หน้าแรก    รถตู้ให้เช่า    จองทัวร์    จองรถตู้    เกี่ยวกับเรา    ติดต่อเรา
กันเองทราเวล

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ต่างประเทศ ลาว,เวียดนาม,กัมพูชา,พม่า,มาเลเซีย
ท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม ท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ บริการรถตู้ให้เช่า
Tel / Fax 02-8155820 , 086-329-7251 Tel /Line 0899-212-451
Mail:Pramote2008@Hotmail.com    www.kanaeng.com

ใบอนุญาต เลขที่ 11/05791
ทัวร์เป็นหมู่คณะ   ประชุม สัมมนา  ไทย    ลาว    เวียดนาม     กัมพูชา    พม่า   มาเลเชีย
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
สิมิลันสวรรค์แห่งอันดามัน
ออบหลวง ถ้ำแก้วโกมล ปางอุ๋ง

 

ค้นหาที่ Google


ใบอนุญาต

รูปที่เที่ยวเด่นไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า

รถตู้ไทยและลาวให้เช้า

หลวงพระบาง

ลาวใต้

เวียดนาม

พม่า

กัมพูชา

สิมสองปันนา

กระบี

ทีลอชู

ท่งกระเจียว

เกาะช้าง

เชียงคาน

รูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ใน

• ห้องรวมรูปภาพ ลาวใต้
• วีถีชีวิตผู้คน ลาวใต้
• น้ำตกคอนพระเพ็ง ลาวใต้
• น้ำตกหลี่ผีลาวใต้
• ปราสาทวัดพูู ลาวใต้
• น้ำตกตานเยื่อน
ลาวใต้
• น้ำตกตานฟาน ลาวใต้
• อุทยานบาเจียง ลาวใต้
• เมืองปากเซ ลาวใต้
• น้ำตกเซกอง ลาวใต้
• น้ำตกตานเลาะ ลาวใต้
• วัดหลวง ลาวใต้
• ภูอาษา ลาวใต้
• ห้องรวมรูปลาวเหนือ หลวงพระบาง
• เวียงจันทน์ หลวงพระบาง
• วังเวียง หลวงพระบาง
• หลวงพระบาง หลวงพระบาง
• เชียงขวาง
•
•
•
• ห้องรวมภาพที่เที่ยวเมืองไทย
• ทุ่งดอกกระเจียว
• เชียงคาน
• กระบี
• หมู่บ้านแสมสาร
• หาดก้นอ่าว
• เกาะขาม
• หาดเตยงาม
• เมืองจำลอง
• ภูทับเบิก

 

ไทยรัฐ : มติชน : ข่าวสด : เดลินิวส์
MAIL:Kanaeng :Hotmail :Kaylaos
ข้อมูลท่องเที่ยว
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
 
