หน้าแรก    รถตู้ให้เช่า    จองทัวร์    จองรถตู้    เกี่ยวกับเรา    ติดต่อเรา
กันเองทราเวล
ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ต่างประเทศ ลาว,เวียดนาม,กัมพูชา,พม่า,มาเลเซีย
ท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม ท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ บริการรถตู้ให้เช่า
Tel / Fax 02-8155820 , 086-329-7251 Tel /Line 0899-212-451
Mail:Pramote2008@Hotmail.com    www.kanaeng.com
ใบอนุญาต เลขที่ 11/05791
ทัวร์เป็นหมู่คณะ   ประชุม สัมมนา  ไทย    ลาว    เวียดนาม     กัมพูชา    พม่า   มาเลเชีย


โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
• สิมิลันสวรรค์แห่งอันดามัน
• ออบหลวง ถ้ำแก้วโกมล ปางอุ๋ง

 

ค้นหาที่ Google


ใบอนุญาต

รูปที่เที่ยวเด่นไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า

รถตู้ไทยและลาวให้เช้า

หลวงพระบาง

ลาวใต้

เวียดนาม

พม่า

กัมพูชา

สิมสองปันนา

กระบี

ทีลอชู

ท่งกระเจียว

เกาะช้าง

เชียงคาน

รูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ใน

• ห้องรวมรูปภาพ ลาวใต้
• วีถีชีวิตผู้คน ลาวใต้
• น้ำตกคอนพระเพ็ง ลาวใต้
• น้ำตกหลี่ผีลาวใต้
• ปราสาทวัดพูู ลาวใต้
• น้ำตกตานเยื่อน
ลาวใต้
• น้ำตกตานฟาน ลาวใต้
• อุทยานบาเจียง ลาวใต้
• เมืองปากเซ ลาวใต้
• น้ำตกเซกอง ลาวใต้
• น้ำตกตานเลาะ ลาวใต้
• วัดหลวง ลาวใต้
• ภูอาษา ลาวใต้
• ห้องรวมรูปลาวเหนือ หลวงพระบาง
• เวียงจันทน์ หลวงพระบาง
• วังเวียง หลวงพระบาง
• หลวงพระบาง หลวงพระบาง
• เชียงขวาง
•
•
•
• ห้องรวมภาพที่เที่ยวเมืองไทย
• ทุ่งดอกกระเจียว
• เชียงคาน
• กระบี
• หมู่บ้านแสมสาร
• หาดก้นอ่าว
• เกาะขาม
• หาดเตยงาม
• เมืองจำลอง
• ภูทับเบิก

 

ไทยรัฐ : มติชน : ข่าวสด : เดลินิวส์
MAIL:Kanaeng :Hotmail :Kaylaos
ข้อมูลท่องเที่ยว
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
 
 
xhtml code
Cashmere Jackets 

 

ทัวร์ลาวใต้

น้ำตกหลี่ผี คอนพระเพ็ง เมืองจำปาสัก 
ตาดเยือง ตาดฟาน อุทยานบาเจียง 3 วัน 2 คืน

[CODE : L06 ]

วันแรก กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี 

20.00 น.
เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศคอมมิวเตอร์รุ่นใหม่ VIP มุ่งหน้าสู่อุบลฯ (ไม่มีการเปลี่ยนรถ)
วันที่ หนึ่ง อุทยานบาเจียง  ปราสาทวัดพู
08.30 น.
รับประทานอาหารที่ ร้านอาหารเขื่อนสิรินธร (1)ถึงด่านพรมแดนช่องเม็ก ผ่านพิธีการท่องเที่ยวไทย – ลาว
ข้ามสะพานมิตรภาพ ลาว – ญี่ปุ่น ข้ามแม่น้ำโขงสู่เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก ถึง อุทยานบาเจียง
เดินชมบรรยากาศหลากหลาย ความงามของ น้ำตกผาส้วม ชมแท่งหินธรรมชาติ วางตั้งเป็นแนวฝาผนังคล้าย
ฝีมือของมนุษย์ น้ำตกบักแงว ที่ซ่อนตัวอยู่กลางป่าใกล้กัน แล้วแวะชม หมู่บ้านชนเผ่าจำลอง  ที่จัดสร้างแสดงไว้
12.00 น.
รับประทานอาหารที่ น้ำตกผาส้วม(2) ข้ามแพขนานยนต์สู่ เมืองจำปาสัก  นครอันเก่าแก่มีประวัติการก่อตั้งนับพันเป็น
บรรยากาศย้อนยุค กว่า 30 ปี มีให้เห็นตลอดสองข้างทาง ก่อนเข้าชมความงาม ของ ปราสาทหินวัดพู หรือ ภัทเรศวร 
ตั้งอยู่บน ภูเขาลิงคบรรพต  ที่มียอด 9 ยอด ยอดสูงสุดเป็นแท่งหินศิวลึงค์ธรรมชาติ ปราสาทหิน วัดพู เป็นปราสาท
ขอมแห่งแรก ยุคอาณาจักรเจนละ  ที่ตั้งของเมือง เศรษฐปุระ
18.00 น.
รับประทานอาหารที่ร้านอาหาร  เมืองปากเซ (3) เข้าที่พัก โรงแรม เมืองปากเซ  หรือท่องราตรี(ตามสมัครใจ)
วันที่สอง น้ำตกหลี่ผี น้ำตกคอนพระเพ็ง
07.00 น.
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหาร(4)
11.00 น.
นั่งเรือล่องโขง  ลัดเลาะเกาะแก่งกลาง มหานทีสีทันดร  มหานครของพญานาค เกาะน้อยใหญ่ นับหมื่นเกาะ
ทิวทัศน์ริมฝั่งสวยงามจับใจขึ้นรถลากแล้วเดินเท้า เพื่อชม น้ำตกหลี่ผี น้ำตกลือชื่อ กระ ฉ่อนโลก แหล่งตำนานอันน่ากลัว 
12.00 น.
รับประทานอาหารที่ ริมมหานทีสีทันดร(5)
14.00 น.
ชม น้ำตกคอนพระเพ็ง น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียอาคเนย์ สัมผัสสายน้ำที่โยนตัวสู่ความต่างระดับเบื้องล่าง 
กระโจนกระทบโขดหินหลากหลายความงามจนได้ สมญานามว่า ไนแองการ่าแห่งเอเชีย ชม ต้นไม้มณีโคตร 
ต้นไม้เมืองแมนแดนสวรรค์ เชื่อว่ามีต้นเดียวในโลก ตั้งเด่นตระหง่านบนหน้า ผากลางน้ำตกที่เชี่ยวกราก
18.30 น.
รับประทานอาหารที่ร้านอาหาร (6) เมืองปากเซ และเข้าที่พัก
วันที่สาม เมืองปากซอง น้ำตกตาดเยือง น้ำตกตาดฟาน
06.30 น.
อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหาร(7)
07.30 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองปากซอง เมืองพืชเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของลาว อากาศหนาวเย็นนั่งรถ ตระเวนเที่ยวชมเมือง แวะตลาด
09.00 น.
ชม น้ำตกคู่แฝด ตกจากยอดเขาของอุทยานแห่งชาติ ดงหัวสาว ความสูงกว่า 120 เมตร อากาศหนาวเย็นตลอดปี นาม
น้ำตกตาดฟาน  แวะชิมชา สดๆจากไร่ พร้อมดูไร่ชา ไร่กาแฟ และซื้อผลไม้ริมถนน
12.00 น.
รับประทานอาหารที่ร้าน เรือนแพ(8) ปากแม่น้ำเซโดน พร้อมชมแม่น้ำสองสี
15.00 น.
เลือกซื้อ สินค้าอินโดจีน สินค้าปลอดภาษี และของฝากที่ตลาดช่องเม็ก
16.30 น.
ออกเดินทางไป เมืองอุบลราชธานี ซื้อของฝากเมืองอุบลฯ
18.00 น.
แวะรับประทานอาหารเย็น (ลูกค้าจ่ายเอง)
04.00 น.
ส่งคณะ กลับที่หมายโดยสวัสดิภาพ
วันที่สี่ อุบลฯ-กรุงเทพ
05.00 น.
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
อัตราบริการ

