หน้าแรก    รถตู้ให้เช่า    จองทัวร์    จองรถตู้    เกี่ยวกับเรา    ติดต่อเรา
กันเองทราเวล

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ต่างประเทศ ลาว,เวียดนาม,กัมพูชา,พม่า,มาเลเซีย
ท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม ท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ บริการรถตู้ให้เช่า
Tel / Fax 02-8155820 , 086-329-7251 Tel /Line 0899-212-451
Mail:Pramote2008@Hotmail.com    www.kanaeng.com

ใบอนุญาต เลขที่ 11/05791
ทัวร์เป็นหมู่คณะ   ประชุม สัมมนา  ไทย    ลาว    เวียดนาม     กัมพูชา    พม่า   มาเลเชีย
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
สิมิลันสวรรค์แห่งอันดามัน
ออบหลวง ถ้ำแก้วโกมล ปางอุ๋ง

 

ค้นหาที่ Google


ใบอนุญาต
ไทยรัฐ : มติชน : ข่าวสด : เดลินิวส์
MAIL:Kanaeng :Hotmail :Kaylaos
ข้อมูลท่องเที่ยว
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
 
 
xhtml code
Cashmere Jackets 


จันทบุรี
 จันทบุรี หรือเมืองจันท์เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 245 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 6,338 ตารางกิโลเมตร เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ ดินฟ้าอากาศเอื้ออำนวยต่อการปลูกผลไม้หลายชนิด โดยเฉพาะ ทุเรียน เงาะ มังคุด และพืชผลทางการเกษตรอื่น ๆ เช่น พริกไทย ยางพารา เป็นศูนย์กลางธุรกิจด้านอัญมณี และมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นภูเขา ป่าไม้ น้ำตก ชายทะเล และโบราณสถาน โบราณวัตถุต่างๆ
               จันทบุรีเป็นเมืองเก่าแก่ มีอายุไม่ต่ำกว่า 1,000 ปีมาแล้ว เริ่มมีการตั้งเมืองครั้งแรกที่บริเวณหน้าเขาสระบาปโดยชนชาวขอม ต่อมาได้ย้ายมาสร้างเมืองใหม่ที่บ้านลุ่มซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจันทบุรี เมื่อ ปี พ.ศ. 2200 และหลังจากกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าในปี พ.ศ. 2310 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้เข้ายึดเมืองจันทบุรีเพื่อใช้เป็นแหล่งสะสมเสบียงอาหารและรวบรวมกำลังพล เพื่อใช้ในการกอบกู้ กรุงศรีอยุธยาคืนจากพม่า ในสมัยสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ย้ายเมืองไปตั้งที่บ้านเนินวง ซึ่งอยู่ในที่สูงเพื่อเป็นที่มั่น ในการป้องกันการถูกรุกรานของญวณ แต่เนื่องจากห่างไกลจากแหล่งน้ำ ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงย้ายเมืองจันทบุรีกลับมาตั้งที่บ้านลุ่มตามเดิมตราบจนทุกวันนี้ ในปี พ.ศ. 2436 เกิดกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศส และฝรั่งเศสได้เข้ามายึดครองเมืองจันทบุรีไว้นานถึง 11 ปี จนไทยต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศสเพื่อแลกเมืองจันทบุรีกลับคืนมา ต่อมาในปี พ.ศ. 2476 ได้มีการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินขึ้นใหม่ เมืองจันทบุรีจึงมีฐานะเป็นจังหวัดมาจนถึงปัจจุบัน
               ทิศเหนือ ติดต่อจังหวัดสระแก้ว ฉะเชิงเทรา และ ชลบุรี 
               ทิศใต้ ติดต่ออ่าวไทย 
               ทิศตะวันออก ติดต่อจังหวัดตราด และราชอาณาจักรกัมพูชา 
               ทิศตะวันตก ติดต่อจังหวัดระยอง

