หน้าแรก    รถตู้ให้เช่า    จองทัวร์    จองรถตู้    เกี่ยวกับเรา    ติดต่อเรา
กันเองทราเวล

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ต่างประเทศ ลาว,เวียดนาม,กัมพูชา,พม่า,มาเลเซีย
ท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม ท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ บริการรถตู้ให้เช่า
Tel / Fax 02-8155820 , 086-329-7251 Tel /Line 0899-212-451
Mail:Pramote2008@Hotmail.com    www.kanaeng.com

ใบอนุญาต เลขที่ 11/05791
ทัวร์เป็นหมู่คณะ   ประชุม สัมมนา  ไทย    ลาว    เวียดนาม     กัมพูชา    พม่า   มาเลเชีย
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
สิมิลันสวรรค์แห่งอันดามัน
ออบหลวง ถ้ำแก้วโกมล ปางอุ๋ง

 

ค้นหาที่ Google


ใบอนุญาต

รูปที่เที่ยวเด่นไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า

รถตู้ไทยและลาวให้เช้า

หลวงพระบาง

ลาวใต้

เวียดนาม

พม่า

กัมพูชา

สิมสองปันนา

กระบี

ทีลอชู

ท่งกระเจียว

เกาะช้าง

เชียงคาน

รูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ใน

• ห้องรวมรูปภาพ ลาวใต้
• วีถีชีวิตผู้คน ลาวใต้
• น้ำตกคอนพระเพ็ง ลาวใต้
• น้ำตกหลี่ผีลาวใต้
• ปราสาทวัดพูู ลาวใต้
• น้ำตกตานเยื่อน
ลาวใต้
• น้ำตกตานฟาน ลาวใต้
• อุทยานบาเจียง ลาวใต้
• เมืองปากเซ ลาวใต้
• น้ำตกเซกอง ลาวใต้
• น้ำตกตานเลาะ ลาวใต้
• วัดหลวง ลาวใต้
• ภูอาษา ลาวใต้
• ห้องรวมรูปลาวเหนือ หลวงพระบาง
• เวียงจันทน์ หลวงพระบาง
• วังเวียง หลวงพระบาง
• หลวงพระบาง หลวงพระบาง
• เชียงขวาง
•
•
•
• ห้องรวมภาพที่เที่ยวเมืองไทย
• ทุ่งดอกกระเจียว
• เชียงคาน
• กระบี
• หมู่บ้านแสมสาร
• หาดก้นอ่าว
• เกาะขาม
• หาดเตยงาม
• เมืองจำลอง
• ภูทับเบิก

 

ไทยรัฐ : มติชน : ข่าวสด : เดลินิวส์
MAIL:Kanaeng :Hotmail :Kaylaos
ข้อมูลท่องเที่ยว
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
 
 
xhtml code
Cashmere Jackets 


เชียงราย
เป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯเป็นระยะทาง 785 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 11,678 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีที่ราบ อันอุดมสมบูรณ์ ริมฝั่งแม่น้ำหลายสาย เชียงรายอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 416 เมตร แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ และ 5 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอเชียงของ อำเภอพาน อำเภอแม่จัน อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่สาย อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอป่าแดด อำเภอเวียงชัย อำเภอพญาเม็งราย อำเภอเทิง อำเภอเวียงแก่น กิ่งอำเภอแม่ฟ้าหลวง กิ่งอำเภอขุนตาล กิ่งอำเภอแม่ลาว กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง และกิ่งอำเภอดอยหลวง
ทิศเหนือ ติดต่อกับสหภาพพม่า 
ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดพะเยา 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่

