หน้าแรก    รถตู้ให้เช่า    จองทัวร์    จองรถตู้    เกี่ยวกับเรา    ติดต่อเรา
กันเองทราเวล

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ต่างประเทศ ลาว,เวียดนาม,กัมพูชา,พม่า,มาเลเซีย
ท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม ท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ บริการรถตู้ให้เช่า
Tel / Fax 02-8155820 , 086-329-7251 Tel /Line 0899-212-451
Mail:Pramote2008@Hotmail.com    www.kanaeng.com

ใบอนุญาต เลขที่ 11/05791
ทัวร์เป็นหมู่คณะ   ประชุม สัมมนา  ไทย    ลาว    เวียดนาม     กัมพูชา    พม่า   มาเลเชีย
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
สิมิลันสวรรค์แห่งอันดามัน
ออบหลวง ถ้ำแก้วโกมล ปางอุ๋ง

 

ค้นหาที่ Google


ใบอนุญาต
ไทยรัฐ : มติชน : ข่าวสด : เดลินิวส์
MAIL:Kanaeng :Hotmail :Kaylaos
ข้อมูลท่องเที่ยว
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
 
 
xhtml code
Cashmere Jackets 


ราชบุรี
าชบุรี เป็นเมืองเก่ามาแต่โบราณ ไม่มีเรื่องราวที่เป็นหลักฐานแน่นอนว่าสร้างมาในสมัยใด แต่หลักฐานทางโบราณวัตถุและโบราณสถานที่มีอยู่ พอจะเชื่อถือได้ว่า ราชบุรีเป็นเมืองๆ หนึ่งในแคว้นสุวรรณภูมิ มีนครปฐมเป็นมหานครซึ่งเรียกว่า "ทวารวดี" จากตำนานทางพุทธศาสนา เมื่อปี พ.ศ. 218 พระเจ้าอโศกมหาราชแห่งประเทศอินเดียได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และได้เผยแพร่พุทธศาสนาสู่แคว้นสุวรรณภูมิโดยสมณทูต มีพระโสณะและพระอุตระเป็นหัวหน้าคณะ โดยใช้นครปฐม หรือทวารวดีเป็นเมืองหลักในการเผยแพร่พุทธศาสนา ตามการสันนิษฐานราชบุรี ซึ่งอยู่ในแคว้นสุวรรณภูมิ ก็คงจะเป็นหัวเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมากแห่งหนึ่ง ตัวเมืองราชบุรีได้มีการย้ายที่ตั้งเมืองมาหลายสมัย จนกระทั่งครั้งที่ 4 ในปี พ.ศ. 2440 ได้ย้ายเมืองมาตั้งยังที่เป็นศาลากลางจังหวัดในปัจจุบัน   ทิศเหนือ ติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี   ทิศใต้ ติดต่อจังหวัดเพชรบุรี   ทิศตะวันออก ติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และนครปฐม   ทิศตะวันตก ติดต่อสหภาพพม่า 

