หน้าแรก    รถตู้ให้เช่า    จองทัวร์    จองรถตู้    เกี่ยวกับเรา    ติดต่อเรา
กันเองทราเวล

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ต่างประเทศ ลาว,เวียดนาม,กัมพูชา,พม่า,มาเลเซีย
ท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม ท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ บริการรถตู้ให้เช่า
Tel / Fax 02-8155820 , 086-329-7251 Tel /Line 0899-212-451
Mail:Pramote2008@Hotmail.com    www.kanaeng.com

ใบอนุญาต เลขที่ 11/05791
ทัวร์เป็นหมู่คณะ   ประชุม สัมมนา  ไทย    ลาว    เวียดนาม     กัมพูชา    พม่า   มาเลเชีย
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
สิมิลันสวรรค์แห่งอันดามัน
ออบหลวง ถ้ำแก้วโกมล ปางอุ๋ง

 

ค้นหาที่ Google


ใบอนุญาต
ไทยรัฐ : มติชน : ข่าวสด : เดลินิวส์
MAIL:Kanaeng :Hotmail :Kaylaos
ข้อมูลท่องเที่ยว
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
 
 
xhtml code
Cashmere Jackets 


เพชรบุรี
พชรบุรี เป็นจังหวัดในภาคกลางที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอ่าวไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เป็นระยะทาง 123 กิโลเมตร เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน โดยมีชื่อปรากฏอยู่ในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งสมัยสุโขทัยและมีหลักฐานทางโบราณคดี ซึ่งมีอายุย้อนไปถึงสมัยขอมและสมัยทวารวดี ทั้งยังเคยเป็นเมืองหน้าด่านสำคัญชั้นเมืองลูกหลวงในสมัยอยุธยา เพชรบุรีมีพื้นที่ 6,255.138 ตารางกิโลเมตร สภาพภูมิประเทศทางด้านทิศตะวันตกเป็นป่าเขาสลับซับซ้อน มีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นเส้นกั้นอาณาเขตระหว่างไทยกับสหภาพพม่า เฉพาะในเขตจังหวัดเพชรบุรีมีความยาวประมาณ 120 กิโลเมตร ส่วนทางด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบไปจนจดชายฝั่งทะเลอ่าวไทยซึ่งมีความยาวจากเหนือจดใต้ ประมาณ 80 กิโลเมตร พื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีมีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่าน 3 สาย ได้แก่ แม่น้ำเพชรบุรี มีความยาวตลอดสาย 227 กิโลเมตร แม่น้ำบางกลอย มีความยาว 44 กิโลเมตร และแม่น้ำบางตะบูน มีความยาว 18 กิโลเมตร ประชากรจังหวัดเพชรบุรีส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก มีการทำนา สวนผลไม้ ทำน้ำตาลโตนด เลี้ยงสัตว์ และทำการประมง
                    ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 
                    ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
                    ทิศตะวันออก ติดต่อชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
                    ทิศตะวันตก ติดต่อกับสหภาพพม่า