แหล่งท่องเที่ยว
ดอยผาตั้ง ชุมชนชาวจีนฮ่อและชาวเขาบนดอยสูง และเป็นจุดชมทะเลหมอกที่สวยงาม
ดอยแม่สลอง ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสันติคีรี ชุมชนชาวจีนฮ่อที่ยึดอาชีพทำไร่ชา ที่นี่จึงมีไร่ชา และโรงอบชา ร้านชิม และจำหน่ายชา หลายสิบร้าน  ในช่วงเดือน ธ.ค.- ก.พ. เส้นทางเข้าสู่หมูบ้านงดงามด้วยดอกสีชมพูของต้นนางพญาเสือโคร่ง
ตลาดแม่สาย – ท่าขี้เ หล็ก      ตลาดชายแดนไทย- พม่า ที่จำหน่ายสินค้านนาชนิด โดยเฉพาะอัญมณีและสินค้าจากประเทศจีน
ทะเลสาบเชียงแสน บึงน้ำขนาดใหญ่ที่ล้อมรอบด้วยทิวเขา  ในช่วงฤดูหนาวจะมีเป็ดน้ำอพยพมาจำนวนมาก
น้ำตกขุนกรณ์ น้ำตกสูงที่สุดของจังหวัดเชียงราย สายน้ำไหลพลิ้วเป็นสายยาวถึง 70 เมตร ลงสู่แอ่งน้ำด้านล่าง 
น้ำตกปูแกง น้ำตกหินปูนเก้าชั้นที่มีน้ำใสมาก สายน้ำไหลผ่านโขดหินเป็นเพิงผาสวยงามแปลกตา
หมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร หมู่บ้านกะเหรี่ยงริมแม่น้ำกก จุดขี่ช้างเที่ยวชมหมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆ
พระตำหนักดอยตุง (07.30 -17.30 น.) ถือเป็นบ้านหลังแรกของสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี มีหอพระราชประวัติเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จย่า และมีสวนแม่ฟ้าหลวงปลูกไม้ดอกไม้ประดับสวยงามตลอดปี
ภูชี้ฟ้า หน้าผาชายแดน ไทย-ลาว ในฤดูหนาวจะมีทะเลหมอกปกคลุม  เป็นจุดชมพระอาทิตย์ที่งดงามมาก
เมืองโบราณเชียงแสน กลุ่มโบราณสถานในสมัยพุทธศตวรรษ 18-21  อาทิ วัดป่าสัก วัดพระเจ้าล้านทอง มีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน ตั้งอยู่ข้างวัดเจดีย์หลวง
วัดพระธาตุจอมกิตติ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองเชียงแสน เป็นเจดีย์หลวงย่อมุมไม้สิบสอง มียอดเจดีย์เป็นเจดีย์แบบลังกาหุ้มแผ่นทอง  บริเวณพระธาตุยังเป็นจุดชมทิวทัศน์แม่น้ำโขง
วัดร่องขุน (08.00-18.00 น.) มีโบสถ์สีขาวโดดเด่น  ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพพระพุทธเจ้าต่างๆ
สวนรุกขชาติแม่ฟ้าหลวง (07.00-17.00 น.) เป็นแหล่งรวมพันธุ์ไม้พื้นเมืองและพันธุ์ไม้ป่าหายาก เช่น  กล้วยไม้ดิน นางพญาเสือโคร่ง  กุหลาบพันปี  ฯลฯ
สามเหลี่ยมทองคำ เป็นจุดที่แม่น้ำรวกไหลมาบรรจบกันกับแม่น้ำโขง บริเวณรอยต่อ ไทย พม่า ลาว ปัจจุบันนักท่องเที่ยวนิยมล่องเรือแม่น้ำโขงชมทิวทัศน์ของสามประเทศ หรือขึ้นไปชมทิวทัศน์ที่วัดพระธาตุภูเข้า

ที่กิน ร้านอาหาร
เจือจันทร์ (10.00-21.00 น.) B4  โทรศัพท์ 053-78-1250  อาหารแนะนำ  ขาหมูยัดไส้
ป้านาง  โทรศัพท์ -    อาหารแนะนำ ข้าวแรมฟืน
ริมโขง (07.00-21.00 น.)  โทรศัพท์ 053-65-0459-60   อาหารแนะนำ  ปลาแม่น้ำโขง
เรือนไทย (08.00-21.00 น.) โทรศัพท์ 053-65-0983  อาหารแนะนำ ปลาเนื้ออ่อนทอด
เฮือนจั๋นคำ (10.00-24.00 น.)   โทรศัพท์  053-66-0855   อาหารแนะนำ  ไส้อั่วปลาช่อน

