หน้าแรก    รถตู้ให้เช่า    จองทัวร์    จองรถตู้    เกี่ยวกับเรา    ติดต่อเรา
กันเองทราเวล

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ต่างประเทศ ลาว,เวียดนาม,กัมพูชา,พม่า,มาเลเซีย
ท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม ท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ บริการรถตู้ให้เช่า
Tel / Fax 02-8155820 , 086-329-7251 Tel /Line 0899-212-451
Mail:Pramote2008@Hotmail.com    www.kanaeng.com

ใบอนุญาต เลขที่ 11/05791
ทัวร์เป็นหมู่คณะ   ประชุม สัมมนา  ไทย    ลาว    เวียดนาม     กัมพูชา    พม่า   มาเลเชีย
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
สิมิลันสวรรค์แห่งอันดามัน
ออบหลวง ถ้ำแก้วโกมล ปางอุ๋ง

 

ค้นหาที่ Google


ใบอนุญาต

รูปที่เที่ยวเด่นไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า

รถตู้ไทยและลาวให้เช้า

หลวงพระบาง

ลาวใต้

เวียดนาม

พม่า

กัมพูชา

สิมสองปันนา

กระบี

ทีลอชู

ท่งกระเจียว

เกาะช้าง

เชียงคาน

รูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ใน

• ห้องรวมรูปภาพ ลาวใต้
• วีถีชีวิตผู้คน ลาวใต้
• น้ำตกคอนพระเพ็ง ลาวใต้
• น้ำตกหลี่ผีลาวใต้
• ปราสาทวัดพูู ลาวใต้
• น้ำตกตานเยื่อน
ลาวใต้
• น้ำตกตานฟาน ลาวใต้
• อุทยานบาเจียง ลาวใต้
• เมืองปากเซ ลาวใต้
• น้ำตกเซกอง ลาวใต้
• น้ำตกตานเลาะ ลาวใต้
• วัดหลวง ลาวใต้
• ภูอาษา ลาวใต้
• ห้องรวมรูปลาวเหนือ หลวงพระบาง
• เวียงจันทน์ หลวงพระบาง
• วังเวียง หลวงพระบาง
• หลวงพระบาง หลวงพระบาง
• เชียงขวาง
•
•
•
• ห้องรวมภาพที่เที่ยวเมืองไทย
• ทุ่งดอกกระเจียว
• เชียงคาน
• กระบี
• หมู่บ้านแสมสาร
• หาดก้นอ่าว
• เกาะขาม
• หาดเตยงาม
• เมืองจำลอง
• ภูทับเบิก

 

ไทยรัฐ : มติชน : ข่าวสด : เดลินิวส์
MAIL:Kanaeng :Hotmail :Kaylaos
ข้อมูลท่องเที่ยว
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
 