แหล่งท่องเที่ยว

เขาแก่นจันทน์ (09.00-17.00 น.) เป็นที่ประดิษฐานพระนิรโรคันตารายชัยวัฒน์จตุรทิศ พระคู่เมืองราชบุรี
เขางู มีถ้ำหลากหลายแห่ง บางแห่งพบภาพปูนปั้นและภาพจำหลักยุคทวารวดี เช่น ถ้ำฤาษี ถ้ำจีน
ตลาดน้ำดำเนินสะดวก (05.30-10.00 น.) ตลาดน้ำที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปโลก ทุกเช้าจะมีชาวบ้านพายเรือมาขายของคึกคักตามวิถีชุมชนริมคลอง
ถ้ำเขาบิน (09.00-16.30 น.) คูหาถ้ำแบ่งเป็น 8 ห้อง แต่ละห้องมีหินงอกหินย้อยและมีการจัดแสงสีเสียงสวยงาม
ถ้ำจอมพล ถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ โถงถ้ำกว้างและมีหินงอกหินย้อยปรากฏอยู่ทั่ว
ธารน้ำร้อนบ่อคลึง ธารน้ำร้อนธรรมชาติที่มีอุณหภูมิสูง 50-57 องศาฯ มีท่อต่อลงสู่อ่างน้ำให้อาบ
โบสถ์วัดเพลง       ศาสนสถานของชาวคาทอลิก ตัวโบสถ์สร้างตามสถาปัตยกรรมแบบโกธิกของยุโรป
พิพิธภัณฑ์วัดม่วง (09.00-16.00 น.)  จัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้และโบราณวัตถุและชุมชนลุ่มน้ำแม่กลองในอดีต
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติราชบุรี (09.00-16.00 น.) ตั้งอยู่ที่ศาลากลางหลังแรกราชบุรี จัดแสดงเรื่องราวเชิงประวัติศาสตร์และโบราณคดีเมืองราชบุรีได้อย่างน่าสนใจ รวมทั้งความเป็นมาของกลุ่มชาติพันธุ์ในราชบุรี
วัดขนอน เป็นสถานที่อนุรักษ์หนังใหญ่ มหรสพโบราณของไทย ซึ่งจัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่กว่า 60 ตัว จากจำนวนที่มีอยู่ 313 ตัว
วัดเขาช่องพราน แหล่งที่อยู่อาศัยของค้างคาวล้านตัวทุกวันจะพากันบินออกถ้ำไปหากินเป็นสายยาวสุดลูกหูลูกตา
วัดคงคาราม (09.00-16.00 น.) วัดโบราณอายุนับร้อยปี มีจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่ตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น   และกุฏิศาลาเก้าห้องสร้างด้วยไม้สัก
วัดทุ่งหญ้าคมบาง วัดเก่าแก่สมัยรัชกาลที่ 4 ภายในศาลาการเปรียญอายุนับร้อยปีมีงานเขียนน่าชม
วัดไทรอารีรักษ์ มีภาพเขียนภายในหอระฆังและโบสถ์สะท้อนให้เห็นชีวิตและวัฒนธรรมชาวมอญในอดีต
วัดมหาธาตุ มีปรางค์สูงใหญ่งดงามเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลานาคปรกสมัยลพบุรี
วัดอรัญญิกาวาส มีปรางค์องค์ใหญ่ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว และพรพุทธไสยาสน์ศิลาแดงสมัยอยุธยา
สวนป่าสิริกิติ์ภาคกลาง โครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าหลายพันไร่ มีแก่งส้มแมวเป็นแก่งหินสวยงามกลางธารน้ำ
อุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ผืนป่าร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อน มีเส้นทางเดินชมธรรมชาติเลาะไปตามลำห้วยไทยประจัน

ที่กิน
ก๋วยเตี๋ยวไข่                               032-31-9657                 อาหารแนะนำ ก๋วยเตี๋ยว
ดำเนิร บ้านอาหารไทย                          –                          อาหารแนะนำ ยำผักบุ้ง
ลมโชย                                           032-26-1099               อาหารแนะนำ ไข่ตุ๋น

ที่ซื้อของ
โรงโอ่งรัตนโกสินทร์ (08.30-16.30 น.)   032-32-1323          สินค้าแนะนำ เครื่องเซรามิก
ศูนย์ทอผ้าคูบัว(09.00-17.30 น.)                          -                 สินค้าแนะนำ ผ้าซิ่น ผ้าขาวม้า
สหกรณ์โคนมหนองโพ                                        -                     สินค้าแนะนำ ผลิตภัณฑ์นม

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอวัดเพลง                15        กิโลเมตร
อำเภอบางแพ                 22        กิโลเมตร
อำเภอปากท่อ                 22        กิโลเมตร
อำเภอโพธาราม               26        กิโลเมตร
อำเภอจอมบึง                 30        กิโลเมตร
อำเภอบ้านโป่ง                42        กิโลเมตร
อำเภอดำเนินสะดวก         50        กิโลเมตร
อำเภอสวนผึ้ง                  60        กิโลเมตร
กิ่งอำเภอบ้านคา              62        กิโลเมตร

 
ท่องเที่ยวต่างประเทศ
หลวงพระบาง
L14 • หลวงพระบาง วัดเชียงทอง บ้านช่่างไห น้ำตกตาดกวางสี พระธาตุพูสี ตลาดเช้า
พระราชวังหลวง วังเวียง ล่องเรือแม่น้ำซอง เวียงจันทน์ หอพระแก้ว วัดพระธาตุหลวง
ลาวใต้
L06 • ลาวใต้ เมืองปากเซ นครจำปาสัก ปราสาทหินวัดพู น้ำตกคอนพะเพ็ง
ล่องแม่น้ำโขง แก่งหลี่ผี น้ำตกตาดฟาน ไร่ชา น้ำตกตาดผาส้วม อุบลราชธานี
เวียดนาม
VN07 • ทัวร์เวียดนาม นครเว้ ล่องเรือแม่น้ำหอม วัดเทียนหมู่ นครจักรพรรด์ิ
สุสานไคดิงห์ ดานัง พิพิธภัณฑ์จาม ฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น ท่านละ 8,900.-บาท
เวียดนาม