ที่ซื้อของ ร้านจำหน่ายของที่ระลึก
ทับทิมทอง (08.00-17.00 น.)      โทรศัพท์ 053-77-1687  สินค้าแนะนำ แคบหมู ,แหนม
ร้านแม่ฟ้าหลวง (07.30-18.00 น.)  โทรศัพท์  053-76-7015  สินค้าแนะนำ ผ้าทอ, เซรามิก
ไร่ชา 101 (06.00-16.00 น.)   โทรศัพท์ 053-71-0029   สินค้าแนะนำ ชาอู่หลง
ลานค้าแม่สรวย B4 โทรศัพท์ -   สินค้าแนะนำ ไวน์ผลไม้
ศูนย์ส่งเสริมหัตถกรรมดอยตุง   โทรศัพท์  -   สินค้าแนะนำ  ผ้าทอ, กระดาษสา

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอเวียงชัย                            12        กิโลเมตร
อำเภอแม่ลาว                              15        กิโลเมตร
อำเภอแม่จัน                               20        กิโลเมตร
อำเภอเวียงแก่น                           39        กิโลเมตร
อำเภอพาน                                 46        กิโลเมตร
อำเภอพญาเม็งราย                      48        กิโลเมตร
อำเภอป่าแดด                             52        กิโลเมตร
กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง                   52        กิโลเมตร
กิ่งอำเภอดอยหลวง                      59        กิโลเมตร
อำเภอแม่สรวย                            60        กิโลเมตร
อำเภอเชียงแสน                          60        กิโลเมตร
อำเภอขุนตาล                             60        กิโลเมตร
อำเภอแม่สาย                             63        กิโลเมตร
อำเภอเทิง                                  64        กิโลเมตร
อำเภอแม่ฟ้าหลวง                        65        กิโลเมตร
อำเภอเวียงป่าเป้า                         91        กิโลเมตร
อำเภอเชียงของ                          141       กิโลเมตร

 
ท่องเที่ยวต่างประเทศ
หลวงพระบาง
L14 • หลวงพระบาง วัดเชียงทอง บ้านช่่างไห น้ำตกตาดกวางสี พระธาตุพูสี ตลาดเช้า
พระราชวังหลวง วังเวียง ล่องเรือแม่น้ำซอง เวียงจันทน์ หอพระแก้ว วัดพระธาตุหลวง
ลาวใต้
L06 • ลาวใต้ เมืองปากเซ นครจำปาสัก ปราสาทหินวัดพู น้ำตกคอนพะเพ็ง
ล่องแม่น้ำโขง แก่งหลี่ผี น้ำตกตาดฟาน ไร่ชา น้ำตกตาดผาส้วม อุบลราชธานี
เวียดนาม
VN07 • ทัวร์เวียดนาม นครเว้ ล่องเรือแม่น้ำหอม วัดเทียนหมู่ นครจักรพรรด์ิ
สุสานไคดิงห์ ดานัง พิพิธภัณฑ์จาม ฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น ท่านละ 8,900.-บาท
เวียดนาม

VN01 • ฮานอย  ฮาลอง ไฮฟอง อ่าวฮาลอง เจดีย์หยู่ฮาง หมู่บ้านแกะสลักไม้
วิหารวรรณกรรม หุ่นกระบอกใต้น้ำ จัตุรัสบาดิงห์ สุสานท่านโฮจิมินท์  วัดเสาเดียว
พิพิธภัณฑ์ทหาร ตลาดโด่งซวน