 
xhtml code
Cashmere Jackets 


จังหวัดอุบลราชธานี
อุบลราชธานี เป็นจังหวัดใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เป็นระยะทาง 629 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบอันอุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำมูลไหลผ่านตอนกลางของพื้นที่ ด้านทิศตะวันออกเป็นที่ราบสูงและภูเขา มีหน้าผาหินทรายบริเวณชายฝั่งแม่น้ำโขงอันเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและลาว
               ดินแดนแถบนี้ มีชนชาติ ข่า ส่วย อพยพมาจากกรุงศรีสัตนาคนหุตเข้ามาอาศัยอยู่ ตั้งแต่ก่อนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ครั้นในสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระองค์ทรงคิดจะรวบรวมผู้คนที่แตกกระจัดกระจายจากภัยสงครามให้มาอยู่เป็นกลุ่มก้อน ดังนั้นถ้าใครสามารถรวบรวมผู้คนได้มากและอยู่กันอย่างมั่นคงก็จะได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าเมือง ด้วยเหตุนี้ในปี พ.ศ. 2329 ท้าวคำผง ซึ่งได้รวบรวมผู้คนอพยพมาตั้งหลักแหล่งทำกินอยู่ ณ บริเวณห้วยแจระแม อันเป็นที่ราบริมแม่น้ำมูล และต่อมาภายหลังมีความชอบจากการนำกำลังเข้าช่วยกองทัพไทยตีเมืองนครจำปาศักดิ์ จึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านแจระแมเป็นเมืองอุบลราชธานี และแต่งตั้งให้ท้าวคำผงเป็นพระปทุมวรราชสุริยวงศ์เจ้าเมือง ภายหลังได้ย้ายเมืองมาตั้งใหม่ที่ "ดงอู่ผึ้ง" อันเป็นที่ตั้งจังหวัดในปัจจุบัน โดยมีเมืองเทียบเท่าชั้นจัตวาขึ้นอยู่รวม 7 เมือง ในสมัยรัชกาลที่ 5 ก่อนจัดการปกครองแบบเทศาภิบาล เมืองอุบลราชธานีถูกรวมอยู่ในบริเวณหัวเมืองลาวกาว ต่อมาในปี พ.ศ. 2442 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นมณฑลตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีเมืองอุบลราชธานีเป็นที่ตั้งมณฑล และเปลี่ยนชื่อใหม่อีกครั้งหนึ่ง ในปี พ.ศ. 2443 เป็นมณฑลอีสาน ในปี พ.ศ. 2468 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ จึงลดฐานะมณฑลอุบลราชธานีลงเป็นเพียงจังหวัดหนึ่งของมณฑลนครราชสีมา จนกระทั่งยุบเลิกมณฑลในปี พ.ศ. 2476 จึงกลายเป็นจังหวัดอุบลราชธานีตั้งแต่นั้นมา
                    ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดอำนาจเจริญ 
                    ทิศใต้ ติดต่อกับประเทศกัมพูชา ตามแนว เทือกเขาบรรทัด 
                    ทิศตะวันออก ติดต่อกับประเทศลาว 
                    ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดยโสธรและศรีสะเกษ 

แหล่งท่องเที่ยว
แก่งสะพือ แก่งหินกว้างใหญ่กลางแม่น้ำมูลอยู่ในตัวเมืองพิบูลมังสาหารในหน้าแล้งจะมีโขดหินแผ่กระจาย เป็นบริเวณกว้าง ดูคล้ายน้ำตกขนาดเล็ก เหมาะแก่การเล่นน้ำ
ช่องเม็กF5 (08.00-18.00) จุดถาวรผ่านแดนไทย –ลาว   ที่เป็นประตูเปิดสู่เมืองจำปาสักทางตอนใต้ของประเทศลาวมี  ตลาดการค้าชายแดนทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาว  มีทั้งเสื้อผ้า เครื่องใช้ สมุนไพรและอาหารแห้ง
 น้ำตกสร้อยสวรรค์ น้ำตกผืนใหญ่ในอุทยานผาแต้มสายน้ำสองสายไหลมาบรรจบและตกลงมาสูงประมาณ 30 ม. ดูคล้ายสายสร้อย ในช่วงปลายฝนต้นหนาว บริเวณลานหินเหนือน้ำตกจะงดงามด้วยทุ้งดอกไม้กว้างบริเวณใกล้เคียงยังมีน้ำตกอีกสองแห่ง คือ น้ำตกทุ่งนาเมืองและน้ำตกแสงจันทร์หรือน้ำตกลงหู
ป่าดงนาทาม มีเส้นทางเดินชมธรรมชาติที่ผ่านไปตามป่าเต็งรังพลาญหินที่เต็มไปด้วยเสาเฉลียงและทุ่งหินรูปทรงแปลกตา ช่วงปลายฝนต้นหนาวจะสวยงามด้วยทุ่งดอกไม้บนลานหิน จนไปถึงผาชนะไดที่มองเป็นพระอาทิตย์ขึ้นเป็นจุดแรกของประเทศไทย
วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ วัดเก่าแก่ที่มีธรรมาสน์สิงเทินบุษบกอายุเกือบ 100 ปี เป็นศิลปกรรมญวน รวมทั้งภาพจิตรกรรมอันวิจิตรในศาลาการเปรียญ
วัดหนองบัว เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ เจดีย์ขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้น เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 พุทธศตวรรษโดยจำลองแบบเจดีย์พุทธคยาของอินเดีย
หาดคูเดื่อ หาดทรายริมแม่น้ำมูลที่ปรากฏขึ้นในช่วงฤดูแล้ง เป็นที่พักผ่อน  เล่นน้ำ และกินอาหารบนแพริมน้ำ
แหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลือง แหล่งโบราณคดีที่สำคัญของเมืองอุบลฯ มีหลุมขุดค้นที่จัดเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง แสดงเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องมือเครื่องใช้
อช. อุตะนะ อยู่ติดกับเขื่อนปากมูล เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีธรรมชาติงดงามและหลากหลาย โดยเฉพาะแก่งตะนะที่มีโขดหินใหญ่กลางแม่น้ำมูล ในหน้าแล้งจะโผล่พ้นน้ำขึ้นมาเป็นบริเวณกว้าง นอกจากนี้ยังมีแหล่งคันเหว่ ดอนตะนะ ถ้ำพระ น้ำตกรากไทร และจุดชมทิวทัศน์ที่ลานผาผึ้ง
อช. ผาแต้ม มีภาพเขียนสีบนผาแต้มฝีมือของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยพบในประเทศไทยอายุราว 3,000-4,000 ปี ทั้งภาพคนทำนา สัตว์ ปลา และเครื่องมือจับสัตว์นอกจากนี้ยังมีแผ่นหินกว้างวางทับซ้อนบนแท่งหินรูปร่างคล้ายดอกเห็ดเรียกว่า เสาเฉลียง
น้ำตกแก่งลำดวนD4 มีลักษณะคล้ายแก่งหินขวางลำโดมใหญ่ในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำไหลหลากหลายหลั่นไปตามแก่งหินอย่างสวยงามและมีแอ่งน้ำกว้างให้เล่นน้ำ
ปราสาทบ้านเบญ ปราสาทหินที่มีสภาพสมบูรณ์ที่สุด ในจังหวัดอุบลฯ สร้างขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่ 16 ประกอบด้วยปรางค์อิฐสามองค์บนฐานศิลาแลง ล้อมรอบด้วยแนวกำแพงศิลา แลง
ภูหินด่าง พลาญหินบริเวณหน้าผาที่มีความสูงราว 450 ม. เป็นจุดชมทิวทัศน์มองเห็นทะเลหมองลอยปกคลุมผืนป่าในประเทศลาวได้ชัดเจน บริเวณภูหินด่างมีลานหินปุ่มและลานหินแตกลักษณะเดียวกับที่ อช. ภูหินร่องกล้า จ. พิษณุโลก
หนองป่าพง (14.00-18.00)ต้นแบบของวัดป่าที่สร้างขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายในพื้นที่ร่มรื่นในพื้นที่ประมาณ 300ไร่ เหมาะแก่การปฏิบัติธรรม มีพิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณเถรเป็นที่ประดิษฐานหุ่นขี้ผึ่งของหลวงปูชาพระสายวิปัสสนา ผู้จัดตั้งสำนักวัดป่าขึ้นที่วัดแห่งนี้
สถานพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์อุบลราชธานี D4 แหล่งท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาธรรมชาติในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่ายอดโดม เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะสั้น และเส้นทางเดินป่าเดินไกลไปชมแหล่งโบราณคดีเก่าแก่บริเวณภูอ่าง
อช.ภูจอง-นายอง ผืนป่าบนเทือกเขาพนมดงรักชายแดนไทย-ลาว ที่เป็นต้นน้ำของลำโดมใหญ่และลำโดมน้อย ซึ่งเป็นลำน้ำสาขาของแม่น้ำมูลและยังเป็นต้นน้ำลำธารสายเล็กๆที่ไหลมารวมกันเป็นต้นน้ำห้วยหลวง น้ำตกใหญ่กลางป่าทึบที่สายน้ำไหลผ่านพลาญหินใหญ่ ตกจากผาสูงราว 50 ม. ลงสู่แอ่งน้ำกว้างบริเวณใกล้เคียงกันที่พลาญป่าชาดเป็นกลุ่มหินทรายขนาดใหญ่จำนวนมากกระจายอยู่บนลานหินกว้าง ที่มีดอกกระเจียวบานเต็มทุ่งในฤดูฝน และละลายตาไปด้วยทุ่งดอกไม้หลากสีสันในฤดูฝน

