หน้าแรก    รถตู้ให้เช่า    จองทัวร์    จองรถตู้    เกี่ยวกับเรา    ติดต่อเรา
กันเองทราเวล

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ต่างประเทศ ลาว,เวียดนาม,กัมพูชา,พม่า,มาเลเซีย
ท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม ท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ บริการรถตู้ให้เช่า
Tel / Fax 02-8155820 , 086-329-7251 Tel /Line 0899-212-451
Mail:Pramote2008@Hotmail.com    www.kanaeng.com

ใบอนุญาต เลขที่ 11/05791
ทัวร์เป็นหมู่คณะ   ประชุม สัมมนา  ไทย    ลาว    เวียดนาม     กัมพูชา    พม่า   มาเลเชีย
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
สิมิลันสวรรค์แห่งอันดามัน
ออบหลวง ถ้ำแก้วโกมล ปางอุ๋ง

 

ค้นหาที่ Google


ใบอนุญาต

รูปที่เที่ยวเด่นไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า

รถตู้ไทยและลาวให้เช้า

หลวงพระบาง

ลาวใต้

เวียดนาม

พม่า

กัมพูชา

สิมสองปันนา

กระบี

ทีลอชู

ท่งกระเจียว

เกาะช้าง

เชียงคาน

รูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ใน

• ห้องรวมรูปภาพ ลาวใต้
• วีถีชีวิตผู้คน ลาวใต้
• น้ำตกคอนพระเพ็ง ลาวใต้
• น้ำตกหลี่ผีลาวใต้
• ปราสาทวัดพูู ลาวใต้
• น้ำตกตานเยื่อน
ลาวใต้
• น้ำตกตานฟาน ลาวใต้
• อุทยานบาเจียง ลาวใต้
• เมืองปากเซ ลาวใต้
• น้ำตกเซกอง ลาวใต้
• น้ำตกตานเลาะ ลาวใต้
• วัดหลวง ลาวใต้
• ภูอาษา ลาวใต้
• ห้องรวมรูปลาวเหนือ หลวงพระบาง
• เวียงจันทน์ หลวงพระบาง
• วังเวียง หลวงพระบาง
• หลวงพระบาง หลวงพระบาง
• เชียงขวาง
•
•
•
• ห้องรวมภาพที่เที่ยวเมืองไทย
• ทุ่งดอกกระเจียว
• เชียงคาน
• กระบี
• หมู่บ้านแสมสาร
• หาดก้นอ่าว
• เกาะขาม
• หาดเตยงาม
• เมืองจำลอง
• ภูทับเบิก

 

ไทยรัฐ : มติชน : ข่าวสด : เดลินิวส์
MAIL:Kanaeng :Hotmail :Kaylaos
ข้อมูลท่องเที่ยว
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
 
 
xhtml code
Cashmere Jackets 

ล่องใต้…ท่องทะเลกระบี่-ตรัง
กระบี่ เกาะไก่ ทะเลแหวก เกาปอดะ อ่าวพระนาง
ท่องทะเลตรัง ถ้ำมรกต เกาะกระดาน   เกาะม้า

วันเดินทาง

17.00 น. ออกเดินทาง บริการอาหารเย็น พร้อมเครื่องดื่มบนรถ อิสระพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย


วันแรก           ท่องทะเลกระบี่ – เกาะไก่ – ทะเลแหวก – เกาปอดะ – อ่าวพระนาง


06.00 น.   เดินทางถึง จังหวัดกระบี่ นำท่านเดินทางสู่ โรงแรมเวียงทอง ทำภารกิจส่วนตัว
07.00 น.   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมเวียงทอง (1)
08.30 น.   ลงเรือ Speed Boat ปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพ เดินทางมุ่งหน้าท่องทะเลกระบี่ (ใช้เวลาประมาณ
15 นาที) บนเรือบริการ น้ำดื่มเย็นๆ
09.30 น.   นำท่านสู่หาดถ้ำพระนาง ชายหาดที่สวยงามระดับโลก ติดอันดับ 1 ใน 10 ด้านความสวยงาม นำชม ถ้ำพระนาง ถ้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับถือของชาวเรือ กราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล
อ่าวไร่เลย์ ตะวันออก สถานที่ปีนผาระดับโลก ชมนักปีนผาที่มาจากทั่วโลก ที่มาทดสอบความสวยงาม
ของหน้าผาหินปูนแห่งนี้
10.30 น.   นำท่านชม ทะเลแหวก Unseen in Thailand สันทรายที่เชื่อมยาวระหว่างเกาะไก่ เกาะทับและเกาะ หม้อ เกิดขึ้นได้ทุกวัน นำท่านเดินทางบนสันทรายซึ่งเปรียบว่าท่าน
ได้เดินอยู่กลางท้องทะเล
11.30 น.    นำท่านสู่ เกาะสี่ เกาะหินปูนกลางทะเล เชิญทุกท่านดำน้ำดูปะการังที่สวยงาม ชมฝูงปลาเสือที่มี
มากมาย ปลานกแก้ว ชมดอกไม้ทะเลและ ปลาการ์ตูน ที่มีมากมาย
 12.00 น.  สัมผัสหาดทรายที่ขาวสะอาด พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน แบบปิคนิก (2) บนเกาะปอดะ
ท่ามกลางบรรยากาศใต้ทิวสน สบายๆ ด้วยเสียงคลื่นและสายลมที่พัด ให้ทุกท่านได้ผ่อนคลาย
หลังอาหารเชิญทุกท่านเล่นน้ำตามอัธยาศัย
16.00 น.   แวะให้ท่านเดินเที่ยว อ่าวนาง      
18.00 น.   รับประทานอาหารเย็น ที่ โรงแรมเวียงทอง(3) แล้วเข้าที่พัก หรือเดินเที่ยวตามอัธยาศัย