แหล่งท่องเที่ยว
เขาวัง (08.00-16.15 น.) สัญลักษณ์ของเมืองเพชรบุรีสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 เพื่อเป็นราชวัดแห่งแรกในหัวเมือง เรียกว่า พระราชวังพระนครคีรี มีพระที่นั่งและกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมประยุกต์น่าชม พร้อมทั้งวัดมหาสมณาราม พระธาตุจอมเพชร วัดพระแก้วน้อย โดยมีรถรางขึ้นไปชมได้สะดวก
ถ้ำเขาย้อย ภายในถ้ำประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ยาวประมาณ 16 ม. และมีพระพุทธรูปอีกหลายองค์
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (08.30-16.30 น.) สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ประกอบด้วยพระที่นั่งสามองค์ สถาปัตยกรรมแบบยุโรป  เพื่อใช้เป็นที่ประทับและแสดงละคร
พระรามราชนิเวศน์ (08.00-16.00 น.) หรือพระราชวังบ้านปืน สร้างในสมัยรัชกาลที่ 5 มีพระที่นั่งศรเพชรปราสาทงดงามแปลกตา ด้วยศิลปะแบบตะวันตก
วนอุทยานเขานางพันธุรัต เทือกเขาหินปูนสูงใหญ่ริมทาง มีเส้นทางเดินทางศึกษาธรรมชาติชมป่าที่น่าสนใจ
วัดกุฏิ วัดเก่าแก่ที่มีโบสถ์ไม้สักแกะสลักเป็นลวดลายชาดกและทศชาติอย่างงดงาม
วัดป่าแป้น (08.00-16.00 น.) ภายในวัดมีกุฏิทรงไทยงดงาม และบานประตูแกะสลักด้วยไม้โมก
วัดมหาธาตุวรวิหาร (07.00-18.00 น.) เป็นที่ประดิษฐานของปรางค์ห้ายอดองค์ใหญ่ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุโบสถ์และวิหารหลวงงดงามด้วยงานปูนปั้นช่างเมืองเพชร
วัดใหญ่สุวรรณาราม วัดเก่าแก่ของเมืองเพชร โบสถ์ศาลาการเปรียญ และหอไตร เป็นสถาปัตยกรรมที่รวมงานช่างเมืองเพชร ทั้งจิตรกรรมและปูนปั้นฝีมือชั้นครู
ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ (10.00-14.00 น.) จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของชาวลาวโซ่งหรือไทยทรงดำ มีบ้านลาวโซ่งจำลอง การละเล่นต่างๆ
หาดเจ้าสำราญ ชายหาดสงบเงียบและสวยงามด้วยเม็ดทรายขาวสะอาด
หาดชะอำ  ชายหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองเพชร หาดทรายขาวยาวเหยียดเหมาะแก่การพักผ่อนและเล่นน้ำ
อ่าวบางตะปูน  ประมงพื้นบ้าน เลี้ยงหอยแครงและหอยแมลงภู่แหล่งใหญ่ของประเทศ
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ป่าอนุรักษ์ส่วนใหญ่ที่สุด เหมาะสำหรับเที่ยวชมธรรมชาติและพักแรมที่แคมป์บ้านกร่าง ที่นี่ยังเป็นแหล่งดูนกที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง มีจุดชมทะเลหมอกตามเส้นทางพะเนินทุ่ง และเที่ยวน้ำตกทอทิพ
ที่กิน
ทับทิมทอง                                          –                      อาหารแนะนำ ยำไข่แมงดา
ปากคลอง(08.00-21.00 น.)          032-43-3730     อาหารแนะนำ ปูม้าไข่นึ่ง
ผัดไทยท่ายาง(09.00-16.00 น.)    032-46-1268     อาหารแนะนำ ผัดไทยทะเล
เพ็ญพริกเผ็ด                              –                      อาหารแนะนำ ก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดง
แม่ล้วน                                      -                       อาหารแนะนำ แกงหัวตาล
ที่ซื้อของ
ชิดชนก(06.00-20.00 น.)           032-58-6555       สินค้าแนะนำ ขนมหม้อแกง
เพชรปิ่นแก้ว(07.00-21.00 น.)      –                          สินค้าแนะนำ ขนมหวาน
แม่จำเรียง(07.00-19.00 น.)        032-43-7494       สินค้าแนะนำ ขนมทองม้วน
แม่ละเมียด(07.00-21.00 น.)      032-43-7809        สินค้าแนะนำ ขนมหม้อแกง
สหกรณ์หุบกะพง                         -                             สินค้าแนะนำ ผลไม้แปรรูป

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอบ้านลาด                           8          กิโลเมตร
อำเภอบ้านแหลม                       12        กิโลเมตร
อำเภอท่ายาง                              17        กิโลเมตร
อำเภอเขาย้อย                            22        กิโลเมตร
อำเภอหนองหญ้าปล้อง              33        กิโลเมตร
อำเภอชะอำ                                40        กิโลเมตร
อำเภอแก่งกระจาน                     52        กิโลเมตร

 
ท่องเที่ยวต่างประเทศ
หลวงพระบาง
L14 • หลวงพระบาง วัดเชียงทอง บ้านช่่างไห น้ำตกตาดกวางสี พระธาตุพูสี ตลาดเช้า
พระราชวังหลวง วังเวียง ล่องเรือแม่น้ำซอง เวียงจันทน์ หอพระแก้ว วัดพระธาตุหลวง
ลาวใต้
L06 • ลาวใต้ เมืองปากเซ นครจำปาสัก ปราสาทหินวัดพู น้ำตกคอนพะเพ็ง
ล่องแม่น้ำโขง แก่งหลี่ผี น้ำตกตาดฟาน ไร่ชา น้ำตกตาดผาส้วม อุบลราชธานี
เวียดนาม
VN07 • ทัวร์เวียดนาม นครเว้ ล่องเรือแม่น้ำหอม วัดเทียนหมู่ นครจักรพรรด์ิ
สุสานไคดิงห์ ดานัง พิพิธภัณฑ์จาม ฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น ท่านละ 8,900.-บาท
เวียดนาม