 
xhtml code
Cashmere Jackets 


จังหวัดหนองคาย
หนองคาย ในปี พ.ศ. 2369 สมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เจ้าอนุวงศ์แห่งเมืองเวียงจันทน์ กบฏไม่ยอมขึ้นกับไทยอีก และได้ยกกองทัพมากวาดต้อนผู้คน ในเขตแดนไทยกลับไป ในการปราบกบฏดังกล่าว ท้าวสุวอธรรมาได้ยกทัพจากเมืองยโสธร มาช่วยกองทัพที่ยกไปจากกรุงเทพฯ จนสามารถมีชัยเหนือเจ้าอนุวงศ์ และจับกุมตัวลงมากรุงเทพฯ ได้สำเร็จ รัชกาลที่ 3 จึงพระราชทานบำเหน็จ ให้ท้าวสุวอธรรมาเลือกทำเลที่จะสร้างเมืองขึ้นรวม 4 แห่ง ซึ่งในที่สุดท้าวสุวอธรรมา ได้เลือกสร้างเมืองที่บ้านไผ่ เรียกชื่อว่าเมืองหนองคาย เมื่อ พ.ศ. 2370 พ.ศ. 2434 เมืองหนองคายได้เป็นสถานที่ตั้งมณฑลลาวพรวน จนกระทั่ง พ.ศ. 2436 จึงได้ย้ายไปตั้งที่ทำการมณฑลที่บ้านหมากแข้ง เนื่องจากได้เสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศส ต่อมาในปี พ.ศ. 2443 ได้จัดตั้งมณฑลอุดรขึ้นที่บ้านหมากแข้ง เมืองหนองคาย จึงมีฐานะเป็นเมืองหนึ่งของมณฑลอุดร หลังจากยกเลิกการปกครองแบบมณฑลเทศา ภิบาลในปี พ.ศ. 2476 จังหวัดหนองคายซึ่งขึ้นกับมณฑลอุดร ได้แยกตัวออกมาเป็นจังหวัดหนองคายในปัจจุบัน หนองคายเป็นจังหวัดชายแดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณฝั่งขวาของแม่น้ำโขง ตรงข้ามกับท่าเดื่อของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีพื้นที่ประมาณ 7,739.28 ตารางกิโลเมตร
               โดยทั่วไป ทิศเหนือเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ ทิศตะวันออกเป็นที่สูงและป่าโปร่ง ทิศตะวันตกเป็นภูเขาและป่า ติดต่อกันถึงเขตจังหวัดเลย ด้านทิศใต้เป็นที่สูง มีระดับความสูงโดยเฉลี่ย 1,200 ฟุต จากระดับน้ำทะเล ฤดูกาลในจังหวัดหนองคายมี 3 ฤดู ในฤดูร้อนอากาศจะร้อนจัด อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 35 ํ C. ในฤดูฝนจะมีฝนตกหนัก เนื่องจากมีภูมิประเทศอยู่ติดกับแม่น้ำโขง ในฤดูหนาวอากาศจะหนาวเย็น เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่สูง อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ 11 ํ C.
                    ทิศเหนือ จดแม่น้ำโขงอันเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่าง ประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว
                    ทิศใต้ จดจังหวัดอุดรธานี สกลนคร 
                    ทิศตะวันออก จดจังหวัดนครพนม 
                    ทิศตะวันตก จดจังหวัดเลย