 

ท่านละ 5,500 บาท /ท่าน 2 ดาว
ท่านละ6,500 บาท/ท่าน 3 ดาว

อัตรานี้รวม

 

ค่าธรรมเนียมเอกสารและพิธีการข้ามพรมแดนไทย – ลาว ค่ารถตู้ปรับอากาศคอมมิวเตอร์รุ่นใหม่ VIP ตลอด
การเดินทางค่าที่พัก 2 คืน สายลมเย็น จำปา ผาส้วม อุไลวรรณ์  โรงแรมจำปาสักพาเลซ จำค่าอาหาร (8มื้อ) น้ำดื่ม
และอาหารว่างระหว่างเดินทาง ค่าเข้าชมสถานที่ ค่านั่งเรือ ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 1,000,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม

 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าเครื่องบินและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์

การจองทัวร์

 

โอนเงินมาที่ ชื่อบัญชี ปราโมทย์ แก้ววงษา ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ (ทั้ง 2 ธนาคาร) 
- ธนาคารกรุงศรี สาขาสาทร เลขที่บัญชี 397-1-16470-7
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางรัก เลขที่บัญชี 054-2-40389-5
เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้ส่งใบโอนเงินมาที่ เมลล์ pramote2008@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมา
ที่ 02-8154022 หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 0899-212-451 
รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมลล์ หรือแฟ๊กซ์

ชื่อ-นามสกุล เลขประชาชน โทรศัพท์
     

เพื่อใช้ในการทำประกัน แจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้
เอกสารที่ใช้      ในวันเดินทาง บัตน์ประชาชน

• เล็กน้อยก่อนเที่ยวลาวใต้ 
1.โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ เดี๋ยวนี้ค่อนข้างสบายครับ เรื่องภาษาก็สื่อกันรู้เรื่อง
2.การท่องเที่ยวลาวใต้ ท่านสามารถแต่งตัวแบบตามสบายได้เลย ไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับครับ
3.การเที่ยวลาวใต้ เป็นทัวร์กึ่งธรรมชาติและวัฒนธรรม รับประกันความปลอดภัยครับ
4.ช่วงเดือนกันยายน-กุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่อากาศกำลังสบาย ไม่หนาวและไม่ร้อนครับ
5.เส้นทางท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางรถบัส 2 ชั้นจากเมืองไทยวิ่งเข้าไปได้สบายมาก
6.ที่พักโรงแรมระดับมาตรฐานระดับดีครับ มีแอร์ ทีวี ตู้เย็น น้ำอุ่น เคเบิ้ลทีวี 
7.สำหรับท่านที่ติดหนัง ติดละครหลังข่าว โรงแรมที่ลาวดูทีวีไทยชัดแจ๋วทุกช่องครับ
8.อาหารการกิน ก็เป็นอาหารแบบไทยปนลาว โดยจะเน้นจำพวกปลาเยอะหน่อยครับ
9.การใช้จ่ายในประเทศลาว ใช้เงินบาทไทยได้เลยครับ ทุกที่รับหมด....
10.อุณหภูมิ อากาศคล้ายกับภาคอีสานของไทย
11.ภาษา ไทยและภาษาลาว คุยกันได้สบายมาก
12.ไฟฟ้า 220 โวลต์ สามารถเสียบชาร์จอุปกรณ์มือถือ หรือกล้องถ่ายรูปได้ตามปกติ
13.ระบบเงินตรา สกุลเงินของลาวคือ กีบ มีอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 1 บาท / 240 - 280 กีบ 
(ไปแลกที่ลาวได้เลยครับ) การใช้จ่ายในประเทศลาว สามารถใช้ได้ทั้งเงินไทย เงินกีบได้ทุกที่ครับ
• ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
• น้ำตกคอนพะเพ็ง เป็นน้ำตกที่อยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงมีความสูงประมาณ 20 เมตร กว้างประมาณ 100 เมตร 
จะสวยงามที่สุดในเดือนพฤศจิกายน - มิถุนายนเพราะแม่น้ำโขงจะใสและเห็นแก่งหินชัดเจน 
• แก่งหลี่ผี เป็นแก่งกลางแม่น้ำโขงต้องนั่งเรือลัดเลาะแม่น้ำโขงซึ่งกว้างนับสิบกม. จากนั้นนั่งรถต่อไปอีก 7 กม.
ก็จะพบแก่งน้ำขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านเรียกว่า ช่องโสมพะมิดหรือมหานทีสี่พันดอน ก็นับว่าสวยไปอีกแบบหนึ่งครับ
ช่วงที่สวยงามที่สุดก็ในเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายนครับ
• ปราสาทหินวัดพู ในอดีตเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของพระมหากษัตรย์ ในปัจจุบันตัวปราสาทได้ 
ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา แต่ก็ยังคงมีร่องรอยประวัติศาสตร์ยุคขอมโบราณก่อนสมัยนครวัดให้ดูอยู่ครับ
• น้ำตกตาดฟาน เป็นน้ำตกสองสายที่ไหลมาบรรจบกัน สวยงามแบบคลาสสิค ไม่สามารถไปเล่นน้ำได้ครับ
• น้ำตกตาดเยือง เป็นสายน้ำเส้นเดียวกับน้ำตกตาดฟาน แต่อยู่ทางตอนบน ห่างจากน้ำตกตาดฟานประมาณ 4 กม. 
และเป็นเส้นทางลูกรังอัดแน่นเข้าไปที่น้ำตกอีก 800 เมตร จัดได้ว่าเป็นน้ำตกที่สวยอีกที่หนึ่ง
• น้ำตกตาดผาส้วม หมายถึงน้ำตกที่มีหน้าผาสวยงาม คำว่า "ส้วม" หมายถึงห้องหอหรือห้องรโหฐาน
ที่สวยงามช่วงที่สวยงามที่สุดก็ในเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายนครับ

กันเองทราเวล ได้จัดซื้อรถตู้เข้าเสริมทีมหลายคันและให้บริการ เช่า ราคาเริ่มต้นวันละ1,500 บาท ครับสนใจโทรจองได้ที่ 
0899212451 รับ จัดทัวร์หมู่คณะ

 ทัวร์ลาวใต้ ลาวใต้ เมืองปากเซ นครจำปาสัก ปราสาทหินวัดพู น้ำตกคอนพระเพ็ง
ล่องแม่น้ำโขง แก่งหลี่ผี น้ำตกตาดฟาน,ตาดเยือง ไร่ชา น้ำตกตาดผาส้วม,หมู่บ้านชนเผ่า,

หมายเหตุ : ราคา 5,200 บาทในแต่ละรอบ เป็นราคาโปรโมชั่น สำหรับ 8 ท่านแรกในการจอง
ใช้รถตู้ TOYOTA COMMUTER D-4D COMMONRAIL (รูปรถ)
ท่านที่ 9 เป็นต้นไป ท่านละ 5,500 บาท จองก่อนได้ราคาถูก และได้เดินทางแน่นอน
โอนมัดจำมา ท่านละ1,000 บาท ถ้าท่านเดินทางไม้ได้ บอกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันคืนเงินให้
ทั้งหมด บอกเลิกก่อนเดินทาง 15 วันคืนให้ 500 บาท น้อยก่วา 15 วัน ไม่คืนทุกกรณีนะครับ
ในแต่ละรอบถ้าไม่ครบ 8 ท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก(ก่อนเดินทาง 3 วัน) และจะคืนเงิน
ค่ามัดจำทั้งหมดให้ทันที
• วันที่ 30 - 3 มกราคม 2555 :ท่านละ 4,900 บาท รถบัส (ทัวร์ลาวใต้)

โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ www.kanaeng.com\lao\tourlaotai.html

• ลาวใต้ แขวงจำปาสัก ปากเซ : "อดีตราชธานีแห่งลาวใต้"