ที่กิน
ชื่อร้าน                                     โทรศัพท์                                อาหารแนะนำ
ก. แก้วลาบเป็ด(11.00-21.00)       045281197                    ลาบเป็ด
แพอารยา(09.00-20.00)               0453510115                  ต้มยำปลาบึก
ร้านอาหารสวัสดิการ(07.00-21.00)045366085                     ปลาเนื้อทอดอ่อน

ที่ซื้อของ
ชื่อร้าน                                     โทรศัพท์                                สินค้าแนะนำ
กลุ่มแม่บ้านทอผ้าฝ้ายบ้านกุม           -                                    ผ้าฝ้าย,ผ้าไหม
ชุมชนปั้นหมอดิน                               -                                   หม้อดิน
บ้านท่าล้ง                                      -                                        เครื่องจักรสาน
ศูนย์ศิลปะชีพบ้านเวินบึก                     -                                  ผ้าไหม
ศูนย์แสดงสินค้าพื้นเมือง
บ้านปะอาว (08.00-1600)             045344449                    เครื่องทองเหลือง

 

ระยะทางจาก อ.เมืองไปยัง อ.ต่างๆ
อ. วารินชำราบ                2          กม.
กิ่ง อ. สว่างวีรวงศ์          23        กม.
กิ่ง อ.เหล่าเสือโก้ก        27        กม.
อ .สำโรง                        28        กม.
อ. ตาลสุม                      32        กม.
อ. ม่วงสามสิบ                 34        กม.
กิ่ง อ. นาเยีย                   35        กม.
อ. ดอนมดแดง                35        กม.
อ. เขื่องใน                      38        กม.
อ. เดชอุดม                     45        กม.
อ. พิบูลมังสาหาร             45        กม.
อ. ตระการพืชผล             50        กม.
กิ่ง อ. น้ำขุ่น                    60        กม.
อ. ทุ่งศรีอุดม                   74        กม.
อ. กุดข้าวปุ้น                   76        กม.
อ. สิรินธร                       80        กม.
อ.ศรีเมืองใหม่                 83        กม.
อ. บุญฑริก                     87        กม.
กิ่ง อ. นาตาล                  93        กม.
อ. โพธิ์ไทร                     99        กม.
อ. นาจะหลวย                 100       กม.
อ. เขมราฐ                      108       กม.
อ.โขงเจียม                     110       กม.
อ. นายืน                         110       กม.

 
ท่องเที่ยวต่างประเทศ
หลวงพระบาง
ทัวร์หลวงพระบาง หลวงพระบาง วัดเชียงทอง บ้านช่างไห น้ำตกตาดกวางสี พระธาตุพูสี ตลาดเช้า พระราชวังหลวง วัดวิชุน วัดใต้ วัดโพนเผ่า บ้านผานม วัดแสน วัดใหม่ วังเวียง ล่องเรือแม่น้ำซอง
ถ้ำจัง เวียงจันทน์ หอพระแก้ว พระธาตุหลวง ประตูชัย วัดศรีเมือง

ลาวใต้
ทัวร์ลาวใต้ ลาวใต้ เมืองปากเซ นครจำปาสัก ปราสาทหินวัดพู น้ำตกคอนพระเพ็ง
ล่องแม่น้ำโขง แก่งหลี่ผี น้ำตกตาดฟาน,ตาดเยือง ไร่ชา น้ำตกตาดผาส้วม,หมู่บ้านชนเผ่า,
เวียดนาม
VN07 • ทัวร์เวียดนาม นครเว้ ล่องเรือแม่น้ำหอม วัดเทียนหมู่ นครจักรพรรด์ิ
สุสานไคดิงห์ ดานัง พิพิธภัณฑ์จาม ฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น ท่านละ 8,900.-บาท
เวียดนาม

VN01 • ฮานอย  ฮาลอง ไฮฟอง อ่าวฮาลอง เจดีย์หยู่ฮาง หมู่บ้านแกะสลักไม้
วิหารวรรณกรรม หุ่นกระบอกใต้น้ำ จัตุรัสบาดิงห์ สุสานท่านโฮจิมินท์  วัดเสาเดียว
พิพิธภัณฑ์ทหาร ตลาดโด่งซวน

