงในเว็บให้ ส่งรูปมาได้นะครับ ที่ Pramote2008@hotmail.com ขอบคุณ
ล่วงหน้าเลยนะครับ เราจะปรับการบริการให้ดีๆขึ้นไป ใส้ใจทุกรายละเอียด ให้ท่านท่องเที่ยวอย่าง
คุ้มค่า และได้รับความสุขจากการท่องเที่ยว

สำหรับท่านที่กำลังจะไปควรอ่านในส่วนที่ท่านจะไปท่านจะได้มีไกค์ในการเดินทาง
เป็มการเหล่าเรื่องด้วยภาพถ่านที่สมบูรณ์ ทำให้ท่านเข้าใจง่ายเห็นภาพเพราะเป็นที่จริงที่ท่านต้องไป

คณะเข้าลาวใต้ ปี 2547

วันที่ 3-5 มกราคม 2549
วันที่ 12-17 มีนาคม 2549
วันที่ 18-25 ตุลาคม 2549
วันที่ 22-26 ตุลาคม 2549
วันที่ 30 ธ.ค.49 - 1 ม.ค.50
วันที่ 30 ธ.ค.49 - 5 ม.ค.50
วันที่ 3-8 กุมภาพันธ์ 2550
วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2550
วันที่ 10 -17 เมษายน 2550
วันที่ 13-16 กรกฎาคม 2550
วันที่ 5-8 ตุลาคม 2550
วันที่ 28 ธ.ค.50 - 2 ม.ค.51

หลวงพระบาง  อ้อมน้อยขนส่ง

วันที่ 12-15 มกราคม 2551
วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2551
วันที่ 17-20 กรกฎาคม 2551
วันที่ 22 สิงหาคม 2551
วันที่ 27-31 ตุลาคม 2551
วันที่ 7-11 พศจิกายน 2551
วันที่ 17-22 เม.ย.2552
วันที่ 21-26 สิงหาคม 2552
วันที่ 11-16 ตุลาคม 2552
วันที่ 22-26 ตุลาคม 2552
วันที่ 29-31 ตุลาคม 2552
วันที่ 4-5 มกราคม 2553
วันที่ 21-26 กันยายน 2553

 

กันเอง ทราเวล 129 หมู่1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ 10290
รับทำทัวร์เป็นหมู่คณะ มีรถตู้ให้เช่า Tel/Fax 02-8155820 , 086-329-7251 Tel / Line 0899-212-451
Mail :Pramote2008@hotmail.com www.kanaeng.com ใบอนุญาต เลขที่ 11/05791