ทัวร์ลาวใต้
ลาวใต้ ปากเซ จำปาสัก
ทัวร์ลาวใต้
ลาวใต้ ปากเซ จำปาสัก
ทัวร์ลาวใต้
ลาวใต้ ปากเซ จำปาสัก
ทัวร์ลาวใต้
ลาวใต้ ปากเซ จำปาสัก
• สถานที่ตั้ง : อยู่ติดกับจังหวัดอุบลราชธานี
• เมืองหลวง : เมืองปากเซ
• ในบรรดาแขวงต่างๆ ของลาวตอนใต้ต้องยกให้แขวงจำปาสัก เป็นแขวงที่รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากที่สุดทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพราะภูมิศาสตร์ของแขวงนี้มีสภาพที่หลากหลาย ทั้งป่าใหญ่บนที่สูง และที่ราบลุ่มริมน้ำโขง เป็นแขวงที่มีแม่น้ำโขงไหลผ่านกลางแขวง อยู่ติดกับพรมแดนไทยที่ช่องเม็ก จังหวัดอุบลราชธานี สามารถนำรถเข้าไปเที่ยวได้สะดวกหรือจะใช้บริการแพ็กเก็จทัวร์ก็ได้ เมืองของแขวงจำปาสักคือ “ปากเซ” อยู่ห่างจากช่องเม็กเพียง 42 กิโลเมตร
ทัวร์ลาวใต้
ลาวใต้ จำปาสัก ปากเซ
ทัวร์ลาวใต้
ลาวใต้ จำปาสัก ปากเซ
ทัวร์ลาวใต้
ลาวใต้ จำปาสัก ปากเซ
ทัวร์ลาวใต้
ลาวใต้ จำปาสัก ปากเซ
ทัวร์ลาวใต้
ลาวใต้ จำปาสัก ปากเซ
เที่ยวลาวใต้
ลาวใต้ จำปาสัก ปากเซ
เที่ยวลาวใต้
ลาวใต้ จำปาสัก ปากเซ
เที่ยวลาวใต้
ลาวใต้ จำปาสัก ปากเซ
• แขวงจำปาสัก มีอาณาเขตทางทิศตะวันตกติดกับชายแดนประเทศไทยทางด่านช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ทิศใต้ติดต่อกับเขตจังหวัดกัมปงทมของประเทศกัมพูชา มีพื้นที่ประมาณ 15,415 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยเมืองต่างๆ คือ เมืองปากเซ ชนะสมบูรณ์ ปากช่อง ประทุมพร สุขุมา จำปาสัก โพนทอง เมืองโขง มุลละปาโมก ในอดีตแขวงจำปาสักมีชื่อเรียกว่า เขตแคว้นของนครกาละจำบากนาคะบูริสี เป็นศูนย์รวมของศิลปวัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจของประเทศลาวตอนใต้ แต่ภายหลังที่ฝรั่งเศสเจ้าอาณานิคมตั้งเมืองปากเซขึ้นเป็นเมืองหลวงในปี พ.ศ. 2448 เมืองจำปาสักซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าของแขวงจำปาสักจึงถูกลดระดับความสำคัญลงไป
• แขวงจำปาสัก ปรากฏชื่อในพงศาวดารเขมรว่า สะมะพูปุระ เมื่ออาณาจักรฟูนันเสื่มอำนาจ คนลาวได้ย้ายถิ่นเข้ามาสร้างบ้านเรือนกลายเป็นเมืองใหม่นามว่า จำปานะคะบุลีสีหรือจำปานคร ถึงรัชสมัยพระเจ้าฟ้างุ้มได้ทรงรวบรวมเมืองต่างๆของลาวเข้ามาเป็นอาณาจักรเดียวกันชื่อว่าล้านช้าง เป็นอาณาจักรที่รุ่งเรืองในทุกด้าน มีเมืองหลวงอยู่ที่หลวงพระบาง แต่เมื่อพระเจ้าฟ้างุ้มสิ้นพระชนม์ อาณาจักรล้านช้างเริ่มตกต่ำลงเพราะสงครามแย่งชิงอำนาจและการก่อกบฏต่างๆนานนับร้อยปี จนถึง พ.ศ. 2063 พระเจ้าโพธิสารราชเจ้าขึ้นครองราชย์และรวบรวมแผ่นดินขึ้นใหม่ และได้ย้ายเมืองหลวงของอาณาจักรล้านช้าง มาอยู่ที่เวียงจันทน์เพื่อให้ไกลจากการรุกรานของสยาม อาณาจักรล้านช้างเจริญมาได้ 200 ปีเศษก็เริ่มอ่อนแอ แตกออกเป็น 3 ฝ่าย คือ อาณาจักรหลวงพระบาง อาณาจักรเวียงจันทน์ และอาณาจักรจำปาสัก ซึ่งตรงกับสมัยกรุงธนบุรี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชระแวงว่าลาวจะร่วมมือกับพม่ายกทัพมาตีไทย จึงโปรดให้เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก (รัชกาลที่ 1) ยกทัพไปตีลาวทั้ง 3 อาณาจักร ตกเป็นของไทยนาน 114 ปีจนถึงปี พ.ศ. 2436 ไทยต้องยกลาวให้กับฝรั่งเศส แต่ในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 ฝรั่งเศสเริ่มอ่อนแอ ญี่ปุ่นได้เข้ามาปกครองแทน แต่ภายหลังสิ้นสงครามโลกญี่ปุ่นเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ ฝรั่งเศสได้กลับมาปกครองลาวอีกครั้งหนึ่ง จนถึงปี พ.ศ. 2497 ฝรั่งเศสแพ้สงครามโลกที่เดียนเบียนฟู ลาวได้รับเอกราชอย่างสมบูรณ์ แต่กลับถูกสหรัฐอเมริกาเข้าแทรกแซงทางการเมืองและการทหาร กลุ่มลาวรักชาติจึงได้ร่วมกันต่อสู้จนสหรัฐอเมริกาล่าถอย ลาวได้เปลี่ยนการปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ ยกเลิกสถาบันเจ้าชีวิตหรือสถาบันกษัตริย์ โดยเจ้าชีวิตองค์สุดท้ายแห่งราชอาณาจักรจำปาสักคือเจ้าบุญอุ้ม
เที่ยวลาวใต้
ลาวใต้
เที่ยวลาวใต้
ลาวใต้
เที่ยวลาวใต้
ลาวใต้
เที่ยวลาวใต้
ลาวใต้
เที่ยวลาวใต้
วัดพูี จำปาสัก
เที่ยวลาวใต้
วัดพู จำปาสัก
เที่ยวลาวใต้
วัดพู จำปาสัก
เที่ยวลาวใต้
วัดพู จำปาสัก
แหล่งท่องเที่ยว
• กิจกรรมท่องเที่ยวแขวงจำปาสักมีหลากหลายและน่าสนใจ หากชอบประวัติศาสตร์ก็ไปที่ปราสาทหินวัดพู มรดกโลกที่เมืองจำปาสัก ถ้าชอบธรรมชาติก็ไปดูความยิ่งใหญ่ของน้ำตกหลี่ผี น้ำตกคอนพะเพ็งซึ่งอยู่ทางตอนใต้ หรือน้ำตกตาดฟาน น้ำตกตาดเยือง น้ำตกตาดผาส้วม ซึ่งอยู่ที่ปากช่อง
สถานที่ท่องเที่ยวในตัวเมืองปากเซ
• วังเจ้าบุญอุ้ม : ตั้งอยู่ห่างจากเมืองปากเซไปทางทิศตะวันออกบนทางหลวงหมายเลข 13 ระยะทางประมาณ 500 เมตร
ในอดีตวังเจ้าบุญอุ้มเคยใช้เป็นที่ประทับของเจ้าบุญอุ้ม ณ จำปาสัก เจ้าผู้ครองนครองค์สุดท้ายก่อนที่จะเกิดการปลดปล่อยหรือเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศเป็นระบอบสังคมนิยมในปี พ.ศ. 2518 ทำให้พระราชวังแห่งนี้ตกอยู่ในการดูแลของรัฐบาลลาว เจ้าบุญอุ้มเคยเป็นนายกรัฐมนตรีของลาวในปี พ.ศ. 2503 – 2505 ต่อมาภายหลังต้องเสด็จลี้ภัยทางการเมืองไปประทับที่ฝรั่งเศสในปี พ.ศ. 2517 และสิ้นพระชนม์ที่กรุงปารีสในปี พ.ศ. 2521 พระราชวังเริ่มสร้างในปี พ.ศ. 2511 แต่สร้างเสร็จหลังการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2518 ทำให้เจ้าบุญอุ้มไม่มีโอกาสได้ครองพระราชวังหลังใหม่ ซึ่งถูกสร้างขึ้นอย่างงดงามเหนือลำน้ำเซโดน ตั้งอยู่เนินสูงใจกลางเมืองปากเซ ตัวพระราชวังเป็นตึกก่ออิฐถือปูนขนาดใหญ่สูง 6 ชั้น ได้รับอิทธิพลจากประเทศฝรั่งเศส สร้างโดยไม่มีการตอกเสาเข็ม แต่ใช้เสาจำนวนมากในการรับน้ำหนัก ภายในพระราชวังมีประตูหน้าต่างรวมกันกว่า 1,900 บาน ประตูหน้าต่างเหล่านี้ก่อสร้างและตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม จนได้รับการขนานนามว่า ศาลาพันห้อง ตัวพระราชวังหันหน้าไปทางแม่น้ำโขง ด้านหลังอยู่ติดแม่น้ำเซโดน
• พระราชวังแห่งนี้ ทางรัฐบาลลาวใช้เป็นที่จัดประชุมพรรคและเป็นที่พำนักของแขกบ้านแขกเมืองมาจนถึง พ.ศ. 2538 ปัจจุบันพระราชวังได้รับการตกแต่งใหม่และเปิดเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในเมืองปากเซ ชื่อว่า โรงแรมจำปาสัก พาเลซ โดย ดร.ปองศักดิ์ ว่องพาณิชเจริญ ชาวจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้บูรณะปรับปรุงใหม่ แผนของโรงแรมเป็นรูปตัว E ห้องล็อบบี้กรุด้วยไม้และแกะสลัก ห้องประชุมตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นรูปลาวลุ่มกับชาวเขาเผ่าต่างๆ สำหรับชั้นที่ 6 เป็นชั้นบนสุดที่มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์โดยรอบเมืองปากเซ สะพานมิตรภาพลาว – ญี่ปุ่น ทอดตัวยาวข้ามแม่น้ำโขง ตลอดจำสะพานเหล็กข้ามแม่น้ำเซโดนที่อยู่ติดด้านหลังของโรงแรมจำปาสัก พาเลซ และนับเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกที่สวยงามที่สุดในเมืองปากเซ