พม่า

MM01 • ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธไสยาสน์ชเวเลยอง
พระมหาเจดีย์มุเตา ตลาดสก๊อต นมัสการสักการะ เทพทันใจ เจดีย์เจ๊าทัดจี 
เจดีย์กาบาเอ  เจดีย์ชเวดากอง  ภัตตาคารการะเวก
พระเจดีย์โบตะตอง
 3 คืน 4วัน

กัมพูชา

CD01 • นครวัด  นครธม โตนเลสาบ ปอยเปต เขาพนมเค็ง ปราสาทบันทาสรี
ปราสาทบายอน ปราสาทพระเจ้าขี้เรื้อน ปราสาทบาปวน ปราสาทตาแก้ว
ปราสาทตาพรหม 3 วัน 2 คืน 6,900 บาท/ท่าน ( 8 ท่านขึ้นไปเดินทางได้ทุกวัน )

มาเลเชีย

MS01 • หาดใหญ่  เก็นติ้ง ไฮแลนด์ กระเช้าลอยฟ้า Sky way บ่อนคาสิโนระดับชาติ
กัวลาลัมเปอร์ จัตุรัสเมอร์เดก้า อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด พระราชวังแห่งชาติ
ชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา  มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟเก่าแก่KL Tower
Petronas Twin Tower  ตึกแฝด หรือ ตึกปิโตรนัส คาเมรอนไฮแลนด์ สวนสตรอเบอร์รี่
สวนดอกไม้ ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรีจังโหลน

รถตู้เช่า
 • รถตู้รุ่นใหม่ให้เช่า ติดต่อที่ 0899 -212 – 451 , 02-815-4022
บริการให้เช่ารถตู้ทีมงานกันเองทราเวล ของเรามีรถตู้ในทีมมาก กว่า 30 คัน ท่องเที่ยว ประชุม ตีกอล์ฟ รับ-ส่ง หรือเช่ารถตู้ทั่วไปการบริการคืองานของเรา
ดูแลอบอุ่นบริการสุดใจ ประกันภัยชั้นหนึ่งทุกที่นั่งครับ
• แนะนำแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ

• ภาคเหนือ : เชียงใหม่ : ห้วยน้ำดัง : ดอยอ่างขาง : เชียงราย : ดอยตุง : ดอยแม่สลอง : ภูชี้ฟ้า
   แม่ฮ่องสอน : ปางอุ๋ง : เที่ยวปาย : ปาย : น่าน : ดอยเสมอดาว : ดอยภูคา : ทีลอชู : น้ำตกทีลอซู
   พิษณุโลก : ภูหินร่องกล้า : เพชรบูรณ์ : เขาค้อ : ภูทับเบิก : ภูสอยดาว
• ภาคอีสาน : ภูกระดึง : ภูหลวง : ขอนแก่น : ชัยภูมิ : สกลนคร : หนองคาย : อุบลราชธานี
• ภาคกลางและภาคตะวันออก : กาญจนบุรี : ประจวบคีรีขันธ์ : เพชรบุรี : อยุธยา : อุทัยธานี : เกาะช้าง
• ภาคใต้ : กระบี : เกาะไม้ไผ่ : เกาะพีพี : ทะเลแหวก : สระมรกต : ตรัง : ถ้ำมรกต : เกาะตะรุเตา
   : พังงา : เกาะสิมิลัน : เกาะสุรินทร์ : ภูเก็ต

• ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ : ที่พัก โรงแรม : ร้านอาหาร
• ประเทศลาว
• กัมพูชา

: กัมพูชา : นครวัด : นครธม : โตนเลสาป : ปราสาทบันทายสรี : ปราสาทตาพรหม : ภาษาเขมร : ระบำอัปสรา

• เวียดนาม

: เวียดนาม : ฮานอย : ฮาลองเบย์ : ซาปา : เว้ : ดังนัง : ฮอยอัน : ดาลัด : อุโมงค์กู๋จี : ภาษาเวียดนาม