 วันสอง     ทะเลตรัง- ถ้ำมรกต- เกาะกระดาน - เกาะม้า

07.00 น.    รับประทานอาหารเช้า (4)
08.00 น.    สู่ท่าเรือปากเมง ลงเรือท่องทะเลตรัง เดินทางสู่ถ้ำมรกต ณ เกาะมุก ( Unseen in Thailand) ให้ท่านได้
สนุกกับการผจญภัยกับการลอยตัวเข้าสู่ภายในถ้ำซึ่งมีความยาวจากหน้าปากถ้ำ ถึงด้านในระยะทางประมาณ 80 เมตร สัมผัสกับความมหัศจรรย์ของถ้ำน้ำ และค้นหาที่มาของชื่อถ้ำ ร่วมกันถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ( ทางทีมงานมัคคุเทศก์ สามารถนำกล้องถ่ายรูปไปให้ท่านเข้าไปภายในถ้ำมรกตได้ เพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ) หลังจากนั้นเดินทางสู่เกาะกระดาน โดยใช้เวลาเดินทางจากถ้ำมรกต ประมาณ 25 นาที เกาะกระดานได้ชื่อว่าเป็นเกาะที่สวยที่สุดของหมู่เกาะในทะเลตรัง มีหาดทรายขาว น้ำใส อุดมสมบูรณ์ไปด้วยฝูงปลาน้อยใหญ่ ให้ท่านได้ลงเล่นน้ำ ดูปะการังแบบน้ำตื้น สัมผัสฝูงปลาน้อยใหญ่มากมาย (เรามีอุปกรณ์ดูปะการังให้ครับ)
12.00 น.   บริการอาหารกลางวันบนเรือ (5)(บุฟเฟต์) หลังจากนั้นเดินทางสู่เกาะเชือก และเกาะม้า เกาะเชือกเป็นเกาะที่มีการสัมปทานนกนางแอ่น เป็นเกาะขนาดเล็ก ที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ด้วยแนวปะการัง ประเภท ปะการังแข็ง ปะการังอ่อนหลากสี ฝูงปลาน้อยใหญ่  ส่วนเกาะม้าเป็นเกาะที่อยู่ใกล้กับเกาะเชือกแต่อยู่ในเขตน่านน้ำของจังหวัดกระบี่ ให้ท่านได้ลง เล่นน้ำ ดูปะกรังทั้งสองเกาะอย่างเต็มอิ่ม ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่เกาะไหง แฟนตาซี รีสอร์ท แอนด์ สปาร์ หรือตัวเมืองตรัง
16.00 น.   เดินทางถึงเกาะไหง แฟนตาซี รีสอร์ท แอนด์ สปาร์ เช็คอินต์เข้าพัก หลังจากนั้นให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือตัวเมืองตรัง
18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น (6)พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สาม ถ้ำเขากอบ ถ้ำรากไทร ถ้ำคนธรรม์ อนุสาวรีย์พระยาสักการะ ศาลเจ้าท่ามกงเยี๋ย

08.00 น.    บริการอาหารเช้าแบบ ABF ณ รีสอร์ทที่พัก(7)
09.00 น.    คณะเช็คเอาต์ จากรีสอร์ท เตรียมสัมภาระ เดินทางกลับสู่ท่าเรือปากเมง
10.00 น.    เดินทางถึงท่าเรือปากเมง
11.00 น.  นำท่านเดินทางสู่  อ.ห้วยยอด  นำท่านลงเรือล่องตามธารน้ำสู่ภายในถ้ำ...ถ้ำเล  (ถ้ำเขากอบ) ซึ่งเป็นถ้ำ ที่อยู่ใต้โพรงภูเขา นำท่านขึ้นชมภายในถ้ำ ซึ่งมีหินงอกหินย้อยที่ประดับประดา
อยู่บนผนังถ้ำและห้อง ต่างๆ ที่เกิดจากธรรมชาติและจินตนาการของมนุษย์...เช่น
ถ้ำรากไทร ถ้ำคนธรรม์
12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน (8)
13.00 น.  นำท่านสักการะ อนุสาวรีย์พระยา-รัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี  “บิดาแห่งยางพารา” จากนั้นนำท่าน สักการะ ศาลเจ้าท่ามกงเยี๋ย ซึ่งเป็นที่เคารพของชาวตรัง 
14.00 น.  แวะชื้อของฝากแล้วเดินทางกลับ
18.00 น.  รับประทานอาหารเย็น(9)
06.00 น.   คณะเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพครับ

อัตราค่าบริการ
อัตราผู้ใหญ่ 6,200 บาท/ท่าน            
เด็ก 3-12 ปี 5,000 บาท/ท่าน
อัตรานี้รวม
- ค่ารถตู้ VIP รุ่นใหม่ล่าสุด เบาะปรับเอนนอนได้ พร้อมทีวี
- ค่าอาหาร 9 มื้อ                             - น้ำดื่มตลอดการเดินทาง
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ          - ค่า Staff  ดูแลตลอดการเดินทาง    
- ประกันอุบัติเหตุการ  เดินทาง 1,000,000 บาท
อัตรานี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

การจองทัวร์     โอนเงินมาที่ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ แก้ววงษา
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ (ทั้ง 2 ธนาคาร)
 - ธนาคารกรุงศรี สาขาสาทร เลขที่บัญชี 397-1-16470-7   
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางรัก เลขที่บัญชี 054-2-40389-5
เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้ส่งใบโอนเงินมาที่ เมลล์ pramote2008@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 02-8154022 หากไม่สะดวกทั้งสองวิธี
ให้โทรมาที่เบอร์ 0899-212-451
รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมลล์ หรือแฟ๊กซ์ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร
หมายเหตุ ในแต่ละรอบถ้าจำนวนไม่ครบ 8 ท่าน
ขอสงวนสิทธ์ในการยกเลิกการเดินทางและจะคืนเงินมัดจำทันท

โปรแกรมไปเช้ากลับเย็น เที่ยว 4 เกาะ 2 ท่านขึ้นไป รับที่ตัวเมืองกระบี ออกทุกวัน
  07.50 น. -08.30 น. รถรับคณะ ตามโรงแรมต่างๆ เดินทางสู่ท่าเรือ
 

 

 

   
ในเมืองรับ 08.00 น. - 08.15 น.
  
ในอ่าวนางรับ 08.30 น. - 08.45 น.
   
ทับแขกรับ 07.50 น. - 08.00 น.
  
คลองม่วงรับ 08.00 น. - 08.15 น.
  09.00 น. ลงเรือ Speed Boat ปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพ เดินทางมุ่งหน้าท่องทะเลกระบี่ (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) บนเรือบริการ น้ำดื่มเย็นๆ
  09.30 น. นำท่านสู่หาดถ้ำพระนาง ชายหาดที่สวยงามระดับโลก ติดอันดับ 1 ใน 10 ด้านความสวยงาม นำชม
 
    ถ้ำพระนาง ถ้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับถือของชาวเรือ กราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล
    อ่าวไร่เลย์ ตะวันออก สถานที่ปีนผาระดับโลก ชมนักปีนผาที่มาจากทั่วโลก ที่มาทดสอบความสวยงามของหน้าผาหินปูนแห่งนี้
  10.30 น. นำท่านชม ทะเลแหวก Unseen in Thailand สันทรายที่เชื่อมยาวระหว่างเกาะไก่ เกาะทับและเกาะหม้อ เกิดขึ้นได้ทุกวัน นำท่านเดินทางบนสันทรายซึ่งเปรียบว่าท่านได้เดินอยู่กลางท้องทะเล
  11.00 น. ถ่ายรูป เกาะไก่ เกาะหินปูนกลางทะเลที่ถูกทั้งลมและฝน กัดกล่อนเป็นเขารูปร่างเหมื่อน หัวไก่ เชิญทุกท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย
  11.15 น. นำท่านสู่ เกาะสี่ เกาะหินปูนกลางทะเล เชิญทุกท่านดำน้ำดูปะการังที่สวยงาม ชมฝูงปลาเสือที่มีมากมาย ปลานกแก้ว ชมดอกไม้ทะเลและ ปลาการ์ตูน ที่มีมากมาย
  12.00 น. นำท่านขึ้น เกาะปอดะ
  บริการ อาหารกลางวันแบบปิกนิก ท่ามกลางบรรยากาศใต้ทิวสน สบายๆ ด้วยเสียงคลื่นและสายลมที่พัด ให้ทุกท่านได้ผ่อนคลาย หลังอาหารเชิญทุกท่านเล่นน้ำตามอัธยาศัย
  14.00 น. เดินทางถึงท่าเรือโดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจไปอีกนานเท่านาน
อัตราค่าบริการ
ราคาขาย
ผู้ใหญ่
750 บาท
เด็ก อายุ 3 - 10 ปี
400 บาท
ชาวต่างชาติ
1,000 บาท

 

โปรแกรมไปเช้ากลับเย็น เที่ยว เกาะห้อง ท่องทะเลใน 2 ท่านขึ้นไป รับที่ตัวเมืองกระบี ออกทุกวัน
  07.50 น. -08.30 น. รถรับคณะ ตามโรงแรมต่างๆ เดินทางสู่ท่าเรือ
 

 

 

   
ในเมืองรับ 08.00 น. - 08.15 น.
  
