หน้าแรก    รถตู้ให้เช่า    จองทัวร์    จองรถตู้    เกี่ยวกับเรา    ติดต่อเรา
กันเองทราเวล

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ต่างประเทศ ลาว,เวียดนาม,กัมพูชา,พม่า,มาเลเซีย
ท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม ท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ บริการรถตู้ให้เช่า
Tel / Fax 02-8155820 , 086-329-7251 Tel /Line 0899-212-451
Mail:Pramote2008@Hotmail.com    www.kanaeng.com

ใบอนุญาต เลขที่ 11/05791
ทัวร์เป็นหมู่คณะ   ประชุม สัมมนา  ไทย    ลาว    เวียดนาม     กัมพูชา    พม่า   มาเลเชีย
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
สิมิลันสวรรค์แห่งอันดามัน
ออบหลวง ถ้ำแก้วโกมล ปางอุ๋ง

 

ค้นหาที่ Google


ใบอนุญาต
ไทยรัฐ : มติชน : ข่าวสด : เดลินิวส์
MAIL:Kanaeng :Hotmail :Kaylaos
ข้อมูลท่องเที่ยว
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
 
 
xhtml code
Cashmere Jackets 


สุพรรณบุรี
 สุพรรณบุรี เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคกลาง อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงเทพฯ มีพื้นที่ราบลุ่มตามแนวลำน้ำท่าจีน ส่วนใหญ่เป็นนาไร่และป่า ประชากรประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปทางทิศเหนือเป็นที่ราบ มีภูเขาบ้างเป็นบางตอนในท้องที่เดิมบางนางบวช และอู่ทองแต่เป็นภูเขาเล็กๆ ส่วนตอนใต้เป็นที่ราบลุ่มโดยตลอด ทางทิศตะวันตกและทิศเหนือ มีป่าและภูเขามากในเขตอำเภอด่านช้าง
               สุพรรณบุรี เป็นเมืองสมัยโบราณ พบหลักฐานทางโบราณคดี มีอายุไม่ต่ำกว่า 3,500-3,800 ปี โบราณวัตถุที่ขุดพบมีทั้งยุคหินใหม่ ยุคสัมฤทธิ์ ยุคเหล็ก และสืบทอดวัฒนธรรมต่อเนื่องมา ตั้งแต่สมัยสุวรรณภูมิ ฟูนัน อมราวดี ทวารวดี ศรีวิชัย สุพรรณบุรีเดิมมีชื่อเรียกว่าเมือง “ทวารวดีศรีสุพรรณภูมิ” หรือ “พันธุมบุรี” นอกจากนี้ยังเป็นเมืองกำเนิดเรื่องขุนช้างขุนแผนอันเป็นวรรณคดีสำคัญเรื่องหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรีและของชาติไทย ชื่อตำบล ชื่อบ้าน และชื่อสถานที่สำคัญอื่นๆ ในท้องเรื่องยังมีปรากฏอยู่ เช่น บ้านรั้วใหญ่ วัดเขาใหญ่ ท่าสิบเบี้ย ไร่ฝ้าย วัดป่าเลไลยก์ วัดแค อำเภออู่ทอง และอำเภอศรีประจันต์ เป็นต้น
               ทิศเหนือ ติดต่อจังหวัดชัยนาท และจังหวัดอุทัยธานี 
               ทิศตะวันออก ติดต่อจังหวัดอ่างทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสิงห์บุรี 
               ทิศใต้ ติดต่อจังหวัดนครปฐม
               ทิศตะวันตก ติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี

แหล่งท่องเที่ยว
เขื่อนกระเสียว เขื่อนดินที่ยาวที่สุดในประเทศไทยบนสันเขื่อนมีจุดชมวิวทิวทัศน์ และเล่นน้ำที่ห้วยกระเสียว
ตลาดสามชุก ตลาดเก่าริมน้ำอายุนับร้อยปี เป็นชุมชนชาวจีนที่ยังรักษาสภาพบ้านเรือน และตลาดแบบดั้งเดิม มีอาคารพิพิธภัณฑ์รวบรวมภาพถ่ายเก่าแก่สามารถเดินชมบรรยากาศและชิมอาหารดั้งเดิม
บึงฉวาก (09.00-18.00 น.) บึงน้ำใหญ่ที่มีอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ  จัดแสดงปลาน้ำจืดหายากในตู้กระจกขนาดใหญ่ มีทางเดินอุโมงค์ใสลอดใต้
หมู่บ้านควายไทย (09.00-18.30 น.) เป็นสถานที่รวบรวมวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านภาคกลาง แบ่งออกเป็นหมู่บ้านชาวนา ลานนวดข้าว คอกควาย บ้านเรือนไทยภาคกลาง
พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ประกอบด้วยพระบรมราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระนเรศววรมหาราช ทรงพระคชาธรออกศึก และองค์เจดีย์ยุทธหัตถี
พิพิธภัณฑ์ชาวนาไทย (09.00-16.00 น.) อาคารผสมผสานระหว่างเรือนไทยและยุ้งฉาง จัดแสดงความรู้เกี่ยวกับการทำนา
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี (09.00-16.00 น.) จัดแสดงพัฒนาการของเมืองสุพรรณบุรีตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์จนถึงรัตนโกสินทร์ ชมพระพิมพ์โบราณจากกรุวัดที่มีชื่อเสียง และเป็นแหล่งรวบรวมของงานศิลปินของชาวสุพรรณบุรีในสาขาต่างๆ
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติอู่ทอง (08.30-16.00 น.) จัดแสดงการค้นพบเมืองอู่ทอง ทั้งสมัยก่อนประวัติศาสตร์และสมัยทวารวดี
วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร วัดสำคัญของเมืองสุพรรณบุรี เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโต พระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ ตรงข้ามวิหารมีเรือนไทยหลังใหญ่เรียกว่า เรือนขุนช้าง
วัดไผ่โรงวัว มีสิ่งปลูกสร้างต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ได้แก่ สังเวชนียสถาน4 ตำบลจำลองพระพุทธโคดม เป็นพระพุทธรูปสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศ มีวิหารร้อยยอด พระธรรมจักรสำริดที่ใหญ่ที่สุดในโลก
วัดพระรูป วัดโบราณสมัยอู่ทอง เป็นที่ประดิษฐานพระนอนที่กล่าวกันว่ามีพระพักตร์งามที่สุดในประเทศ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองมีอายุไม่ต่ำกว่า 600 ปี ปรางค์ประธานเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเป็นต้นกำเนิดพระพิมพ์ผงสุพรรณบุรี
ที่กิน
กุ๊กโอชา (08.00-22.00น.)            035-41-2387     อาหารแนะนำ ปลาแม่น้ำ
ครัวตายม(10.00-21.00น.)            035-43-0074     อาหารแนะนำ ปลาผัดฉ่า
ครัวทองประศรี(07.00-22.00น.)     035-54-8869-71             อาหารแนะนำ ปลาช่อนทองประศรี
แม่บ๊วย(11.00-18.00น.)               -                      อาหารนะนำ ต้มยำปลาม้า
เรือนมนิลา ร.ศ. 219                     081-1424-2324 อาหารแนะนำ แกงป่าปลาตะเพียน
ที่ซื้อของ
ศูนย์ของดีเมืองสุพรรณ(08.00-18.00น.)     035-52-3599      สินค้าแนะนำ งานหัตถกรรม
บางแม่หม้าย(08.00-18.00น.)                   035-42-4249     สินค้าแนะนำ ไม้กวาดใยมะพร้าว
บ้านโพธิ์ศรี(08.00-18.00น.)                      035-58-7684     สินค้าแนะนำ เครื่องจักสาน
ศูนย์ของฝากแม่ขวัญจิต                             035-52-6048    สินค้าแนะนำ ทองม้วนปลาสลิด
เอกชัย(07.00-22.00น.)                           035-41-2424        สินค้าแนะนำ สาลี่

 
ท่องเที่ยวต่างประเทศ
หลวงพระบาง
L14 • หลวงพระบาง วัดเชียงทอง บ้านช่่างไห น้ำตกตาดกวางสี พระธาตุพูสี ตลาดเช้า
พระราชวังหลวง วังเวียง ล่องเรือแม่น้ำซอง เวียงจันทน์ หอพระแก้ว วัดพระธาตุหลวง
ลาวใต้
L06 • ลาวใต้ เมืองปากเซ นครจำปาสัก ปราสาทหินวัดพู น้ำตกคอนพะเพ็ง
ล่องแม่น้ำโขง แก่งหลี่ผี น้ำตกตาดฟาน ไร่ชา น้ำตกตาดผาส้วม อุบลราชธานี
เวียดนาม
VN07 • ทัวร์เวียดนาม นครเว้ ล่องเรือแม่น้ำหอม วัดเทียนหมู่ นครจักรพรรด์ิ
สุสานไคดิงห์ ดานัง พิพิธภัณฑ์จาม ฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น ท่านละ 8,900.-บาท
เวียดนาม