แหล่งท่องเที่ยว
ถ้ำเขาวง  (09.00-17.00 น.) ภายในถ้ำแบ่งเป็นห้องต่างๆ ตั้งชื่อตามลักษณะเด่นของหินงอกหินย้อย ได้แก่ ถ้ำเขาวง ถ้ำค้างคาง ถ้ำเต่า ถ้ำสิงโตใหญ่ ถ้ำสิงโตน้อย ก่อนเข้าถ้ำต้องข้ามธารน้ำไป จึงเที่ยวได้เฉพาะฤดูแล้ง
น้ำตกเขาสอยดาว  (06.00-18.00 น.) น้ำตก 16 ชั้น แวดล้อมด้วยป่าดงดิบสมบูรณ์และเป็นแหล่งดูนกและผีเสื้อที่ดีสุดในภาคตะวันออก
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี  (09.00-16.00 น.) พิพิธภัณฑ์แห่งแรกและแห่งเดียวที่เก็บรักษาโบราณวัตถุใต้ทะเลนับหมื่นชิ้น พร้อมทั้งจัดแสดงประวัติการเดินเรือและการค้าทางทะเล
วนอุทยานเขาแหลมสิงห์  (06.00-18.00 น.) ป่าดงดิบต่อเนื่องจากป่าชายหาด มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติเดินเที่ยวชม ชายฝั่งมีหาดอ่าวกระทิงและหาดอ่าวยางนอกฝั่งมีเกาะนมสาวและเกาะจุฬา
วัดเขาสุกิม  (06.00-18.00 น.) มีวิหารบูรพาจารย์อุทิศจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งพระเกจิที่มรณภาพไปแล้วหลายองค์
วัดพลับ วัดสมัยอยุธยา มีปรางค์เก่าแก่ซึ่งเป็นกรุพระยอดธง พร้อมวิหารไม้และหอไตรกลางน้ำ
วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล  วัดเก่าแก่ของชาวคริสต์มีโบสถ์สถาปัตยกรรมแบบโกธิกอายุกว่า 100 ปี บริเวณวัดเป็นบ้านเรือนโบราณเรียกว่า ย่านท่าหลวง
หาดเจ้าหลาว  ชายหาดกว้าง เม็ดทรายละเอียดสีแดง ยามน้ำลงจะเห็นสันทรายโผล่พ้นน้ำเป็นแนวยาว นอกชายฝั่งมีแนวปะการังน้ำตื้น
อ่าวคุ้งกระเบน  เวิ้งอ่าวที่ถูกปิดล้อมด้วยสันดอนทราย มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริ เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมชายฝั่ง ใกล้กันมีหาดแหลมเสด็จ และสวนรวมพันธุ์ไม้มงคล 76 จังหวัด
อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ  มีน้ำตกกระทิงเป็นจุดเด่น น้ำตกใหญ่สูง 13 ชั้น และมีเส้นทางรถยนต์ขึ้นสู่ยอดเขาพระบาท และมีทางเดินเท้าไปยังน้ำตกคลองช้างเซ
อุทยานน้ำตกพลิ้ว  น้ำตกใหญ่  สายน้ำไหลจากผาสูง 20 ม. ลงสู่แอ่งน้ำกว้างและมีปลาพลวงที่อยู่อาศัยจำนวนมาก ใกล้น้ำตกมีอลงกรณ์เจดีย์ และมีพีระมิดพระนางเรือล่ม สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 นอกจากนี้ยังมีน้ำตกตรอกนอง น้ำตกคลองนารายณ์ และน้ำตกมะกอก
ที่กิน
ก๋วยเตี๋ยวหนองบัวป้าเต็ง(08.00-15.00 น.)   -    อาหารแนะนำ      ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเลียง
ครัวรัตนา กุศลจิตร                                    –           อาหารแนะนำ   ไก่บ้านผัดเผ็ด
คุณแดง(09.00-22.30 น.)                   039-31-1603                  อาหารแนะนำ หมูชะมวง
แพท่องนที(09.00-18.00 น.)               039-39-9015                  อาหารแนะนำ ปลาอินทรีย์พล่า
หาดสวยรีสอร์ท(07.00-21.00 น.)          039-36-9111                อาหารแนะนำ ปลากระพงราดพริก
ที่ซื้อของ
ดำน้ำหยด (08.00-17.00 น.)               039-44-1855          สินค้าแนะนำ สละ สละแช่อิ่ม
ทุเรียนทอดหนองบัว                                 -                            สินค้าแนะนำ ทุเรียนทอด
บางสระเก้า                                           039-45-0923          สินค้าแนะนำ เสื่อจันทบูร
บ้านเสม็ดงาม(08.00-17.00 น.)            039-45-431           สินค้าแนะนำ เสื่อจันทบูร
แผลผลไม้พลิ้ว                                          –                            สินค้าแนะนำ ผลไม้

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอท่าใหม่                             11        กิโลเมตร
อำเภอมะขาม                              12        กิโลเมตร
อำเภอขลุง                                 24        กิโลเมตร
กิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ                 25        กิโลเมตร
อำเภอแหลมสิงห์                        30        กิโลเมตร
อำเภอโป่งน้ำร้อน                       42        กิโลเมตร
อำเภอนายายอาม                       42        กิโลเมตร
อำเภอสอยดาว                            72        กิโลเมตร
อำเภอแก่งหางแมว                      78        กิโลเมตร