VN01 • ฮานอย  ฮาลอง ไฮฟอง อ่าวฮาลอง เจดีย์หยู่ฮาง หมู่บ้านแกะสลักไม้
วิหารวรรณกรรม หุ่นกระบอกใต้น้ำ จัตุรัสบาดิงห์ สุสานท่านโฮจิมินท์  วัดเสาเดียว
พิพิธภัณฑ์ทหาร ตลาดโด่งซวน

พม่า

MM01 • ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธไสยาสน์ชเวเลยอง
พระมหาเจดีย์มุเตา ตลาดสก๊อต นมัสการสักการะ เทพทันใจ เจดีย์เจ๊าทัดจี 
เจดีย์กาบาเอ  เจดีย์ชเวดากอง  ภัตตาคารการะเวก
พระเจดีย์โบตะตอง
 3 คืน 4วัน

กัมพูชา

CD01 • นครวัด  นครธม โตนเลสาบ ปอยเปต เขาพนมเค็ง ปราสาทบันทาสรี
ปราสาทบายอน ปราสาทพระเจ้าขี้เรื้อน ปราสาทบาปวน ปราสาทตาแก้ว
ปราสาทตาพรหม 3 วัน 2 คืน 6,900 บาท/ท่าน ( 8 ท่านขึ้นไปเดินทางได้ทุกวัน )

มาเลเชีย

MS01 • หาดใหญ่  เก็นติ้ง ไฮแลนด์ กระเช้าลอยฟ้า Sky way บ่อนคาสิโนระดับชาติ
กัวลาลัมเปอร์ จัตุรัสเมอร์เดก้า อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด พระราชวังแห่งชาติ
ชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา  มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟเก่าแก่KL Tower
Petronas Twin Tower  ตึกแฝด หรือ ตึกปิโตรนัส คาเมรอนไฮแลนด์ สวนสตรอเบอร์รี่
สวนดอกไม้ ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรีจังโหลน

รถตู้เช่า
 • รถตู้รุ่นใหม่ให้เช่า ติดต่อที่ 0899 -212 – 451 , 02-815-4022
บริการให้เช่ารถตู้ทีมงานกันเองทราเวล ของเรามีรถตู้ในทีมมาก กว่า 30 คัน ท่องเที่ยว ประชุม ตีกอล์ฟ รับ-ส่ง หรือเช่ารถตู้ทั่วไปการบริการคืองานของเรา
ดูแลอบอุ่นบริการสุดใจ ประกันภัยชั้นหนึ่งทุกที่นั่งครับ
• แนะนำแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ

• ภาคเหนือ : เชียงใหม่ : ห้วยน้ำดัง : ดอยอ่างขาง : เชียงราย : ดอยตุง : ดอยแม่สลอง : ภูชี้ฟ้า
   แม่ฮ่องสอน : ปางอุ๋ง : เที่ยวปาย : ปาย : น่าน : ดอยเสมอดาว : ดอยภูคา : ทีลอชู : น้ำตกทีลอซู
   พิษณุโลก : ภูหินร่องกล้า : เพชรบูรณ์ : เขาค้อ : ภูทับเบิก : ภูสอยดาว
• ภาคอีสาน : ภูกระดึง : ภูหลวง : ขอนแก่น : ชัยภูมิ : สกลนคร : หนองคาย : อุบลราชธานี
• ภาคกลางและภาคตะวันออก : กาญจนบุรี : ประจวบคีรีขันธ์ : เพชรบุรี : อยุธยา : อุทัยธานี : เกาะช้าง
• ภาคใต้ : กระบี : เกาะไม้ไผ่ : เกาะพีพี : ทะเลแหวก : สระมรกต : ตรัง : ถ้ำมรกต : เกาะตะรุเตา
   : พังงา : เกาะสิมิลัน : เกาะสุรินทร์ : ภูเก็ต

• ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ : ที่พัก โรงแรม : ร้านอาหาร
• ประเทศลาว
• กัมพูชา

: กัมพูชา : นครวัด : นครธม : โตนเลสาป : ปราสาทบันทายสรี : ปราสาทตาพรหม : ภาษาเขมร : ระบำอัปสรา