VN01 • ฮานอย  ฮาลอง ไฮฟอง อ่าวฮาลอง เจดีย์หยู่ฮาง หมู่บ้านแกะสลักไม้
วิหารวรรณกรรม หุ่นกระบอกใต้น้ำ จัตุรัสบาดิงห์ สุสานท่านโฮจิมินท์  วัดเสาเดียว
พิพิธภัณฑ์ทหาร ตลาดโด่งซวน

พม่า

MM01 • ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธไสยาสน์ชเวเลยอง
พระมหาเจดีย์มุเตา ตลาดสก๊อต นมัสการสักการะ เทพทันใจ เจดีย์เจ๊าทัดจี 
เจดีย์กาบาเอ  เจดีย์ชเวดากอง  ภัตตาคารการะเวก
พระเจดีย์โบตะตอง
 3 คืน 4วัน

กัมพูชา

CD01 • นครวัด  นครธม โตนเลสาบ ปอยเปต เขาพนมเค็ง ปราสาทบันทาสรี
ปราสาทบายอน ปราสาทพระเจ้าขี้เรื้อน ปราสาทบาปวน ปราสาทตาแก้ว
ปราสาทตาพรหม 3 วัน 2 คืน 6,900 บาท/ท่าน ( 8 ท่านขึ้นไปเดินทางได้ทุกวัน )

มาเลเชีย

MS01 • หาดใหญ่  เก็นติ้ง ไฮแลนด์ กระเช้าลอยฟ้า Sky way บ่อนคาสิโนระดับชาติ
กัวลาลัมเปอร์ จัตุรัสเมอร์เดก้า อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด พระราชวังแห่งชาติ
ชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา  มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟเก่าแก่KL Tower
Petronas Twin Tower  ตึกแฝด หรือ ตึกปิโตรนัส คาเมรอนไฮแลนด์ สวนสตรอเบอร์รี่
สวนดอกไม้ ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรีจังโหลน

รถตู้เช่า
 • รถตู้รุ่นใหม่ให้เช่า ติดต่อที่ 0899 -212 – 451 , 02-815-4022
บริการให้เช่ารถตู้ทีมงานกันเองทราเวล ของเรามีรถตู้ในทีมมาก กว่า 30 คัน ท่องเที่ยว ประชุม ตีกอล์ฟ รับ-ส่ง หรือเช่ารถตู้ทั่วไปการบริการคืองานของเรา
ดูแลอบอุ่นบริการสุดใจ ประกันภัยชั้นหนึ่งทุกที่นั่งครับ
• แนะนำแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ

• ภาคเหนือ : เชียงใหม่ : ห้วยน้ำดัง : ดอยอ่างขาง : เชียงราย : ดอยตุง : ดอยแม่สลอง : ภูชี้ฟ้า
   แม่ฮ่องสอน : ปางอุ๋ง : เที่ยวปาย : ปาย : น่าน : ดอยเสมอดาว : ดอยภูคา : ทีลอชู : น้ำตกทีลอซู
   พิษณุโลก : ภูหินร่องกล้า : เพชรบูรณ์ : เขาค้อ : ภูทับเบิก : ภูสอยดาว
• ภาคอีสาน : ภูกระดึง : ภูหลวง : ขอนแก่น : ชัยภูมิ : สกลนคร : หนองคาย : อุบลราชธานี
• ภาคกลางและภาคตะวันออก : กาญจนบุรี : ประจวบคีรีขันธ์ : เพชรบุรี : อยุธยา : อุทัยธานี : เกาะช้าง
• ภาคใต้ : กระบี : เกาะไม้ไผ่ : เกาะพีพี : ทะเลแหวก : สระมรกต : ตรัง : ถ้ำมรกต : เกาะตะรุเตา
   : พังงา : เกาะสิมิลัน : เกาะสุรินทร์ : ภูเก็ต

• ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ : ที่พัก โรงแรม : ร้านอาหาร
• ประเทศลาว
• กัมพูชา

: กัมพูชา : นครวัด : นครธม : โตนเลสาป : ปราสาทบันทายสรี : ปราสาทตาพรหม : ภาษาเขมร : ระบำอัปสรา