แหล่งท่องเที่ยว
กลุ่มโบราณสถานเวียงคุก กลุ่มโบราณสถานตั้งแต่สมัยขอมโบราณ จนมาถึงยุครัตนโกสินทร์ต้อนต้น มีโบราณสถานและวัดเก่าแก่อยู่ตามเส้นทางเลียมแม่น้ำโขงดังนี้ วัดโกศัยเขตพระธาตุโพนจิกเวียงงัว วัดเทพพนรัตนาราม วัดสาวสุวรรณ และวัดแก้ววนาราม
น้ำตกธารทอง น้ำตกริมทาง สายน้ำไหลแผ่กว้างบนลานหินที่มีแอ่งน้ำเล็กๆกระจายอยู่ก่อนตกลงสู่แม่น้ำโขง
น้ำตกธารทิพย์ น้ำตกสองชั้นไหลลงมาจากผาสูงชันประมาณ 30 ม. ลงสู่แอ่งน้ำด้านล่าง
น้ำตกวังน้ำหมอก น้ำตกเล็กๆมีสองชั้น ชั้นล่างมีแอ่งน้ำลงเล่นน้ำได้ พื้นที่โดยรอบเป็นป่าชุมชน
พระธาตุบังพวน เจดีย์โบราณคู่เมืองหนองคาย มีการสร้างเจดีย์ใหม่ของธาตุองค์เดิมที่พังทลายภายในวัดยังมีกลุ่มโบราณสถานสัตตมหาสถานที่มีการจัดผังจำลอง สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่พุทธคยา ประเทศอินเดีย
พระธาตุหนองคาย พระธาตุคู่เมืองหนองคายมานานกว่า 400 ปี แต่ถูกแม่โขงกัดเซาะตลิ่งพังทลายจนจมในน้ำ จะโผล่ให้เห็นซากฐานยามน้ำลดในช่วงหน้าแล้ง
วัดโพธิ์ชัย (07.00-19.00น.) เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระใส พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองหนองคายภายในโบสถ์มีจิตรกรรมฝาผนังบอกเล่าเรื่องพระพุทธประวัติผสมผสานวิถีชีวิตชาวอีสานได้อย่างงดงาม
วัดหินหมากเป้ง (06.00-19.00น.)วัดใหญ่ริมแม่น้ำโขง ก่อตั้งโดยพระราชิโรธรังสี (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี )เพื่อเป็นสถานปฏิบัติธรรม และมีหุ่นขี้ผึ้งรูปของท่าน ประดิษฐานอยู่ในศาลาริมน้ำและเจดีย์พิพิธภัณฑ์พระราชนิโรธ
ศาลากู่แก้ว (08.00-17.00น.)เป็นปะติมากรรมปูนปั้น เทวารูปและพระพุทธรูปปางต่างๆขนาดใหญ่โตจำนวนมากจัดว่างอยู่ในสวน
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว สะพานข้ามแม่น้ำโขงเชื่องเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย-ลาว สามารถเดินไปชมทิวทัศน์แม่น้ำโขงจาดสะพานซีกด้านไทย
หลวงพ่อองค์ตื้อ ประดิษฐานอยู่ในวัดชมพู องค์ตื้อเป็นพระพุทธรูปโลหะเนื้อทองสีเข้ม ปางมารวิชัย ศิลปะเชียงแสน เป็นที่นับถือของชาวไทยลาว
หาดจอมมณี ช่วงน้ำลดในหน้าแล้ง ริมฝั่งแม่น้ำโขงใต้สะพานมิตรภาพจะปรากฏหาดทรายเป็นแนวยาวบรรยากาศคล้ายทะเล  เหมาะแก่การเล่นน้ำ
อนุสาวรีปราบฮ่อ อนุสาวรีย์ขนาดเล็กทรงเจดีย์ สร้างขึ้นเพื่อลำลึกถึงเหตุการณ์ปราบโจรฮ่อสมัยรัชกาลที่ 5
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัว  เป็นผืนป่าใหญ่ของจังหวัดหนองคาย และเป็นป่าอนุรักษ์ที่สมบูรณ์ที่สุดของภาคอีสาน ภายในพื้นที่มีน้ำตกสวยงามหลายแห่ง เช่น น้ำตกถ้ำฝุ่น น้ำตกเล็กๆที่เข้าถึงสะดวกที่สุด บริเวณน้ำตกมีเพิงถ้ำหลายแห่ง น้ำตกชะแนนเป็นน้ำตกที่ใหญ่ไหลมาตามลำห้วยและตกลงมาเป็นน้ำตกสามชั้นอยู่ห่างกัน คือ ขัวพญานาค ชะแนนและบึงจระเข้โดยน้ำตกชะแนนมี
ขนาดใหญ่สุด
น้ำตกเจ็ดสี น้ำตกสวยงามอีกแห่งหนึ่งในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัว สายน้ำไหลตกจากหน้าผาหินทรายแล้วแผ่กว้างออก  ด้านล่างมีแอ่งสำหรับเล่นน้ำ และพลาญหินให้พักผ่อน
น้ำตกตาดกินรี อยู่ในป่าภูลังกา มีน้ำตกใหญ่ไหลตกลงมาสู่หุบเหว น้ำตกชั้นบนสายน้ำไหลลดหลั่นไปตามลานหินกว้างและมีแอ่งน้ำใส่ให้เล่นน้ำ
น้ำตกถ้ำพระ เป็นธารน้ำไหลไปตามลานหินกว้างใหญ่ก่อนตกลงสู่เพิงผา เหนือน้ำตกมีจุดชมทิวทัศน์มองเห็นผืนป่าสมบูรณ์ของภูวัวในมุมกว้าง
บึงโขงหลง ทะเลสาบธรรมชาติขนาดใหญ่ที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์พันธ์นก โดยเฉพาะนกน้ำที่ย้ายถิ่นมาในช่วงฤดูหนาว ทั้งห่านป่า นกเป็ดน้ำ นกยาง นกกระเต็น มีจุดดูนกอยู่ที่ดอนสวรรค์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง บริเวณบึงยังมีหาดคำสมบูรณ์ที่มีหาดทรายสวยในช่วงฤดูหนาวเป็นแห่ลงพักผ่อนและชมทิวทัศน์ มองเห็นภูลังกาเป็นฉากหลัง
ภูทอก (08.30-17.00น.) ภูเขาหินทรายที่มีวัดเจติยาคีรีวิหารตั้งอยู่เชิงเขา และมีสะพานไม้สร้างวนเวียนขึ้นไปสู่ยอดเขารวมเจ็ดชั้น เพื่อเป็นทางเดินขึ้นไปยังกุฎิและถ้ำที่อยู่ตามหลืบผา และมองเห็นความสวยงามของภูมิประเทศเบื้องล่างได้ไกล จนถึงเทือกเขาของจังหวัดนครพนม
วัดสว่างอารมณ์ ภายในวัดมีโบสถ์อยู่บนก้อนหินใหญ่หลืบด้านล่างเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธไสยาสน์ปางปรินิพาน บริเวณด้านบนก้อนหินเป็นจุดทิวทัศน์สวยงามของแม่น้ำโขง
ศูนย์วิจัยพืชสวนหนองคาย พื้นที่ทดลองและพัฒนาสายพันธ์พืชสวนเพื่อส่งเสริมการเกษตรกร มีแปลงไม้ดอกไม้ผลหลายชนิด โดยเฉพาะแปลงผักพื้นบ้าน แปลงรวบรวมพันธ์ไม้หอมและพันธ์แปลงสมุนไพรพื้นถิ่นอีสาน