• ประเทศพม่า

: พม่า : ย่างกุ้ง : พุกาม : มัณฑะเลย์ :ทะเลสาปอินเล :พระธาตุอินทร์แขวน :หงสาวดี :เทพทันใจ: ภาษาพม่า

• ประเทศจีน

: สิบสองปันนา : คุนหมิง : อุทยานป่าหิน : เมืองต้าหลี่ : ลี่เจียง : ภูเขาหิมะมังกรหยก

• มาเลเซีย

 

ทริปที่ผ่านมา

ไปทัวร์กับ กันเอง ทราเวล ดีอย่างไร

   ท่านจะได้รับการดูแลอย่างดี จากทีมงานกันเองทราเวล ให้ความรู้สึกอบอุ่น
เป็นกันเอง แต่ทำงานแบบมืออาชีพ พิเศษ ถ้าท่านไปกันเป็นหมู่ ตั้งแต่ 40 ท่านขึ้นไป
ท่านจะมีช่างภาพและวีดีโอมืออาชีพคอยถ่ายรูปบรรยากาศ ต่างๆ ให้กับคณะ
ของท่านและ เราจะนำรูปวีดีโอ ที่ถ่ายบรรจุ ลงแผ่น DVD ส่งให้ท่านอีก 1 ชุด ฟรี

ตัวอย่าง ลูกทัวร์ที่นำมาลงในเว็บคือตัวผมได้ออกทัวร์ด้วยมีบางคณะที่ส่งมาให้ก็มี ถ้าลูกทัวร์ เก่าที่
เคยใช้บริการ ต้องการให้ลงในเว็บให้ ส่งรูปมาได้นะครับ ที่ Pramote2008@hotmail.com ขอบคุณ
ล่วงหน้าเลยนะครับ เราจะปรับการบริการให้ดีๆขึ้นไป ใส้ใจทุกรายละเอียด ให้ท่านท่องเที่ยวอย่าง
คุ้มค่า และได้รับความสุขจากการท่องเที่ยว

สำหรับท่านที่กำลังจะไปควรอ่านในส่วนที่ท่านจะไปท่านจะได้มีไกค์ในการเดินทาง
เป็มการเหล่าเรื่องด้วยภาพถ่านที่สมบูรณ์ ทำให้ท่านเข้าใจง่ายเห็นภาพเพราะเป็นที่จริงที่ท่านต้องไป

คณะเข้าลาวใต้ ปี 2547

วันที่ 3-5 มกราคม 2549
วันที่ 12-17 มีนาคม 2549
วันที่ 18-25 ตุลาคม 2549
วันที่ 22-26 ตุลาคม 2549
วันที่ 30 ธ.ค.49 - 1 ม.ค.50
วันที่ 30 ธ.ค.49 - 5 ม.ค.50
วันที่ 3-8 กุมภาพันธ์ 2550
วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2550
วันที่ 10 -17 เมษายน 2550
วันที่ 13-16 กรกฎาคม 2550
วันที่ 5-8 ตุลาคม 2550
วันที่ 28 ธ.ค.50 - 2 ม.ค.51

หลวงพระบาง  อ้อมน้อยขนส่ง

วันที่ 12-15 มกราคม 2551
วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2551
วันที่ 17-20 กรกฎาคม 2551
วันที่ 22 สิงหาคม 2551
วันที่ 27-31 ตุลาคม 2551
วันที่ 7-11 พศจิกายน 2551
วันที่ 17-22 เม.ย.2552
วันที่ 21-26 สิงหาคม 2552
วันที่ 11-16 ตุลาคม 2552
วันที่ 22-26 ตุลาคม 2552
วันที่ 29-31 ตุลาคม 2552
วันที่ 4-5 มกราคม 2553
วันที่ 21-26 กันยายน 2553

 

กันเอง ทราเวล 129 หมู่1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ 10290
รับทำทัวร์เป็นหมู่คณะ มีรถตู้ให้เช่า Tel/Fax 02-8155820 , 086-329-7251 Tel / Line 0899-212-451
Mail :Pramote2008@hotmail.com www.kanaeng.com ใบอนุญาต เลขที่ 11/05791