• เวียดนาม

: เวียดนาม : ฮานอย : ฮาลองเบย์ : ซาปา : เว้ : ดังนัง : ฮอยอัน : ดาลัด : อุโมงค์กู๋จี : ภาษาเวียดนาม

• ประเทศพม่า

: พม่า : ย่างกุ้ง : พุกาม : มัณฑะเลย์ :ทะเลสาปอินเล :พระธาตุอินทร์แขวน :หงสาวดี :เทพทันใจ: ภาษาพม่า

• ประเทศจีน

: สิบสองปันนา : คุนหมิง : อุทยานป่าหิน : เมืองต้าหลี่ : ลี่เจียง : ภูเขาหิมะมังกรหยก

• มาเลเซีย

 

ทริปที่ผ่านมา

ไปทัวร์กับ กันเอง ทราเวล ดีอย่างไร

   ท่านจะได้รับการดูแลอย่างดี จากทีมงานกันเองทราเวล ให้ความรู้สึกอบอุ่น
เป็นกันเอง แต่ทำงานแบบมืออาชีพ พิเศษ ถ้าท่านไปกันเป็นหมู่ ตั้งแต่ 40 ท่านขึ้นไป
ท่านจะมีช่างภาพและวีดีโอมืออาชีพคอยถ่ายรูปบรรยากาศ ต่างๆ ให้กับคณะ
ของท่านและ เราจะนำรูปวีดีโอ ที่ถ่ายบรรจุ ลงแผ่น DVD ส่งให้ท่านอีก 1 ชุด ฟรี

ตัวอย่าง ลูกทัวร์ที่นำมาลงในเว็บคือตัวผมได้ออกทัวร์ด้วยมีบางคณะที่ส่งมาให้ก็มี ถ้าลูกทัวร์ เก่าที่
เคยใช้บริการ ต้องการให้ลงในเว็บให้ ส่งรูปมาได้นะครับ ที่ Pramote2008@hotmail.com ขอบคุณ
ล่วงหน้าเลยนะครับ เราจะปรับการบริการให้ดีๆขึ้นไป ใส้ใจทุกรายละเอียด ให้ท่านท่องเที่ยวอย่าง
คุ้มค่า และได้รับความสุขจากการท่องเที่ยว

สำหรับท่านที่กำลังจะไปควรอ่านในส่วนที่ท่านจะไปท่านจะได้มีไกค์ในการเดินทาง
เป็มการเหล่าเรื่องด้วยภาพถ่านที่สมบูรณ์ ทำให้ท่านเข้าใจง่ายเห็นภาพเพราะเป็นที่จริงที่ท่านต้องไป

คณะเข้าลาวใต้ ปี 2547

วันที่ 3-5 มกราคม 2549
วันที่ 12-17 มีนาคม 2549
วันที่ 18-25 ตุลาคม 2549
วันที่ 22-26 ตุลาคม 2549
วันที่ 30 ธ.ค.49 - 1 ม.ค.50
วันที่ 30 ธ.ค.49 - 5 ม.ค.50
วันที่ 3-8 กุมภาพันธ์ 2550
วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2550
วันที่ 10 -17 เมษายน 2550
วันที่ 13-16 กรกฎาคม 2550
วันที่ 5-8 ตุลาคม 2550
วันที่ 28 ธ.ค.50 - 2 ม.ค.51

หลวงพระบาง  อ้อมน้อยขนส่ง

วันที่ 12-15 มกราคม 2551
วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2551
วันที่ 17-20 กรกฎาคม 2551
วันที่ 22 สิงหาคม 2551
วันที่ 27-31 ตุลาคม 2551
วันที่ 7-11 พศจิกายน 2551
วันที่ 17-22 เม.ย.2552
วันที่ 21-26 สิงหาคม 2552
วันที่ 11-16 ตุลาคม 2552
วันที่ 22-26 ตุลาคม 2552
วันที่ 29-31 ตุลาคม 2552
วันที่ 4-5 มกราคม 2553
วันที่ 21-26 กันยายน 2553

 

กันเอง ทราเวล 129 หมู่1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ 10290
รับทำทัวร์เป็นหมู่คณะ มีรถตู้ให้เช่า Tel/Fax 02-8155820 , 086-329-7251 Tel / Line 0899-212-451
Mail :Pramote2008@hotmail.com www.kanaeng.com ใบอนุญาต เลขที่ 11/05791