• วัดถ้ำไฟ : ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเซโดน ห่างจากโรงแรมจำปาสัก พาเลซ มาทางทิศตะวันออกประมาณ 100 เมตร
วัดถ้ำไฟ หรือที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดพระพุทธบาท เนื่องจากภายในพระอุโบสถมีรอยพระพุทธบาทประดิษฐานอยู่ ถัดมาทางซ้ายเป็นหอแจก ลักษณะเป็นตัวอาคารทรงโรม หลังคาลาดต่ำ ชาวบ้านใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมในวันสำคัญทางศาสนา จุดเด่นอยู่ตรงที่สิมตรงกลางหลังคารูปช้างสามเศียร ซึ่งหมายถึงอาณาจักรทั้ง 3 ของลาว ได้แก่ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ และจำปาสัก

• ตลาดเก่า : ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมือง ตรงข้ามศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเมืองปากเซ
แม้ว่าปัจจุบันจะมีการเปิดตลาดใหม่ขึ้นก่อนถึงสะพานมิตรภาพลาว – ญี่ปุ่น แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ยังมานิยมจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดเก่า เพราะตั้งอยู่ใจกลางเมือง ชาวบ้านจะนำสินค้าพวกผ้าทอพื้นเมือง เครื่องอุปโภค บริโภค ตลอดจนผักผลไม้มาวางขาย ซึ่งส่วนใหญ่นำเข้ามาจากไทย
นอกจากนี้บริเวณตลาดเก่ายังมีคิวรถโดยสาร VIP จากปากเซ – เวียงจันทน์ ให้บริการอีกด้วย ซึ่งจะออกเวลาประมาณ 2 ทุ่ม และจะมาถึงเวียงจันทน์ 6 โมงเช้า