VN01 • ฮานอย  ฮาลอง ไฮฟอง อ่าวฮาลอง เจดีย์หยู่ฮาง หมู่บ้านแกะสลักไม้
วิหารวรรณกรรม หุ่นกระบอกใต้น้ำ จัตุรัสบาดิงห์ สุสานท่านโฮจิมินท์  วัดเสาเดียว
พิพิธภัณฑ์ทหาร ตลาดโด่งซวน

พม่า

MM01 • ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธไสยาสน์ชเวเลยอง
พระมหาเจดีย์มุเตา ตลาดสก๊อต นมัสการสักการะ เทพทันใจ เจดีย์เจ๊าทัดจี 
เจดีย์กาบาเอ  เจดีย์ชเวดากอง  ภัตตาคารการะเวก
พระเจดีย์โบตะตอง
 3 คืน 4วัน

กัมพูชา

CD01 • นครวัด  นครธม โตนเลสาบ ปอยเปต เขาพนมเค็ง ปราสาทบันทาสรี
ปราสาทบายอน ปราสาทพระเจ้าขี้เรื้อน ปราสาทบาปวน ปราสาทตาแก้ว
ปราสาทตาพรหม 3 วัน 2 คืน 6,900 บาท/ท่าน ( 8 ท่านขึ้นไปเดินทางได้ทุกวัน )

มาเลเชีย

MS01 • หาดใหญ่  เก็นติ้ง ไฮแลนด์ กระเช้าลอยฟ้า Sky way บ่อนคาสิโนระดับชาติ
กัวลาลัมเปอร์ จัตุรัสเมอร์เดก้า อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด พระราชวังแห่งชาติ
ชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา  มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟเก่าแก่KL Tower
Petronas Twin Tower  ตึกแฝด หรือ ตึกปิโตรนัส คาเมรอนไฮแลนด์ สวนสตรอเบอร์รี่
สวนดอกไม้ ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรีจังโหลน

รถตู้เช่า
 • รถตู้รุ่นใหม่ให้เช่า ติดต่อที่ 0899 -212 – 451 , 02-815-4022
บริการให้เช่ารถตู้ทีมงานกันเองทราเวล ของเรามีรถตู้ในทีมมาก กว่า 30 คัน ท่องเที่ยว ประชุม ตีกอล์ฟ รับ-ส่ง หรือเช่ารถตู้ทั่วไปการบริการคืองานของเรา
ดูแลอบอุ่นบริการสุดใจ ประกันภัยชั้นหนึ่งทุกที่นั่งครับ
• แนะนำแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ

• ภาคเหนือ : เชียงใหม่ : ห้วยน้ำดัง : ดอยอ่างขาง : เชียงราย : ดอยตุง : ดอยแม่สลอง : ภูชี้ฟ้า
   แม่ฮ่องสอน : ปางอุ๋ง : เที่ยวปาย : ปาย : น่าน : ดอยเสมอดาว : ดอยภูคา : ทีลอชู : น้ำตกทีลอซู
   พิษณุโลก : ภูหินร่องกล้า : เพชรบูรณ์ : เขาค้อ : ภูทับเบิก : ภูสอยดาว
• ภาคอีสาน : ภูกระดึง : ภูหลวง : ขอนแก่น : ชัยภูมิ : สกลนคร : หนองคาย : อุบลราชธานี
• ภาคกลางและภาคตะวันออก : กาญจนบุรี : ประจวบคีรีขันธ์ : เพชรบุรี : อยุธยา : อุทัยธานี : เกาะช้าง
• ภาคใต้ : กระบี : เกาะไม้ไผ่ : เกาะพีพี : ทะเลแหวก : สระมรกต : ตรัง : ถ้ำมรกต : เกาะตะรุเตา
   : พังงา : เกาะสิมิลัน : เกาะสุรินทร์ : ภูเก็ต

• ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ : ที่พัก โรงแรม : ร้านอาหาร
• ประเทศลาว
• กัมพูชา

: กัมพูชา : นครวัด : นครธม : โตนเลสาป : ปราสาทบันทายสรี : ปราสาทตาพรหม : ภาษาเขมร : ระบำอัปสรา