ในอ่าวนางรับ 08.30 น. - 08.45 น.
   
ทับแขกรับ 07.50 น. - 08.00 น.
  
คลองม่วงรับ 08.00 น. - 08.15 น.
  09.00 น. ลงเรือ SpeedBoat ปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพเดินทางมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะห้อง
(ใช้เวลาประมาณ 20 นาที บนเรือบริการ น้ำดื่มเย็น ๆ
  09.30 น. เดินทางถึงเกาะห้อง นำท่านชม ทะเลใน (Lagoon) น้ำทะเลสีเขียวมรกต โอบล้อมด้วยหน้าผาหินปูน มี ทางเข้าทางเดียวที่มีช่องประมาณ 5 เมตร สามารถชมได้ตอนน้ำขึ้น เชิญถ่ายรูปตามอัธยาศัย
  10.30 น. นำท่านสู่ เกาะผักเบี้ย – เกาะไร่ เกาะที่มีความเงียบสงบ สวยงามด้วยธรรมชาติที่แต่งแต้มสีสันได้อย่าง ลงตัว งดงามด้วยบรรยากาศที่โอบล้อมด้วยเกาะยาวน้อย เกาะยาวใหญ่ หาดทับแขก เชิญทุกท่านพักผ่อน ตามอัธยาศัย
  11.00 น. นำท่านสู่ เกาะลาดิง (paradise island) เกาะเล็ก ๆ ที่ถูกซ่อนไว้โดยป่าเกาะ สวยงามด้วยหาดทราย ส่วนตัว เชิญทุกท่านดำน้ำดูปะการังหน้าหาด หรือจะพักผ่อนเล่นน้ำตามอัธยาศัย
  12.00 น. นำท่านขึ้น เกาะห้อง ขึ้นอยู่กับแห่งชาติ ธารโบกขรณี เกาะน้อยใหญ่มากมายกว่า 30 เกาะ ได้รับชื่อว่า เป็นป่าเกาะแห่งอันดามัน และที่เกาะนี้ยังได้รับรางวัลชายหาดระดับ 5 ดาว จากททท.ด้วย
บริการ อาหารกลางวันแบบปิกนิก ท่ามกลางบรรยากาศใต้ทิวสน สบายๆ ด้วยเสียงคลื่นและสายลมที่พัด ให้ทุกท่านได้ผ่อนคลาย หลังอาหารเชิญทุกท่านเล่นน้ำตามอัธยาศัย
  15.00 น. เดินทางถึงท่าเรือ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจไปอีกนานเท่านาน
อัตราค่าบริการ
ราคาขาย
ผู้ใหญ่
1,200 บาท
เด็ก อายุ 3 - 10 ปี
900 บาท
ชาวต่างชาติ
1,500 บาท

 

โปรแกรมไปเช้ากลับเย็น เที่ยวหมู่เกาะพีพี อ่าวมาหยา เกาะไพ 2 ท่านขึ้นไป รับที่ตัวเมืองกระบี
ออกทุกวัน
  07.50 น. -08.30 น. รถรับคณะ ตามโรงแรมต่างๆ เดินทางสู่ท่าเรือ
 

 

 

   
ในเมืองรับ 08.00 น. - 08.15 น.
  
ในอ่าวนางรับ 08.30 น. - 08.45 น.
   
ทับแขกรับ 07.50 น. - 08.00 น.
  
คลองม่วงรับ 08.00 น. - 08.15 น.
  08.30 น. ลงเรือ Speed Boat ปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพ เดินทางมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะพีพี (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) บนเรือบริการ น้ำดื่มเย็น ๆ
  09.30 น.