พม่า

MM01 • ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธไสยาสน์ชเวเลยอง
พระมหาเจดีย์มุเตา ตลาดสก๊อต นมัสการสักการะ เทพทันใจ เจดีย์เจ๊าทัดจี 
เจดีย์กาบาเอ  เจดีย์ชเวดากอง  ภัตตาคารการะเวก
พระเจดีย์โบตะตอง
 3 คืน 4วัน

กัมพูชา

CD01 • นครวัด  นครธม โตนเลสาบ ปอยเปต เขาพนมเค็ง ปราสาทบันทาสรี
ปราสาทบายอน ปราสาทพระเจ้าขี้เรื้อน ปราสาทบาปวน ปราสาทตาแก้ว
ปราสาทตาพรหม 3 วัน 2 คืน 6,900 บาท/ท่าน ( 8 ท่านขึ้นไปเดินทางได้ทุกวัน )

มาเลเชีย

MS01 • หาดใหญ่  เก็นติ้ง ไฮแลนด์ กระเช้าลอยฟ้า Sky way บ่อนคาสิโนระดับชาติ
กัวลาลัมเปอร์ จัตุรัสเมอร์เดก้า อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด พระราชวังแห่งชาติ
ชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา  มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟเก่าแก่KL Tower
Petronas Twin Tower  ตึกแฝด หรือ ตึกปิโตรนัส คาเมรอนไฮแลนด์ สวนสตรอเบอร์รี่
สวนดอกไม้ ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรีจังโหลน

รถตู้เช่า
 • รถตู้รุ่นใหม่ให้เช่า ติดต่อที่ 0899 -212 – 451 , 02-815-4022
บริการให้เช่ารถตู้ทีมงานกันเองทราเวล ของเรามีรถตู้ในทีมมาก กว่า 30 คัน ท่องเที่ยว ประชุม ตีกอล์ฟ รับ-ส่ง หรือเช่ารถตู้ทั่วไปการบริการคืองานของเรา
ดูแลอบอุ่นบริการสุดใจ ประกันภัยชั้นหนึ่งทุกที่นั่งครับ
• แนะนำแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ

• ภาคเหนือ : เชียงใหม่ : ห้วยน้ำดัง : ดอยอ่างขาง : เชียงราย : ดอยตุง : ดอยแม่สลอง : ภูชี้ฟ้า
   แม่ฮ่องสอน : ปางอุ๋ง : เที่ยวปาย : ปาย : น่าน : ดอยเสมอดาว : ดอยภูคา : ทีลอชู : น้ำตกทีลอซู
   พิษณุโลก : ภูหินร่องกล้า : เพชรบูรณ์ : เขาค้อ : ภูทับเบิก : ภูสอยดาว
• ภาคอีสาน : ภูกระดึง : ภูหลวง : ขอนแก่น : ชัยภูมิ : สกลนคร : หนองคาย : อุบลราชธานี
• ภาคกลางและภาคตะวันออก : กาญจนบุรี : ประจวบคีรีขันธ์ : เพชรบุรี : อยุธยา : อุทัยธานี : เกาะช้าง
• ภาคใต้ : กระบี : เกาะไม้ไผ่ : เกาะพีพี : ทะเลแหวก : สระมรกต : ตรัง : ถ้ำมรกต : เกาะตะรุเตา
   : พังงา : เกาะสิมิลัน : เกาะสุรินทร์ : ภูเก็ต

• ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ : ที่พัก โรงแรม : ร้านอาหาร
• ประเทศลาว
• กัมพูชา

: กัมพูชา : นครวัด : นครธม : โตนเลสาป : ปราสาทบันทายสรี : ปราสาทตาพรหม : ภาษาเขมร : ระบำอัปสรา

• เวียดนาม

: เวียดนาม : ฮานอย : ฮาลองเบย์ : ซาปา : เว้ : ดังนัง : ฮอยอัน : ดาลัด : อุโมงค์กู๋จี : ภาษาเวียดนาม

• ประเทศพม่า

: พม่า : ย่างกุ้ง : พุกาม : มัณฑะเลย์ :ทะเลสาปอินเล :พระธาตุอินทร์แขวน :หงสาวดี :เทพทันใจ: ภาษาพม่า