 
ท่องเที่ยวต่างประเทศ
หลวงพระบาง
ทัวร์หลวงพระบาง หลวงพระบาง วัดเชียงทอง บ้านช่างไห น้ำตกตาดกวางสี พระธาตุพูสี ตลาดเช้า พระราชวังหลวง วัดวิชุน วัดใต้ วัดโพนเผ่า บ้านผานม วัดแสน วัดใหม่ วังเวียง ล่องเรือแม่น้ำซอง
ถ้ำจัง เวียงจันทน์ หอพระแก้ว พระธาตุหลวง ประตูชัย วัดศรีเมือง

ลาวใต้
ทัวร์ลาวใต้ ลาวใต้ เมืองปากเซ นครจำปาสัก ปราสาทหินวัดพู น้ำตกคอนพระเพ็ง
ล่องแม่น้ำโขง แก่งหลี่ผี น้ำตกตาดฟาน,ตาดเยือง ไร่ชา น้ำตกตาดผาส้วม,หมู่บ้านชนเผ่า,
เวียดนาม
VN07 • ทัวร์เวียดนาม นครเว้ ล่องเรือแม่น้ำหอม วัดเทียนหมู่ นครจักรพรรด์ิ
สุสานไคดิงห์ ดานัง พิพิธภัณฑ์จาม ฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น ท่านละ 8,900.-บาท
เวียดนาม

VN01 • ฮานอย  ฮาลอง ไฮฟอง อ่าวฮาลอง เจดีย์หยู่ฮาง หมู่บ้านแกะสลักไม้
วิหารวรรณกรรม หุ่นกระบอกใต้น้ำ จัตุรัสบาดิงห์ สุสานท่านโฮจิมินท์  วัดเสาเดียว
พิพิธภัณฑ์ทหาร ตลาดโด่งซวน

พม่า

MM01 • ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธไสยาสน์ชเวเลยอง
พระมหาเจดีย์มุเตา ตลาดสก๊อต นมัสการสักการะ เทพทันใจ เจดีย์เจ๊าทัดจี 
เจดีย์กาบาเอ  เจดีย์ชเวดากอง  ภัตตาคารการะเวก
พระเจดีย์โบตะตอง
 3 คืน 4วัน

กัมพูชา

CD01 • นครวัด  นครธม โตนเลสาบ ปอยเปต เขาพนมเค็ง ปราสาทบันทาสรี
ปราสาทบายอน ปราสาทพระเจ้าขี้เรื้อน ปราสาทบาปวน ปราสาทตาแก้ว
ปราสาทตาพรหม 3 วัน 2 คืน 6,900 บาท/ท่าน ( 8 ท่านขึ้นไปเดินทางได้ทุกวัน )

มาเลเชีย

MS01 • หาดใหญ่  เก็นติ้ง ไฮแลนด์ กระเช้าลอยฟ้า Sky way บ่อนคาสิโนระดับชาติ
กัวลาลัมเปอร์ จัตุรัสเมอร์เดก้า อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด พระราชวังแห่งชาติ
ชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา  มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟเก่าแก่KL Tower
Petronas Twin Tower  ตึกแฝด หรือ ตึกปิโตรนัส คาเมรอนไฮแลนด์ สวนสตรอเบอร์รี่
สวนดอกไม้ ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรีจังโหลน

รถตู้เช่า
 • รถตู้รุ่นใหม่ให้เช่า ติดต่อที่ 0899 -212 – 451 , 02-815-4022
บริการให้เช่ารถตู้ทีมงานกันเองทราเวล ของเรามีรถตู้ในทีมมาก กว่า 30 คัน ท่องเที่ยว ประชุม ตีกอล์ฟ รับ-ส่ง หรือเช่ารถตู้ทั่วไปการบริการคืองานของเรา
ดูแลอบอุ่นบริการสุดใจ ประกันภัยชั้นหนึ่งทุกที่นั่งครับ
• แนะนำแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ

• ภาคเหนือ : เชียงใหม่ : ห้วยน้ำดัง : ดอยอ่างขาง : เชียงราย : ดอยตุง : ดอยแม่สลอง : ภูชี้ฟ้า
   แม่ฮ่องสอน : ปางอุ๋ง : เที่ยวปาย : ปาย : น่าน : ดอยเสมอดาว : ดอยภูคา : ทีลอชู : น้ำตกทีลอซู
   พิษณุโลก : ภูหินร่องกล้า : เพชรบูรณ์ : เขาค้อ : ภูทับเบิก : ภูสอยดาว
• ภาคอีสาน : ภูกระดึง : ภูหลวง : ขอนแก่น : ชัยภูมิ : สกลนคร : หนองคาย : อุบลราชธานี
• ภาคกลางและภาคตะวันออก : กาญจนบุรี : ประจวบคีรีขันธ์ : เพชรบุรี : อยุธยา : อุทัยธานี : เกาะช้าง
• ภาคใต้ : กระบี : เกาะไม้ไผ่ : เกาะพีพี : ทะเลแหวก : สระมรกต : ตรัง : ถ้ำมรกต : เกาะตะรุเตา
   : พังงา : เกาะสิมิลัน : เกาะสุรินทร์ : ภูเก็ต

• ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ : ที่พัก โรงแรม : ร้านอาหาร
• ประเทศลาว
• กัมพูชา

: กัมพูชา : นครวัด : นครธม : โตนเลสาป : ปราสาทบันทายสรี : ปราสาทตาพรหม : ภาษาเขมร : ระบำอัปสรา

• เวียดนาม

: เวียดนาม : ฮานอย : ฮาลองเบย์ : ซาปา : เว้ : ดังนัง : ฮอยอัน : ดาลัด : อุโมงค์กู๋จี : ภาษาเวียดนาม

• ประเทศพม่า

: พม่า : ย่างกุ้ง : พุกาม : มัณฑะเลย์ :ทะเลสาปอินเล :พระธาตุอินทร์แขวน :หงสาวดี :เทพทันใจ: ภาษาพม่า

• ประเทศจีน

: สิบสองปันนา : คุนหมิง : อุทยานป่าหิน : เมืองต้าหลี่ : ลี่เจียง : ภูเขาหิมะมังกรหยก

• มาเลเซีย

 

ทริปที่ผ่านมา

ไปทัวร์กับ กันเอง ทราเวล ดีอย่างไร

   ท่านจะได้รับการดูแลอย่างดี จากทีมงานกันเองทราเวล ให้ความรู้สึกอบอุ่น
เป็นกันเอง แต่ทำงานแบบมืออาชีพ พิเศษ ถ้าท่านไปกันเป็นหมู่ ตั้งแต่ 40 ท่านขึ้นไป
ท่านจะมีช่างภาพและวีดีโอมืออาชีพคอยถ่ายรูปบรรยากาศ ต่างๆ ให้กับคณะ
ของท่านและ เราจะนำรูปวีดีโอ ที่ถ่ายบรรจุ ลงแผ่น DVD ส่งให้ท่านอีก 1 ชุด ฟรี

ตัวอย่าง ลูกทัวร์ที่นำมาลงในเว็บคือตัวผมได้ออกทัวร์ด้วยมีบางคณะที่ส่งมาให้ก็มี ถ้าลูกทัวร์ เก่าที่
เคยใช้บริการ ต้องการให้ลงในเว็บให้ ส่งรูปมาได้นะครับ ที่ Pramote2008@hotmail.com ขอบคุณ
ล่วงหน้าเลยนะครับ เราจะปรับการบริการให้ดีๆขึ้นไป ใส้ใจทุกรายละเอียด ให้ท่านท่องเที่ยวอย่าง
คุ้มค่า และได้รับความสุขจากการท่องเที่ยว

สำหรับท่านที่กำลังจะไปควรอ่านในส่วนที่ท่านจะไปท่านจะได้มีไกค์ในการเดินทาง
เป็มการเหล่าเรื่องด้วยภาพถ่านที่สมบูรณ์ ทำให้ท่านเข้าใจง่ายเห็นภาพเพราะเป็นที่จริงที่ท่านต้องไป

คณะเข้าลาวใต้ ปี 2547

วันที่ 3-5 มกราคม 2549
วันที่ 12-17 มีนาคม 2549
วันที่ 18-25 ตุลาคม 2549
วันที่ 22-26 ตุลาคม 2549
วันที่ 30 ธ.ค.49 - 1 ม.ค.50
วันที่ 30 ธ.ค.49 - 5 ม.ค.50
วันที่ 3-8 กุมภาพันธ์ 2550
วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2550
วันที่ 10 -17 เมษายน 2550
วันที่ 13-16 กรกฎาคม 2550
วันที่ 5-8 ตุลาคม 2550
วันที่ 28 ธ.ค.50 - 2 ม.ค.51

หลวงพระบาง  อ้อมน้อยขนส่ง

วันที่ 12-15 มกราคม 2551
วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2551
วันที่ 17-20 กรกฎาคม 2551
วันที่ 22 สิงหาคม 2551
วันที่ 27-31 ตุลาคม 2551
วันที่ 7-11 พศจิกายน 2551
วันที่ 17-22 เม.ย.2552
วันที่ 21-26 สิงหาคม 2552
วันที่ 11-16 ตุลาคม 2552
วันที่ 22-26 ตุลาคม 2552
วันที่ 29-31 ตุลาคม 2552
วันที่ 4-5 มกราคม 2553
วันที่ 21-26 กันยายน 2553

 

กันเอง ทราเวล 129 หมู่1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ 10290
รับทำทัวร์เป็นหมู่คณะ มีรถตู้ให้เช่า Tel/Fax 02-8155820 , 086-329-7251 Tel / Line 0899-212-451
Mail :Pramote2008@hotmail.com www.kanaeng.com ใบอนุญาต เลขที่ 11/05791