• วัดหลวง : ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเซโดน ทางทิศเหนือของตลาดเก่า วัดหลวงสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2478 เป็นวัดเก่าแก่และมีความสำคัญในเมืองปากเซ เพราะเป็นสถานที่เก็บอัฐิของราชวงศ์สายจำปาสักหลายพระองค์ รวมทั้งอัฐิของท่านกระต่าย โดนสะโสลิด อดีตนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลฝ่ายอนุรักษ์นิยม มีลักษณะเป็นสถูปเจดีย์เรียงรายโดยรอบวัด จุดเด่นน่าชมอยู่ที่บานประตูและหน้าต่างของพระอุโบสถ แกะสลักด้วยไม้ลวดลายสวยงาม ถัดมาทางขวาของพระอุโบสถเป็นอาคารเก่าแก่ ซึ่งใช้เป็นหอสมุดและสำนักงานของครู ส่วนด้านหลังเป็นอาคารไม้ 2 ชั้น อยู่ติดกับแม่น้ำเซโดนใช้เป็นโรงเรียนสอนพุทธศาสนาสำหรับพระสงฆ์
เที่ยวลาวใต้
เที่ยวลาวใต้ จำปาสัก
เที่ยวลาวใต้
เที่ยวลาวใต้ จำปาสัก
เที่ยวลาวใต้
เที่ยวลาวใต้ จำปาสัก
ลาวใต้
เที่ยวลาวใต้ จำปาสัก
ลาวใต้
เที่ยวลาวใต้ จำปาสัก
ลาวใต้
เที่ยวลาวใต้ จำปาสัก
ลาวใต้
เที่ยวลาวใต้ จำปาสัก
ลาวใต้
เที่ยวลาวใต้ จำปาสัก
สถานที่ท่องเที่ยวนอกเมืองปากเซ
•
เมืองจำปาสัก : อยู่ถัดจากเมืองปากเซลงมาทางใต้ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 13 ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร มาถึงท่าแพบ้านม่วง เพื่อต่อแพขนานยนต์ข้ามฝั่งมายังเมืองจำปาสัก ในอดีตเมืองจำปาสักแห่งนี้เคยถูกใช้เป็นศูนย์กลางการปกครองของแขวงเป็นที่ประทับของพระราชวงศ์ในสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ปัจจุบันเหลือเพียงพระตำหนัก 2 หลัง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมือง คือ วังของเจ้าราชดนัย (บิดาของเจ้าบุญอุ้ม) เป็นตึกเก่าแก่สมัยอาณานิคมอยู่ตรงข้ามกับเรือนพักสุจิตรา ส่วนวังเจ้าบุญอ้อม (น้องชายของเจ้าบุญอุ้ม) เป็นตึกสีขาว 2 ชั้น แต่เมืองฝรั่งเศสตั้งเมืองหลวงใหญ่อยู่ที่ปากเซ จำปาสักจึงกลายเป็นเมืองริมน้ำโขงที่เงียบสงบ มีที่ทำการฯ เป็นศูนย์กลางตั้งอยู่บนถนนลาดยางสายเดียวในเมือง ส่วนถนนสายอื่นๆโดยมาเป็นทางลูกรัง สองข้างทางของถนนร่มรื่นไปด้วยทิวไม้น้อยใหญ่
• ในเมืองจำปาสักมีวัดสำคัญประจำเมือง คือ วัดทุ่ง เป็นวัดประจำราชวงศ์และใช้เป็นที่ฝังศพของเจ้านายหลายพระองค์ มีเกสต์เฮาส์ที่ดัดแปลงจากบ้านเรือนและร้านอาหารริมน้ำโขงบรรยากาศดีเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
การเดินทาง
• ถ้าต้องการเดินทางไปยังเมืองปากเซ แขวงจำปาสัก ต้องเริ่มต้นที่ด่านพรมแดนช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ห่างจากตัวเมืองอุบลราชธานีประมาณ 90 กิโลเมตร ซึ่งเป็นประตูสู่เมืองปากเซแขวงจำปาสัก จากนั้นมาตามทางหลวงหมายเลข 10 เป็นถนนลาดยาง ระยะทางประมาณ 42 กิโลเมตร จะถึงสะพานมิตรภาพลาว-ญี่ปุ่น ข้ามแม่น้ำโขงมาเมืองปากเซ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
• สำหรับการเดินทางจากพรมแดนช่องเม็กเข้าไปเมืองปากเซ สามารถใช้บริการของสถานีขนส่งลาว ที่อยู่ห่างจากด่านตรวจคนเข้าเมืองลาวระยะทาง 300 เมตร มีทั้งรถโดยสารประจำทาง รถสองแถว วันละหลายเที่ยว แต่ถ้ามีประมาณ 3-4 คน แนะนำให้ใช้บริการรถยนต์รับจ้าง จะสะดวกและเร็วกว่า
• จากชายแดนช่องเม็กในอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ผ่านด่านวังเต่า ชายแดนลางที่ชาวบ้านจะนำสินค้ามาวางขาย นักท่องเที่ยวสามารถแวะชมแวะซื้อได้ตามสะดวก จากนั้นมาตามทางหลวงหมายเลข 10 ซึ่งเป็นถนนลาดยางอย่างดี ระยะทางประมาณ 42 กิโลเมตร ก็จะถึงสะพานมิตรภาพลาว – ญี่ปุ่น มีความยาว 1,380 เมตร ข้ามแม่น้ำโขงมาถึงเมืองปากเซ เมืองหลวงของแขวงจำปาสักซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของลาว สมัยนั้นฝรั่งเศสตั้งเมืองจำปาสักขึ้นมาเพื่อคานอำนาจเมืองจำปาสัก (บ้านวัดทุ่ง) ซึ่งมีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ย้อนไปถึงยุคก่อนเข้ามาตั้งรกรากของขอมโบราณ
• เมืองปากเซไม่มีอารยธรรมเก่าแก่เหมือนกับเมืองจำปาสัก แต่กลับมีความหลากหลายของเชื้อชาติ ประเพณีและวัฒนธรรม มีจำนวนประชากรประมาณ 70,000 คน นอกจากชาวลาวแล้วยังมีชาวจีนและเวียดนามเข้ามาตั้งรกรากเป็นจำนวนมาก บรรยากาศทั่วไปเมืองปากเซเงียบสงบเป็นธรรมชาติ ชาวบ้านมีวิถีชีวิตเรียบง่าย
ลาวใต้
ผาส้วม
เที่ยวลาวใต้
ลาวใต้
คอนพะเพ็ง
เที่ยวลาวใต้
ลาวใต้
เที่ยวลาวใต้

ลาวใต้
เที่ยวลาวใต้
ลาวใต้
เที่ยวลาวใต้
ลาวใต้
น้ำตกตาดผาส้วม
เที่ยวลาวใต้
ลาวใต้
เที่ยวลาวใต้
ลาวใต้
ผาส้วม
เที่ยวลาวใต้

ทัวร์เวียงจันทร์ไปเช้ากลับเย็น                           
ไปเช้ากลับเย็น อาหาร 1 มื้อ วันจันทร์ – วันศุกร์ จำนวน 35 ท่าน คนละ 560 บาท
ไปเช้ากลับเย็น อาหาร 1 มื้อ วัน เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุด จำนวน 35 ท่านคนละ 620 บาท
เวียงจันทน์ ลาวใต้ ภายใน 1 วัน