ที่กิน
ชื่อร้านอาหาร                                                   โทรศัพท์                       อาหารแนะนำ
ครัวคุณแก้ว(11.00-23.00น.)                          042412439                    ปลาพุงแตก
คุ้งหลวง (08.00-20.00)                                  042431831                    ปลานึ่งมะนาว
ชายโขง (09.00-22.00)                                   042412308                    ปลานึ่งแจ่ว
แดงแหนมเมือง(08.00-20.00)                         042411961                    แหนมเมือง
ต้อมปลาเผา(08.00-16.00)                              042476167                    ปลาเผาพันเมี่ยง
บัววัน(06.00-22.00น.)                                     042471108                   ต้มยำปลาน้ำโขง
แม่น้ำ(09.00-22.00น.)                                     042491037                    ปลาแม่น้ำโขง
เรือนไทย(06.00-23.00น)                                 042499101                  ปลาแม่น้ำโขง

ที่ซื้อของ
ชื่อร้านอาหาร                                            โทรศัพท์                       สินค้าแนะนำ
ตลาดท่าเสด็จ                                                  -                            สินค้าจากอินโดจีน
นิศาชล(09.00-20.00)                         042495086                    เครื่องจักรสาน
แพรไหม(09.00-17.00)                         042412095                  ผ้าไหมมัดหมี่
กลุ่มสตรีท่อผ้าบ้านนาสิงห์                              -                              ผ้าท่อมือ

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอต่าง ๆ
กิ่งอำเภอสระใคร           27                    กิโลเมตร
อำเภอท่าบ่อ                   30                    กิโลเมตร
อำเภอโพนพิสัย               45                    กิโลเมตร
อำเภอศรีเชียงใหม่           57                    กิโลเมตร
กิ่งอำเภอรัตนวาปี             71                    กิโลเมตร
กิ่งอำเภอเฝ้าไร่               71                    กิโลเมตร
กิ่งอำเภอโพธิ์ตาก            81                    กิโลเมตร           
อำเภอปากคาด                90                    กิโลเมตร
อำเภอโซ่พิสัย                 94                    กิโลเมตร
อำเภอสังคม                    95                   กิโลเมตร
อำเภอบึงกาฬ                 136                   กิโลเมตร
อำเภอศรีวิไล                  163                   กิโลเมตร
อำเภอบุ่งคล้า                 181                   กิโลเมตร
อำเภอพรเจริญ                182                   กิโลเมตร
อำเภอเซกา                    228                   กิโลเมตร
อำเภอบึงโขงหลง            238                  กิโลเมตร

 
ท่องเที่ยวต่างประเทศ
หลวงพระบาง
L14 • หลวงพระบาง วัดเชียงทอง บ้านช่่างไห น้ำตกตาดกวางสี พระธาตุพูสี ตลาดเช้า
พระราชวังหลวง วังเวียง ล่องเรือแม่น้ำซอง เวียงจันทน์ หอพระแก้ว วัดพระธาตุหลวง
ลาวใต้
L06 • ลาวใต้ เมืองปากเซ นครจำปาสัก ปราสาทหินวัดพู น้ำตกคอนพะเพ็ง
ล่องแม่น้ำโขง แก่งหลี่ผี น้ำตกตาดฟาน ไร่ชา น้ำตกตาดผาส้วม อุบลราชธานี
เวียดนาม
VN07 • ทัวร์เวียดนาม นครเว้ ล่องเรือแม่น้ำหอม วัดเทียนหมู่ นครจักรพรรด์ิ
สุสานไคดิงห์ ดานัง พิพิธภัณฑ์จาม ฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น ท่านละ 8,900.-บาท
เวียดนาม