นำท่านเที่ยวรอบเกาะพีพีเล เกาะหินปูนที่มีความสวยงาม นำท่านเที่ยวชม

 
     อ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach เชิญท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและเล่นน้ำ
     อ่าวโล๊ะซามะ นำท่านดำน้ำ ดูปะการัง ณ จุดนี้ท่านสามารถชมปลาตัวโต ๆ ได้หลากหลายชนิด    ปะการังที่สวยงามและดอกไม้ทะเล ปลาการ์ตูนมากมาย
     อ่าวปิเละ ชมทะเลใน (Lagoon) พบกับน้ำทะเลสีเขียวมรกต โอบล้อมผาหินปูนอันสูงชัน
     ถ้ำไวกิ้ง สถานที่เก็บรังนกนางแอ่น
  12.00 น. นำท่านขึ้น เกาะพีพีดอน จุดศูนย์กลางการท่องเที่ยวของหมู่เกาะพีพี
บริการอาหารกลางวันแบบเซ็ทโต๊ะ ณ ห้องอาหารพีพี ปริ๊นเซส รีสอร์ท หลังอาหารเชิยทุกท่านเดิน เล่น เที่ยวชมวิถีชีวิตชาวเกาะพีพีตามอัธยาศัย
  14.00 น. นำท่านลงเรือ Speed Boat นำท่านสู่ อ่าวรันตี หรือ หินกลาง (ต้องขึ้นอยู่กับสภาอากาศในขณะนั้น) จุดดำน้ำที่มีปะการังที่อุดมสมบูรณ์มาก ๆ และฝูงปลานานาชนิดที่สวยงาม
  15.00 น. นำท่านสู่ เกาะไม้ไผ่ เกาะที่สวยที่สุดของ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี ซึ่งความ สวยงามของเกาะนี้ ททท.ตั้งฉายาว่า ดงปะการังแสนไร่ เชิญทุกท่านพักผ่อนและเล่นน้ำตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่ท่าเรือ
  17.00 น. เดินทางถึงท่าเรือ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจไปอีกนานเท่านาน
อัตราค่าบริการ
ราคาขาย
ผู้ใหญ่
1,500 บาท
เด็ก อายุ 3 - 10 ปี
1,000 บาท
ชาวต่างชาติ
1,800 บาท

 


จังหวัดกระบี่
ระบี่ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามัน จากหลักฐานทางโบราณคดี สันนิษฐานได้ว่า บริเวณเมืองกระบี่เคยเป็นแหล่งชุมชน โบราณที่เก่าแก่มากแห่งหนึ่งในประเทศไทย ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และต่อเนื่องมาจนถึง สมัยประวัติศาสตร์ กล่าวกันว่าดินแดนนี้แต่เดิมคือ เมืองบันไทยสมอ 1 ใน 12 เมืองนักษัตรที่ใช้ตราลิง เป็นตราประจำเมือง ขึ้นกับอาณาจักรนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ยังมีข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับชื่อเมืองกระบี่ว่า อาจมาจากความหมาย ที่แปลว่าดาบ เนื่องจากมีตำนานเล่าสืบต่อกันมา เกี่ยวกับการขุดพบมีดดาบโบราณ ก่อนที่จะสร้างเมือง อันเป็นที่มาของสัญลักษณ์จังหวัดกระบี่ในปัจจุบัน
               จังหวัดกระบี่ประกอบด้วยภูเขา ที่ดอน ที่ราบ และหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 130 เกาะ ที่อุดมไปด้วยป่าชายเลน สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นดินเหนียวปนทรายและดินร่วน จึงเหมาะแก่การทำสวนยางพารา สวนปาล์ม สวนมะม่วงหิมพานต์ สวนกาแฟ สวนมะพร้าว บริเวณตัวเมืองมีแม่น้ำกระบี่ยาวประมาณ 5 กิโลเมตร ไหลผ่านลงสู่ทะเลอันดามันที่ตำบลปากน้ำ นอกจากนี้ ยังมีคลอง ปกาสัย คลองกระบี่ใหญ่ และคลองกระบี่น้อย ซึ่งมีต้นกำเนิดจากเทือกเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดกระบี่ คือ เทือกเขาพนมเบญจา จังหวัดกระบี่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ จึงมีเพียง 2 ฤดูเท่านั้น คือ ฤดูร้อนซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายน และฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงธันวาคม
               จังหวัดกระบี่อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามเส้นทางถนนเพชรเกษม (หมายเลข 4) ประมาณ 814 ก.ม. มีเนื้อที่ประมาณ 4,708 ตาราง ก.ม. โดยมีอาณาเขตดังนี้ 
                    ทิศเหนือ จดจังหวัดพังงาและสุราษฎร์ธานี 
                    ทิศใต้ จดจังหวัดตรังและทะเลอันดามัน 
                    ทิศตะวันออก จดจังหวัดตรังและนครศรีธรรมราช 
                    ทิศตะวันตก จดจังหวัดพังงาและทะเลอันดามัน 
        แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ ดังนี้คือ อำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเขาพนม อำเภอคลองท่อม อำเภอปลายพระยา อำเภอลันตา อำเภออ่าวลึก กิ่งอำเภอลำทับ และกิ่งอำเภอเหนือคลอง

               การเดินทางภายในจังหวัดกระบี่  จากตัวเมืองกระบี่มีรถโดยสารสองแถวไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เช่น หาดนพรัตน์ธารา สุสานหอย อ่าวนาง ถ้ำเสือ น้ำตกห้วยโต้และอ่าวลึก ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวอื่นสามารถใช้บริการรถแท็กซี่ หรือ เช่ารถจากบริษัทนำเที่ยวต่างๆ ในตัวเมืองกระบี่