ให้เช่ารถตู้ทั่วไทย เรามีรถตู้ในทีมมาก กว่า 30 คัน ท่องเที่ยว ประชุม ตีกอล์ฟ ให้บริการทั่วไทย
และในประเทศลาวอัตราค่าเช่าเริ่มต้น : 1,500-2,000  บาท/วัน และยังมีรถลาวให้เช่าใน
ประเทศลาว

บริการเช่ารถตู้ลาว
- รถตู้ลาว ให้เช่าท่องเที่ยวในเวียงจันทน์ ไปเช้า กลับเย็นรับ-ส่งหน้าด่านประเทศลาว
วันละ 2,000 บาท รวมน้ำมัน
- รถตู้ลาว ให้เช่า ไปหลวงพระบาง วันละ 4,500 บาทต่อวัน (รวมน้ำมัน)

บริการรถตู้ไทยส่งหน้าด่านประเทศลาว

- รถตู้ รับ ส่ง หนองคาย ไปหน้าด่านประเทศลาว วันจันทร์ ถึง ศุกร์ (08.00 – 16.00 น.)
ไปและกลับ 1,200 บาท  นอกเวลา คิดเพิ่ม เที่ยวละ 100 บาท

- รถตู้ รับ ส่ง อุดร ไปหน้าด่านประเทศลาว วัน จันทร์ ถึง ศุกร์ (08.00 – 16.00 น.)
ไปและกลับ 3,000 บาท  นอกเวลา คิดเพิ่ม เที่ยวละ 100 บาท

- รถตู้ รับ ส่ง อุดร ไปหน้าด่านประเทศลาว วัน จันทร์ ถึง ศุกร์ (08.00 – 16.00 น.)
ไปและกลับ 3,000 บาท  นอกเวลา คิดเพิ่ม เที่ยวละ 100 บาท
หมายเหตุ รับและส่งไม่ใช้ในวันเดียวกันคิดเพิ่ม 500 บาท

รับทำเอกสานเข้าประเทศลาวด่านหนองคาย
- เข้าและออกจากประเทศลาว วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
ไป เช้า กลับ เย็น (08.00 – 16.00 น.) ท่านละ 200 บาท ถ้านอกเวลา เพิ่มขาละ 40 บาท

- เข้าและออกจากประเทศลาว วัน จันทร์ ถึง วัน ศุกร์
ไป หลวงพระบาง (08.00 – 16.00 น.) ท่านละ 250 บาท ถ้านอกเวลา เพิ่มขาละ 40 บาท

 

ทัวร์หลวงพระบาง หลวงพระบาง วัดเชียงทอง บ้านช่างไห น้ำตกตาดกวางสี พระธาตุพูสี ตลาดเช้า พระราชวังหลวง วัดวิชุน วัดใต้ วัดโพนเผ่า บ้านผานม วัดแสน วัดใหม่ วังเวียง ล่องเรือแม่น้ำซอง
ถ้ำจัง เวียงจันทน์ หอพระแก้ว พระธาตุหลวง ประตูชัย วัดศรีเมือง


โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง www.kanaeng.com\lao\luangprabang.html

ทัวร์ลาวใต้ ลาวใต้ เมืองปากเซ นครจำปาสัก ปราสาทหินวัดพู น้ำตกคอนพระเพ็ง
ล่องแม่น้ำโขง แก่งหลี่ผี น้ำตกตาดฟาน,ตาดเยือง ไร่ชา น้ำตกตาดผาส้วม,หมู่บ้านชนเผ่า,

โปรแกรมทัวร์ลาวใต้ www.kanaeng.com\lao\tourlaotai.html

พิเศษ กลุ่มท่านมี 4 คน กำหนดวันเดินทางได้เอง ต้องจองก่อนเดินทาง 15 วันนะครับ
และกลุ่ม 8 ท่าน
เราจัดการได้ภายใน 7 วัน ครับ ยกเวนวันหยุดต่อเนื้ง
หมายเหตุ :
ใช้รถตู้ TOYOTA COMMUTER D-4D COMMONRAIL (รูปรถ) จองก่อนได้้เดินทางแน่นอน
โอนมัดจำมา ท่านละ1,000 บาท ถ้าท่านเดินทางไม้ได้ บอกเลิกก่อนเดินทาง 30 วันคืนเงินให้
ทั้งหมด บอกเลิกก่อนเดินทาง 15 วันคืนให้ 500 บาท น้อยก่วา 15 วัน ไม่คืนทุกกรณีนะครับ
ในแต่ละรอบถ้าไม่ครบ 8 ท่าน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก(ก่อนเดินทาง 3 วัน) และจะคืนเงิน
ค่ามัดจำทั้งหมดให้ทันที

การจอง ควรจองล่วงหน้าอย่างน้อยก่อน 1 เดือน ก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ ต้องการ
เดินทางท่องเที่ยว ช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน
ทางเรามิได้มีเจตนาที่จะเร่งรัดแต่หากเพื่อความแน่นอนของ ท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ 
เราชำนาญและรู้จริง หลวงพระบาง ลาวใต้ และทุกที่ ที่เราทำ
ทัวร์ ของเรามีแจก หมวก ผ่านด่านแบบ VIP  บริการคืองานของเรา ดูแลอบอุ่นบริการสุดใจ
ถ้าคณะท่านมี 8 คน ขึ้นไป ท่านสามารถ กำหนด วันเดินทาง จุดรับ ส่ง ได้