• ประเทศจีน

: สิบสองปันนา : คุนหมิง : อุทยานป่าหิน : เมืองต้าหลี่ : ลี่เจียง : ภูเขาหิมะมังกรหยก

• มาเลเซีย

 

ทริปที่ผ่านมา

ไปทัวร์กับ กันเอง ทราเวล ดีอย่างไร

   ท่านจะได้รับการดูแลอย่างดี จากทีมงานกันเองทราเวล ให้ความรู้สึกอบอุ่น
เป็นกันเอง แต่ทำงานแบบมืออาชีพ พิเศษ ถ้าท่านไปกันเป็นหมู่ ตั้งแต่ 40 ท่านขึ้นไป
ท่านจะมีช่างภาพและวีดีโอมืออาชีพคอยถ่ายรูปบรรยากาศ ต่างๆ ให้กับคณะ
ของท่านและ เราจะนำรูปวีดีโอ ที่ถ่ายบรรจุ ลงแผ่น DVD ส่งให้ท่านอีก 1 ชุด ฟรี

ตัวอย่าง ลูกทัวร์ที่นำมาลงในเว็บคือตัวผมได้ออกทัวร์ด้วยมีบางคณะที่ส่งมาให้ก็มี ถ้าลูกทัวร์ เก่าที่
เคยใช้บริการ ต้องการให้ลงในเว็บให้ ส่งรูปมาได้นะครับ ที่ Pramote2008@hotmail.com ขอบคุณ
ล่วงหน้าเลยนะครับ เราจะปรับการบริการให้ดีๆขึ้นไป ใส้ใจทุกรายละเอียด ให้ท่านท่องเที่ยวอย่าง
คุ้มค่า และได้รับความสุขจากการท่องเที่ยว

สำหรับท่านที่กำลังจะไปควรอ่านในส่วนที่ท่านจะไปท่านจะได้มีไกค์ในการเดินทาง
เป็มการเหล่าเรื่องด้วยภาพถ่านที่สมบูรณ์ ทำให้ท่านเข้าใจง่ายเห็นภาพเพราะเป็นที่จริงที่ท่านต้องไป

คณะเข้าลาวใต้ ปี 2547

วันที่ 3-5 มกราคม 2549
วันที่ 12-17 มีนาคม 2549
วันที่ 18-25 ตุลาคม 2549
วันที่ 22-26 ตุลาคม 2549
วันที่ 30 ธ.ค.49 - 1 ม.ค.50
วันที่ 30 ธ.ค.49 - 5 ม.ค.50
วันที่ 3-8 กุมภาพันธ์ 2550
วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2550
วันที่ 10 -17 เมษายน 2550
วันที่ 13-16 กรกฎาคม 2550
วันที่ 5-8 ตุลาคม 2550
วันที่ 28 ธ.ค.50 - 2 ม.ค.51

หลวงพระบาง  อ้อมน้อยขนส่ง

วันที่ 12-15 มกราคม 2551
วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2551
วันที่ 17-20 กรกฎาคม 2551
วันที่ 22 สิงหาคม 2551
วันที่ 27-31 ตุลาคม 2551
วันที่ 7-11 พศจิกายน 2551
วันที่ 17-22 เม.ย.2552
วันที่ 21-26 สิงหาคม 2552
วันที่ 11-16 ตุลาคม 2552
วันที่ 22-26 ตุลาคม 2552
วันที่ 29-31 ตุลาคม 2552
วันที่ 4-5 มกราคม 2553
วันที่ 21-26 กันยายน 2553

 

กันเอง ทราเวล 129 หมู่1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ 10290
รับทำทัวร์เป็นหมู่คณะ มีรถตู้ให้เช่า Tel/Fax 02-8155820 , 086-329-7251 Tel / Line 0899-212-451
Mail :Pramote2008@hotmail.com www.kanaeng.com ใบอนุญาต เลขที่ 11/05791