แหล่งท่องเที่ยว
เกาะสันตาใหญ่ เกาะที่ยังคงความเป็นธรรมชาติ และเงียบสงบอยู่มาก ด้านตะวันตกมีหาดทรายสวยงามและนำทะเลใสหลายแห่ง เช่น อ่าวคลองดาว อ่าวพระแอะ หาดคลองจาก และปลายเกาะที่ชุมชนชาวเลสังกะอู้ โดยมีจุดชมทิวทัศน์ที่ลานโตนด
เขาขนาบน้ำ เขาหินปูนสูงสองลูกตั้งขนานสองฝั่งแม่น้ำกระบี่บริเวณหน้าเมือง จนเป็นสัญญาลักษณ์ของเมืองกระบี่ บริเวณนี้มีป่าชายเลนสภาพสมบูรณ์ ผืนใหญ่เหมาะแก่การนั่งเรือเที่ยวชมและดูนก
ป่าทุ่งเตียว ป่าดงดิบที่ราบต่ำที่เป็นที่อาศัยของนกแต้วแล้วท้องดำ สัตว์ป่าสงวนใกล้สูญพันธุ์และพบที่นี่เพียงแห่งเดียว โดยมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติไปสิ้นสุดที่สระมรกต เป็นสระน้ำธรรมชาติสีเขียวมรกต
สุสานหอย (08.30-17.00)เป็นฟอสซิลและซากหอยดึกดำบรรพ์ของหอยน้ำจืดจำนวนมากที่ตายทับถมกันเป็นชั้นหนา  จนดูคล้ายเป็นแผ่นคอนกรีต
พิพิธภัณฑ์วัดคลองท่อม (08.30-16.00) สถานที่รวบรวมโบราณวัตถุของเมืองกระบี่ ที่พบได้ในบริเวณควรลูกปัด เช่น เหรียญโลหะ เศษภาชนะดินเผา ลูกปัด ฯลฯ
หาดนพรัตน์ธารา หาดสวยใกล้เมืองกระบี่ ร่มรื่นด้วยทิวสนเป็นแนวยาวกว่า 3 กม. หาดทรายขาวละเอียดและน้ำทะเลใส คลื่นลมไม่แรงเหมาะแก่การเล่นน้ำ
 หมู่เกาะพีพี เป็นส่วนหนึ่งของ อช. นพรัตน์ธารา –หมู่เกาะพีพี  โดยมีเกาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว  คือเกาะพีพีดอน เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด รอบเกาะมีหาดทรายสวยหลายแห่ง และมีเวิ้งอ่าวต้นไทรและโละดาลัม ที่อยู่คู่กันเป็นสัญลักษณ์ที่รู้จักกันทั่วโลก เกาะพีพีเลเป็นเกาะหินปูนใสชั้นมีถ้ำไวกิ้งเป็นที่เที่ยวโดดเด่น ภายในถ้ำเป็นโถงใหญ่และมีภาพเขียนสีโบราณอยู่ที่ผนังถ้ำ บนเกาะมีหาดทรายสวยงาม ที่อ่าวมาหยา อ่าวปิเละ และอ่าวโละซามะ
อ่าวนาง  ศูนย์กลางการท่องเที่ยว มีโรงแรมที่พักและท่าเรือ เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว  เช่น อ่าวไร่เลย์ ที่เป็นแหล่งปีนเขามีชื่อเสียงไปทั่วโลก อ่าวถ้ำพระนางที่มีหาดทรายเล็กๆสงบเงียบ
อช. ธารโบกขรณี เป็นถ้ำหินปูนที่มีหินงอกหินย้อยสวยงาม เช่น ถ้ำพระ ถ้ำสระยานทอง ฯลฯ โดยมีธารโบขรณีเป็นรสระธรรมชาติสีเขียวมรกตและภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์อายุ 2,000-3,000 ปี ในถ้ำผีหัวโต

ที่กิน
ชื่อร้านอาหาร                                                  โทรศัพท์                       อาหารแนะนำ
เขาใหญ่เรสเทอร์รองท์(08.00-22.00)      075697244                    ปลาเก๋าสามรส
ครัวธารา(07.00-21.30)                            075637361                    กั้งทอดกระเทียม
เรือนไม้ (1.030-22.00)                            075631797                    ปลาทรายทอดขมิ้น
แหลมสักซีฟู้ด(10.00-22.00)                     075865182                    หอยชักตีน

ที่ซื้อของ
ตลาดสดมหาราช                                         -                            สินค้าพื้นเมือง
ศรีกระบี่                                                     -                             ผ้าบาติก,กะปิ

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอต่างๆ
อ. เหนือคลอง                             17                    กม.
อ. เขาสนม                                 39                    กม.
อ. คลองท่อม                             42                    กม.
อ. อ่าวลึก                                   48                    กม.
อ.ปลายพระยา                            66                    กม.
อ. ลำทับ                                    67                    กม.
อ. เกาะลันตา                              106                   กม.