• เวียดนาม

: เวียดนาม : ฮานอย : ฮาลองเบย์ : ซาปา : เว้ : ดังนัง : ฮอยอัน : ดาลัด : อุโมงค์กู๋จี : ภาษาเวียดนาม

• ประเทศพม่า

: พม่า : ย่างกุ้ง : พุกาม : มัณฑะเลย์ :ทะเลสาปอินเล :พระธาตุอินทร์แขวน :หงสาวดี :เทพทันใจ: ภาษาพม่า

• ประเทศจีน

: สิบสองปันนา : คุนหมิง : อุทยานป่าหิน : เมืองต้าหลี่ : ลี่เจียง : ภูเขาหิมะมังกรหยก

• มาเลเซีย

 

ทริปที่ผ่านมา

ไปทัวร์กับ กันเอง ทราเวล ดีอย่างไร

   ท่านจะได้รับการดูแลอย่างดี จากทีมงานกันเองทราเวล ให้ความรู้สึกอบอุ่น
เป็นกันเอง แต่ทำงานแบบมืออาชีพ พิเศษ ถ้าท่านไปกันเป็นหมู่ ตั้งแต่ 40 ท่านขึ้นไป
ท่านจะมีช่างภาพและวีดีโอมืออาชีพคอยถ่ายรูปบรรยากาศ ต่างๆ ให้กับคณะ
ของท่านและ เราจะนำรูปวีดีโอ ที่ถ่ายบรรจุ ลงแผ่น DVD ส่งให้ท่านอีก 1 ชุด ฟรี

ตัวอย่าง ลูกทัวร์ที่นำมาลงในเว็บคือตัวผมได้ออกทัวร์ด้วยมีบางคณะที่ส่งมาให้ก็มี ถ้าลูกทัวร์ เก่าที่
เคยใช้บริการ ต้องการให้ลงในเว็บให้ ส่งรูปมาได้นะครับ ที่ Pramote2008@hotmail.com ขอบคุณ
ล่วงหน้าเลยนะครับ เราจะปรับการบริการให้ดีๆขึ้นไป ใส้ใจทุกรายละเอียด ให้ท่านท่องเที่ยวอย่าง
คุ้มค่า และได้รับความสุขจากการท่องเที่ยว

สำหรับท่านที่กำลังจะไปควรอ่านในส่วนที่ท่านจะไปท่านจะได้มีไกค์ในการเดินทาง
เป็มการเหล่าเรื่องด้วยภาพถ่านที่สมบูรณ์ ทำให้ท่านเข้าใจง่ายเห็นภาพเพราะเป็นที่จริงที่ท่านต้องไป

คณะเข้าลาวใต้ ปี 2547

วันที่ 3-5 มกราคม 2549
วันที่ 12-17 มีนาคม 2549
วันที่ 18-25 ตุลาคม 2549
วันที่ 22-26 ตุลาคม 2549
วันที่ 30 ธ.ค.49 - 1 ม.ค.50
วันที่ 30 ธ.ค.49 - 5 ม.ค.50
วันที่ 3-8 กุมภาพันธ์ 2550
วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2550
วันที่ 10 -17 เมษายน 2550
วันที่ 13-16 กรกฎาคม 2550
วันที่ 5-8 ตุลาคม 2550
วันที่ 28 ธ.ค.50 - 2 ม.ค.51

หลวงพระบาง  อ้อมน้อยขนส่ง

วันที่ 12-15 มกราคม 2551
วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2551
วันที่ 17-20 กรกฎาคม 2551
วันที่ 22 สิงหาคม 2551
วันที่ 27-31 ตุลาคม 2551
วันที่ 7-11 พศจิกายน 2551
วันที่ 17-22 เม.ย.2552
วันที่ 21-26 สิงหาคม 2552
วันที่ 11-16 ตุลาคม 2552
วันที่ 22-26 ตุลาคม 2552
วันที่ 29-31 ตุลาคม 2552
วันที่ 4-5 มกราคม 2553
วันที่ 21-26 กันยายน 2553

 

กันเอง ทราเวล 129 หมู่1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ 10290
รับทำทัวร์เป็นหมู่คณะ มีรถตู้ให้เช่า Tel/Fax 02-8155820 , 086-329-7251 Tel / Line 0899-212-451
Mail :Pramote2008@hotmail.com www.kanaeng.com ใบอนุญาต เลขที่ 11/05791