ท่องเที่ยวต่างประเทศ
หลวงพระบาง
ทัวร์หลวงพระบาง หลวงพระบาง วัดเชียงทอง บ้านช่างไห น้ำตกตาดกวางสี พระธาตุพูสี ตลาดเช้า พระราชวังหลวง วัดวิชุน วัดใต้ วัดโพนเผ่า บ้านผานม วัดแสน วัดใหม่ วังเวียง ล่องเรือแม่น้ำซอง
ถ้ำจัง เวียงจันทน์ หอพระแก้ว พระธาตุหลวง ประตูชัย วัดศรีเมือง
หลวงพระบาง เวียงจันทน์ วังเวียง 4 วัน 3 คืน
ท่านละ 6,800 บาท (36 ท่าน รับ-ส่ง กรุงเทพฯ)
ท่านละ 7,900 บาท (8ท่านรับส่งกรุงเทพฯ)

http://www.หลวงพระบาง.com


ลาวใต้
ทัวร์ลาวใต้  ลาวใต้ ท่องแขวงจำปาสัก 3 วัน 2 คืน
มหานทีสีพันดร,น้ำตกหลี่ผี,น้ำตกคอนพระเพ็ง,ตาดฟาน,ตาดเยื่อง,หมู่บ้านชนเผ่า,ปราสาทวัดพู
ท่านละ 5,200 บาท(36ท่านขึ้นไป รับส่งกรุงเทพฯ)
ท่านละ 5,500 บาท(8 ท่านขึ้นไป รับส่งกรุงเทพฯ)

 http://www.kanaeng.com/lao/tourlaotai.html


เวียดนาม
ทัวร์เวียดนาม
เวียดนาม สองมรดกโลกนครเว้-ฮอยอัน ทะเลสวยดานัง 4 วัน 3 คืน
วัดเทียมหมุ พระราชวัง ดายโน้ย สุสานของ พระเจ้าไคดินห์ หาดลังโก ฮอยอัน
ท่านละ 7,200บาท(35ท่าน รับส่งกรุงเทพฯ)
ท่านละ 10,500 บาท (8ท่าน รับส่งกรุงเทพฯ)

http://www.kanaeng.com/vietnam/Vietnam.html
เวียดนาม

ทัวร์เวียดนาม
ฮานอย  ฮาลอง ไฮฟอง อ่าวฮาลอง เจดีย์หยู่ฮาง หมู่บ้านแกะสลักไม้
วิหารวรรณกรรม หุ่นกระบอกใต้น้ำ จัตุรัสบาดิงห์ สุสานท่านโฮจิมินท์  วัดเสาเดียว
พิพิธภัณฑ์ทหาร ตลาดโด่งซวน

พม่า
กัมพูชา
มาเลเชีย

MS01 • หาดใหญ่  เก็นติ้ง ไฮแลนด์ กระเช้าลอยฟ้า Sky way บ่อนคาสิโนระดับชาติ
กัวลาลัมเปอร์ จัตุรัสเมอร์เดก้า อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด พระราชวังแห่งชาติ
ชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา  มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟเก่าแก่KL Tower
Petronas Twin Tower  ตึกแฝด หรือ ตึกปิโตรนัส คาเมรอนไฮแลนด์ สวนสตรอเบอร์รี่
สวนดอกไม้ ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรีจังโหลน

รถตู้เช่า
 • รถตู้รุ่นใหม่ให้เช่า ทั่วไทย และในลาว ติดต่อที่ 0899 -212 – 451 , 02-815-4022
บริการให้เช่ารถตู้ทีมงานกันเองทราเวล ของเรามีรถตู้ในทีมมาก กว่า 30 คัน ท่องเที่ยว ประชุม ตีกอล์ฟ รับ-ส่ง หรือเช่ารถตู้ทั่วไปการบริการคืองานของเรา ดูแลอบอุ่นบริการสุดใจ ประกันภัยชั้นหนึ่งทุกที่นั่งครับ
• แนะนำแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ

• ภาคเหนือ : เชียงใหม่ : ห้วยน้ำดัง : ดอยอ่างขาง : เชียงราย : ดอยตุง : ดอยแม่สลอง : ภูชี้ฟ้า
   แม่ฮ่องสอน : ปางอุ๋ง : เที่ยวปาย : ปาย : น่าน : ดอยเสมอดาว : ดอยภูคา : ทีลอชู : น้ำตกทีลอซู
   พิษณุโลก : ภูหินร่องกล้า : เพชรบูรณ์ : เขาค้อ : ภูทับเบิก : ภูสอยดาว
• ภาคอีสาน : ภูกระดึง : ภูหลวง : ขอนแก่น : ชัยภูมิ : สกลนคร : หนองคาย : อุบลราชธานี
• ภาคกลางและภาคตะวันออก : กาญจนบุรี : ประจวบคีรีขันธ์ : เพชรบุรี : อยุธยา : อุทัยธานี : เกาะช้าง
• ภาคใต้ : กระบี : เกาะไม้ไผ่ : เกาะพีพี : ทะเลแหวก : สระมรกต : ตรัง : ถ้ำมรกต : เกาะตะรุเตา
   : พังงา : เกาะสิมิลัน : เกาะสุรินทร์ : ภูเก็ต

• ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ : ที่พัก โรงแรม : ร้านอาหาร
• ประเทศลาว
• กัมพูชา

: กัมพูชา : นครวัด : นครธม : โตนเลสาป : ปราสาทบันทายสรี : ปราสาทตาพรหม : ภาษาเขมร : ระบำอัปสรา

• เวียดนาม

: เวียดนาม : ฮานอย : ฮาลองเบย์ : ซาปา : เว้ : ดังนัง : ฮอยอัน : ดาลัด : อุโมงค์กู๋จี : ภาษาเวียดนาม

• ประเทศพม่า

: พม่า : ย่างกุ้ง : พุกาม : มัณฑะเลย์ :ทะเลสาปอินเล :พระธาตุอินทร์แขวน :หงสาวดี :เทพทันใจ: ภาษาพม่า

• ประเทศจีน

: สิบสองปันนา : คุนหมิง : อุทยานป่าหิน : เมืองต้าหลี่ : ลี่เจียง : ภูเขาหิมะมังกรหยก

• มาเลเซีย

 

 

 

กันเอง ทราเวล 129 หมู่1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ 10290
รับทำทัวร์เป็นหมู่คณะ มีรถตู้ให้เช่า Tel/Fax 02-8155820 , 086-329-7251 Tel / Line 0899-212-451
Mail :Pramote2008@hotmail.com www.kanaeng.com ใบอนุญาต เลขที่ 11/05791