VN01 • ฮานอย  ฮาลอง ไฮฟอง อ่าวฮาลอง เจดีย์หยู่ฮาง หมู่บ้านแกะสลักไม้
วิหารวรรณกรรม หุ่นกระบอกใต้น้ำ จัตุรัสบาดิงห์ สุสานท่านโฮจิมินท์  วัดเสาเดียว
พิพิธภัณฑ์ทหาร ตลาดโด่งซวน

พม่า

MM01 • ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธไสยาสน์ชเวเลยอง
พระมหาเจดีย์มุเตา ตลาดสก๊อต นมัสการสักการะ เทพทันใจ เจดีย์เจ๊าทัดจี 
เจดีย์กาบาเอ  เจดีย์ชเวดากอง  ภัตตาคารการะเวก
พระเจดีย์โบตะตอง
 3 คืน 4วัน

กัมพูชา

CD01 • นครวัด  นครธม โตนเลสาบ ปอยเปต เขาพนมเค็ง ปราสาทบันทาสรี
ปราสาทบายอน ปราสาทพระเจ้าขี้เรื้อน ปราสาทบาปวน ปราสาทตาแก้ว
ปราสาทตาพรหม 3 วัน 2 คืน 6,900 บาท/ท่าน ( 8 ท่านขึ้นไปเดินทางได้ทุกวัน )

มาเลเชีย

MS01 • หาดใหญ่  เก็นติ้ง ไฮแลนด์ กระเช้าลอยฟ้า Sky way บ่อนคาสิโนระดับชาติ
กัวลาลัมเปอร์ จัตุรัสเมอร์เดก้า อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด พระราชวังแห่งชาติ
ชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา  มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟเก่าแก่KL Tower
Petronas Twin Tower  ตึกแฝด หรือ ตึกปิโตรนัส คาเมรอนไฮแลนด์ สวนสตรอเบอร์รี่
สวนดอกไม้ ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรีจังโหลน

รถตู้เช่า
 • รถตู้รุ่นใหม่ให้เช่า ติดต่อที่ 0899 -212 – 451 , 02-815-4022
บริการให้เช่ารถตู้ทีมงานกันเองทราเวล ของเรามีรถตู้ในทีมมาก กว่า 30 คัน ท่องเที่ยว ประชุม ตีกอล์ฟ รับ-ส่ง หรือเช่ารถตู้ทั่วไปการบริการคืองานของเรา
ดูแลอบอุ่นบริการสุดใจ ประกันภัยชั้นหนึ่งทุกที่นั่งครับ
• แนะนำแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ

• ภาคเหนือ : เชียงใหม่ : ห้วยน้ำดัง : ดอยอ่างขาง : เชียงราย : ดอยตุง : ดอยแม่สลอง : ภูชี้ฟ้า
   แม่ฮ่องสอน : ปางอุ๋ง : เที่ยวปาย : ปาย : น่าน : ดอยเสมอดาว : ดอยภูคา : ทีลอชู : น้ำตกทีลอซู
   พิษณุโลก : ภูหินร่องกล้า : เพชรบูรณ์ : เขาค้อ : ภูทับเบิก : ภูสอยดาว
• ภาคอีสาน : ภูกระดึง : ภูหลวง : ขอนแก่น : ชัยภูมิ : สกลนคร : หนองคาย : อุบลราชธานี
• ภาคกลางและภาคตะวันออก : กาญจนบุรี : ประจวบคีรีขันธ์ : เพชรบุรี : อยุธยา : อุทัยธานี : เกาะช้าง
• ภาคใต้ : กระบี : เกาะไม้ไผ่ : เกาะพีพี : ทะเลแหวก : สระมรกต : ตรัง : ถ้ำมรกต : เกาะตะรุเตา
   : พังงา : เกาะสิมิลัน : เกาะสุรินทร์ : ภูเก็ต

• ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ : ที่พัก โรงแรม : ร้านอาหาร
• ประเทศลาว
• กัมพูชา

: กัมพูชา : นครวัด : นครธม : โตนเลสาป : ปราสาทบันทายสรี : ปราสาทตาพรหม : ภาษาเขมร : ระบำอัปสรา