• เวียดนาม

: เวียดนาม : ฮานอย : ฮาลองเบย์ : ซาปา : เว้ : ดังนัง : ฮอยอัน : ดาลัด : อุโมงค์กู๋จี : ภาษาเวียดนาม

• ประเทศพม่า

: พม่า : ย่างกุ้ง : พุกาม : มัณฑะเลย์ :ทะเลสาปอินเล :พระธาตุอินทร์แขวน :หงสาวดี :เทพทันใจ: ภาษาพม่า

• ประเทศจีน

: สิบสองปันนา : คุนหมิง : อุทยานป่าหิน : เมืองต้าหลี่ : ลี่เจียง : ภูเขาหิมะมังกรหยก

• มาเลเซีย

 

ทริปที่ผ่านมา

ไปทัวร์กับ กันเอง ทราเวล ดีอย่างไร

   ท่านจะได้รับการดูแลอย่างดี จากทีมงานกันเองทราเวล ให้ความรู้สึกอบอุ่น
เป็นกันเอง แต่ทำงานแบบมืออาชีพ พิเศษ ถ้าท่านไปกันเป็นหมู่ ตั้งแต่ 40 ท่านขึ้นไป
ท่านจะมีช่างภาพและวีดีโอมืออาชีพคอยถ่ายรูปบรรยากาศ ต่างๆ ให้กับคณะ
ของท่านและ เราจะนำรูปวีดีโอ ที่ถ่ายบรรจุ ลงแผ่น DVD ส่งให้ท่านอีก 1 ชุด ฟรี

ตัวอย่าง ลูกทัวร์ที่นำมาลงในเว็บคือตัวผมได้ออกทัวร์ด้วยมีบางคณะที่ส่งมาให้ก็มี ถ้าลูกทัวร์ เก่าที่
เคยใช้บริการ ต้องการให้ลงในเว็บให้ ส่งรูปมาได้นะครับ ที่ Pramote2008@hotmail.com ขอบคุณ
ล่วงหน้าเลยนะครับ เราจะปรับการบริการให้ดีๆขึ้นไป ใส้ใจทุกรายละเอียด ให้ท่านท่องเที่ยวอย่าง
คุ้มค่า และได้รับความสุขจากการท่องเที่ยว

สำหรับท่านที่กำลังจะไปควรอ่านในส่วนที่ท่านจะไปท่านจะได้มีไกค์ในการเดินทาง
เป็มการเหล่าเรื่องด้วยภาพถ่านที่สมบูรณ์ ทำให้ท่านเข้าใจง่ายเห็นภาพเพราะเป็นที่จริงที่ท่านต้องไป

คณะเข้าลาวใต้ ปี 2547

วันที่ 3-5 มกราคม 2549
วันที่ 12-17 มีนาคม 2549
วันที่ 18-25 ตุลาคม 2549
วันที่ 22-26 ตุลาคม 2549
วันที่ 30 ธ.ค.49 - 1 ม.ค.50
วันที่ 30 ธ.ค.49 - 5 ม.ค.50
วันที่ 3-8 กุมภาพันธ์ 2550
วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2550
วันที่ 10 -17 เมษายน 2550
วันที่ 13-16 กรกฎาคม 2550
วันที่ 5-8 ตุลาคม 2550
วันที่ 28 ธ.ค.50 - 2 ม.ค.51

หลวงพระบาง  อ้อมน้อยขนส่ง

วันที่ 12-15 มกราคม 2551
วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2551
วันที่ 17-20 กรกฎาคม 2551
วันที่ 22 สิงหาคม 2551
วันที่ 27-31 ตุลาคม 2551
วันที่ 7-11 พศจิกายน 2551
วันที่ 17-22 เม.ย.2552
วันที่ 21-26 สิงหาคม 2552
วันที่ 11-16 ตุลาคม 2552
วันที่ 22-26 ตุลาคม 2552
วันที่ 29-31 ตุลาคม 2552
วันที่ 4-5 มกราคม 2553
วันที่ 21-26 กันยายน 2553

 

กันเอง ทราเวล 129 หมู่1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ 10290
รับทำทัวร์เป็นหมู่คณะ มีรถตู้ให้เช่า Tel/Fax 02-8155820 , 086-329-7251 Tel / Line 0899-212-451
Mail :Pramote2008@hotmail.com www.kanaeng.com ใบอนุญาต เลขที่ 11/05791