 
ท่องเที่ยวต่างประเทศ
หลวงพระบาง
L14 • หลวงพระบาง วัดเชียงทอง บ้านช่่างไห น้ำตกตาดกวางสี พระธาตุพูสี ตลาดเช้า
พระราชวังหลวง วังเวียง ล่องเรือแม่น้ำซอง เวียงจันทน์ หอพระแก้ว วัดพระธาตุหลวง
ลาวใต้
L06 • ลาวใต้ เมืองปากเซ นครจำปาสัก ปราสาทหินวัดพู น้ำตกคอนพะเพ็ง
ล่องแม่น้ำโขง แก่งหลี่ผี น้ำตกตาดฟาน ไร่ชา น้ำตกตาดผาส้วม อุบลราชธานี
เวียดนาม
VN07 • ทัวร์เวียดนาม นครเว้ ล่องเรือแม่น้ำหอม วัดเทียนหมู่ นครจักรพรรด์ิ
สุสานไคดิงห์ ดานัง พิพิธภัณฑ์จาม ฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น ท่านละ 8,900.-บาท
เวียดนาม

VN01 • ฮานอย  ฮาลอง ไฮฟอง อ่าวฮาลอง เจดีย์หยู่ฮาง หมู่บ้านแกะสลักไม้
วิหารวรรณกรรม หุ่นกระบอกใต้น้ำ จัตุรัสบาดิงห์ สุสานท่านโฮจิมินท์  วัดเสาเดียว
พิพิธภัณฑ์ทหาร ตลาดโด่งซวน

พม่า

MM01 • ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธไสยาสน์ชเวเลยอง
พระมหาเจดีย์มุเตา ตลาดสก๊อต นมัสการสักการะ เทพทันใจ เจดีย์เจ๊าทัดจี 
เจดีย์กาบาเอ  เจดีย์ชเวดากอง  ภัตตาคารการะเวก
พระเจดีย์โบตะตอง
 3 คืน 4วัน

กัมพูชา

CD01 • นครวัด  นครธม โตนเลสาบ ปอยเปต เขาพนมเค็ง ปราสาทบันทาสรี
ปราสาทบายอน ปราสาทพระเจ้าขี้เรื้อน ปราสาทบาปวน ปราสาทตาแก้ว
ปราสาทตาพรหม 3 วัน 2 คืน 6,900 บาท/ท่าน ( 8 ท่านขึ้นไปเดินทางได้ทุกวัน )

มาเลเชีย

MS01 • หาดใหญ่  เก็นติ้ง ไฮแลนด์ กระเช้าลอยฟ้า Sky way บ่อนคาสิโนระดับชาติ
กัวลาลัมเปอร์ จัตุรัสเมอร์เดก้า อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด พระราชวังแห่งชาติ
ชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา  มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟเก่าแก่KL Tower
Petronas Twin Tower  ตึกแฝด หรือ ตึกปิโตรนัส คาเมรอนไฮแลนด์ สวนสตรอเบอร์รี่
สวนดอกไม้ ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรีจังโหลน

รถตู้เช่า
 • รถตู้รุ่นใหม่ให้เช่า ติดต่อที่ 0899 -212 – 451 , 02-815-4022
บริการให้เช่ารถตู้ทีมงานกันเองทราเวล ของเรามีรถตู้ในทีมมาก กว่า 30 คัน ท่องเที่ยว ประชุม ตีกอล์ฟ รับ-ส่ง หรือเช่ารถตู้ทั่วไปการบริการคืองานของเรา
ดูแลอบอุ่นบริการสุดใจ ประกันภัยชั้นหนึ่งทุกที่นั่งครับ
• แนะนำแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ

• ภาคเหนือ : เชียงใหม่ : ห้วยน้ำดัง : ดอยอ่างขาง : เชียงราย : ดอยตุง : ดอยแม่สลอง : ภูชี้ฟ้า
   แม่ฮ่องสอน : ปางอุ๋ง : เที่ยวปาย : ปาย : น่าน : ดอยเสมอดาว : ดอยภูคา : ทีลอชู : น้ำตกทีลอซู
   พิษณุโลก : ภูหินร่องกล้า : เพชรบูรณ์ : เขาค้อ : ภูทับเบิก : ภูสอยดาว
• ภาคอีสาน : ภูกระดึง : ภูหลวง : ขอนแก่น : ชัยภูมิ : สกลนคร : หนองคาย : อุบลราชธานี
• ภาคกลางและภาคตะวันออก : กาญจนบุรี : ประจวบคีรีขันธ์ : เพชรบุรี : อยุธยา : อุทัยธานี : เกาะช้าง
• ภาคใต้ : กระบี : เกาะไม้ไผ่ : เกาะพีพี : ทะเลแหวก : สระมรกต : ตรัง : ถ้ำมรกต : เกาะตะรุเตา
   : พังงา : เกาะสิมิลัน : เกาะสุรินทร์ : ภูเก็ต

• ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ : ที่พัก โรงแรม : ร้านอาหาร
• ประเทศลาว
• กัมพูชา

: กัมพูชา : นครวัด : นครธม : โตนเลสาป : ปราสาทบันทายสรี : ปราสาทตาพรหม : ภาษาเขมร : ระบำอัปสรา

• เวียดนาม

: เวียดนาม : ฮานอย : ฮาลองเบย์ : ซาปา : เว้ : ดังนัง : ฮอยอัน : ดาลัด : อุโมงค์กู๋จี : ภาษาเวียดนาม

• ประเทศพม่า

: พม่า : ย่างกุ้ง : พุกาม : มัณฑะเลย์ :ทะเลสาปอินเล :พระธาตุอินทร์แขวน :หงสาวดี :เทพทันใจ: ภาษาพม่า

• ประเทศจีน

: สิบสองปันนา : คุนหมิง : อุทยานป่าหิน : เมืองต้าหลี่ : ลี่เจียง : ภูเขาหิมะมังกรหยก

• มาเลเซีย

 

ทริปที่ผ่านมา

ไปทัวร์กับ กันเอง ทราเวล ดีอย่างไร

   ท่านจะได้รับการดูแลอย่างดี จากทีมงานกันเองทราเวล ให้ความรู้สึกอบอุ่น
เป็นกันเอง แต่ทำงานแบบมืออาชีพ พิเศษ ถ้าท่านไปกันเป็นหมู่ ตั้งแต่ 40 ท่านขึ้นไป
ท่านจะมีช่างภาพและวีดีโอมืออาชีพคอยถ่ายรูปบรรยากาศ ต่างๆ ให้กับคณะ
ของท่านและ เราจะนำรูปวีดีโอ ที่ถ่ายบรรจุ ลงแผ่น DVD ส่งให้ท่านอีก 1 ชุด ฟรี

ตัวอย่าง ลูกทัวร์ที่นำมาลงในเว็บคือตัวผมได้ออกทัวร์ด้วยมีบางคณะที่ส่งมาให้ก็มี ถ้าลูกทัวร์ เก่าที่
เคยใช้บริการ ต้องการให้ลงในเว็บให้ ส่งรูปมาได้นะครับ ที่ Pramote2008@hotmail.com ขอบคุณ
ล่วงหน้าเลยนะครับ เราจะปรับการบริการให้ดีๆขึ้นไป ใส้ใจทุกรายละเอียด ให้ท่านท่องเที่ยวอย่าง
คุ้มค่า และได้รับความสุขจากการท่องเที่ยว

สำหรับท่านที่กำลังจะไปควรอ่านในส่วนที่ท่านจะไปท่านจะได้มีไกค์ในการเดินทาง
เป็มการเหล่าเรื่องด้วยภาพถ่านที่สมบูรณ์ ทำให้ท่านเข้าใจง่ายเห็นภาพเพราะเป็นที่จริงที่ท่านต้องไป

คณะเข้าลาวใต้ ปี 2547

วันที่ 3-5 มกราคม 2549
วันที่ 12-17 มีนาคม 2549
วันที่ 18-25 ตุลาคม 2549
วันที่ 22-26 ตุลาคม 2549
วันที่ 30 ธ.ค.49 - 1 ม.ค.50
วันที่ 30 ธ.ค.49 - 5 ม.ค.50
วันที่ 3-8 กุมภาพันธ์ 2550
วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2550
วันที่ 10 -17 เมษายน 2550
วันที่ 13-16 กรกฎาคม 2550
วันที่ 5-8 ตุลาคม 2550
วันที่ 28 ธ.ค.50 - 2 ม.ค.51

หลวงพระบาง  อ้อมน้อยขนส่ง

วันที่ 12-15 มกราคม 2551
วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2551
วันที่ 17-20 กรกฎาคม 2551
วันที่ 22 สิงหาคม 2551
วันที่ 27-31 ตุลาคม 2551
วันที่ 7-11 พศจิกายน 2551
วันที่ 17-22 เม.ย.2552
วันที่ 21-26 สิงหาคม 2552
วันที่ 11-16 ตุลาคม 2552
วันที่ 22-26 ตุลาคม 2552
วันที่ 29-31 ตุลาคม 2552
วันที่ 4-5 มกราคม 2553
วันที่ 21-26 กันยายน 2553

 

กันเอง ทราเวล 129 หมู่1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ 10290
รับทำทัวร์เป็นหมู่คณะ มีรถตู้ให้เช่า Tel/Fax 02-8155820 , 086-329-7251 Tel / Line 0899-212-451
Mail :Pramote2008@hotmail.com www.kanaeng.com ใบอนุญาต เลขที่ 11/05791