• เวียดนาม

: เวียดนาม : ฮานอย : ฮาลองเบย์ : ซาปา : เว้ : ดังนัง : ฮอยอัน : ดาลัด : อุโมงค์กู๋จี : ภาษาเวียดนาม

• ประเทศพม่า

: พม่า : ย่างกุ้ง : พุกาม : มัณฑะเลย์ :ทะเลสาปอินเล :พระธาตุอินทร์แขวน :หงสาวดี :เทพทันใจ: ภาษาพม่า

• ประเทศจีน

: สิบสองปันนา : คุนหมิง : อุทยานป่าหิน : เมืองต้าหลี่ : ลี่เจียง : ภูเขาหิมะมังกรหยก

• มาเลเซีย

 

ทริปที่ผ่านมา

ไปทัวร์กับ กันเอง ทราเวล ดีอย่างไร

   ท่านจะได้รับการดูแลอย่างดี จากทีมงานกันเองทราเวล ให้ความรู้สึกอบอุ่น
เป็นกันเอง แต่ทำงานแบบมืออาชีพ พิเศษ ถ้าท่านไปกันเป็นหมู่ ตั้งแต่ 40 ท่านขึ้นไป
ท่านจะมีช่างภาพและวีดีโอมืออาชีพคอยถ่ายรูปบรรยากาศ ต่างๆ ให้กับคณะ
ของท่านและ เราจะนำรูปวีดีโอ ที่ถ่ายบรรจุ ลงแผ่น DVD ส่งให้ท่านอีก 1 ชุด ฟรี

ตัวอย่าง ลูกทัวร์ที่นำมาลงในเว็บคือตัวผมได้ออกทัวร์ด้วยมีบางคณะที่ส่งมาให้ก็มี ถ้าลูกทัวร์ เก่าที่
เคยใช้บริการ ต้องการให้ลงในเว็บให้ ส่งรูปมาได้นะครับ ที่ Pramote2008@hotmail.com ขอบคุณ
ล่วงหน้าเลยนะครับ เราจะปรับการบริการให้ดีๆขึ้นไป ใส้ใจทุกรายละเอียด ให้ท่านท่องเที่ยวอย่าง
คุ้มค่า และได้รับความสุขจากการท่องเที่ยว

สำหรับท่านที่กำลังจะไปควรอ่านในส่วนที่ท่านจะไปท่านจะได้มีไกค์ในการเดินทาง
เป็มการเหล่าเรื่องด้วยภาพถ่านที่สมบูรณ์ ทำให้ท่านเข้าใจง่ายเห็นภาพเพราะเป็นที่จริงที่ท่านต้องไป

คณะเข้าลาวใต้ ปี 2547

วันที่ 3-5 มกราคม 2549
วันที่ 12-17 มีนาคม 2549
วันที่ 18-25 ตุลาคม 2549
วันที่ 22-26 ตุลาคม 2549
วันที่ 30 ธ.ค.49 - 1 ม.ค.50
วันที่ 30 ธ.ค.49 - 5 ม.ค.50
วันที่ 3-8 กุมภาพันธ์ 2550
วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2550
วันที่ 10 -17 เมษายน 2550
วันที่ 13-16 กรกฎาคม 2550
วันที่ 5-8 ตุลาคม 2550
วันที่ 28 ธ.ค.50 - 2 ม.ค.51

หลวงพระบาง  อ้อมน้อยขนส่ง

วันที่ 12-15 มกราคม 2551
วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2551
วันที่ 17-20 กรกฎาคม 2551
วันที่ 22 สิงหาคม 2551
วันที่ 27-31 ตุลาคม 2551
วันที่ 7-11 พศจิกายน 2551
วันที่ 17-22 เม.ย.2552
วันที่ 21-26 สิงหาคม 2552
วันที่ 11-16 ตุลาคม 2552
วันที่ 22-26 ตุลาคม 2552
วันที่ 29-31 ตุลาคม 2552
วันที่ 4-5 มกราคม 2553
วันที่ 21-26 กันยายน 2553

 

กันเอง ทราเวล 129 หมู่1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ 10290
รับทำทัวร์เป็นหมู่คณะ มีรถตู้ให้เช่า Tel/Fax 02-8155820 , 086-329-7251 Tel / Line 0899-212-451
Mail :Pramote2008@hotmail.com www.kanaeng.com ใบอนุญาต เลขที่ 11/05791