หน้าแรก    รถตู้ให้เช่า    จองทัวร์    จองรถตู้    เกี่ยวกับเรา    ติดต่อเรา
กันเองทราเวล

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ต่างประเทศ ลาว,เวียดนาม,กัมพูชา,พม่า,มาเลเซีย
ท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม ท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ บริการรถตู้ให้เช่่า
Tel 02-815-4022 , 0899-212-451, 086-329-7251
Fax 02-8155820

Mail:Pramote@kanaeng.com    www.kanaeng.com

ใบอนุญาต เลขที่ 11/05791
ทัวร์เป็นหมู่คณะ   ประชุม สัมมนา  ไทย    ลาว    เวียดนาม     กัมพูชา    พม่า   มาเลเชีย
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
สิมิลันสวรรค์แห่งอันดามัน
ออบหลวง ถ้ำแก้วโกมล ปางอุ๋ง

 

ค้นหาที่ Google


ใบอนุญาต

รูปที่เที่ยวเด่นไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า

รถตู้ไทยและลาวให้เช้า

หลวงพระบาง

ลาวใต้

เวียดนาม

พม่า

กัมพูชา

สิมสองปันนา

กระบี

ทีลอชู

ท่งกระเจียว

เกาะช้าง

เชียงคาน

รูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ใน

• ห้องรวมรูปภาพ ลาวใต้
• วีถีชีวิตผู้คน ลาวใต้
• น้ำตกคอนพระเพ็ง ลาวใต้
• น้ำตกหลี่ผีลาวใต้
• ปราสาทวัดพูู ลาวใต้
• น้ำตกตานเยื่อน
ลาวใต้
• น้ำตกตานฟาน ลาวใต้
• อุทยานบาเจียง ลาวใต้
• เมืองปากเซ ลาวใต้
• น้ำตกเซกอง ลาวใต้
• น้ำตกตานเลาะ ลาวใต้
• วัดหลวง ลาวใต้
• ภูอาษา ลาวใต้
• ห้องรวมรูปลาวเหนือ หลวงพระบาง
• เวียงจันทน์ หลวงพระบาง
• วังเวียง หลวงพระบาง
• หลวงพระบาง หลวงพระบาง
• เชียงขวาง
•
•
•
• ห้องรวมภาพที่เที่ยวเมืองไทย
• ทุ่งดอกกระเจียว
• เชียงคาน
• กระบี
• หมู่บ้านแสมสาร
• หาดก้นอ่าว
• เกาะขาม
• หาดเตยงาม
• เมืองจำลอง
• ภูทับเบิก

 

ไทยรัฐ : มติชน : ข่าวสด : เดลินิวส์
MAIL:Kanaeng :Hotmail :Kaylaos
ข้อมูลท่องเที่ยว
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
 
 
xhtml code
Cashmere Jackets 


จังหวัดสุราษฏร์ธานี
สุราษฎร์ธานี เป็นเมืองเก่าแก่ มีหลักฐานว่าในพุทธศตวรรษที่ 13 รวมอยู่กับอาณาจักรศรีวิชัย เมื่ออาณาจักรนี้เสื่อมลง จึงแยกออกเป็น 3 เมือง คือ เมืองไชยา เมืองท่าทอง และเมืองคีรีรัฐ ขึ้นต่อเมืองนครศรีธรรมราช ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดฯ ให้ย้ายเมืองท่าทองมาตั้งที่บ้านดอน และยกฐานะเป็นเมืองจัตวาขึ้นตรงต่อกรุงเทพฯ พระราชทานนามว่าเมืองกาญจนดิษฐ์ ครั้นเมื่อมีการปกครองแบบมณฑล ได้รวมเมืองทั้งสามเป็นเมืองเดียวกันเรียกว่า เมืองไชยา ต่อมา พ.ศ. 2458 รัชกาลที่ 6 โปรดฯ ให้เปลี่ยนชื่อเมืองไชยามาเป็นเมืองสุราษฎร์ธานี แปลว่า เมืองแห่งคนดี
               สุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดของภาคใต้ ประมาณ 12,891 ตารางกิโลเมตร มีเขตติดต่อดังนี้
                    ทิศเหนือ จดจังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง
                    ทิศใต้ จดจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดกระบี่ 
                    ทิศตะวันออก จดอ่าวไทย และจังหวัดนครศรีธรรมราช 
                    ทิศตะวันตก จดจังหวัดพังงา และจังหวัดระนอง

การเดินทางจากสุราษฎร์ธานีไปจังหวัดใกล้เคียง
          ทางรถยนต์ จากสุราษฎร์ธานีมีรถโดยสารปรับอากาศไปจังหวัดระนอง ชุมพร นครศรีธรรมราช หาดใหญ่ กระบี่ ภูเก็ต และรถโดยสารธรรมดาไปจังหวัดต่างๆ ทุกจังหวัดทางภาคใต้ รายละเอียดติดต่อที่สถานีรถโดยสาร ถ.สุราษฎร์ธานี-พุนพิน โทร. (077) 200032-3
          ทางรถไฟ จากสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี อ.พุนพิน มีรถไฟไปจังหวัดนราธิวาส ตรัง นครศรีธรรมราช ยะลา ไชยา ชุมพร หัวหิน รายละเอียดติดต่อสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี อ.พุนพิน โทร. (077) 311213

แหล่งท่องเที่ยว
เกาะพงัน เกาะที่ใหญ่รองจากเกาะสมุย มีหาดทรายสวยงาม โดยเฉพาะหาดริ้นในและริ้นนอก แต่บรรยากาศสงบเงียบ และมีความเป็นธรรมชาติมากกว่าเกาะสมุย
เกาะสมุย เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่สวยงามและมีชื่อเสียงไปทั่วโลกชายฝั่งรอบเกาะเต็มไปด้วยชายหากขาวสะอาด โดยเฉพาะหาดเฉวงและหาดลไม มีถนนลาดยางรอบเกาะและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
เขาท่าเพชร (08.30-16.30) จุดชมทิวทัศน์ที่มองเห็นเมืองสุราษฎร์ฯที่ไกลไปถึงอ่าวบ้านดอนและที่ประดิษฐานพระพุทธศรีสุราษฎร์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เขื่อนรัชชประภา (06.00-19.00)มีทิวทัศน์ของอ่างเก็บน้ำงดงาม ด้วยภูเขาหินปูนราวกับเกาะเล็กเกาะน้อย สามารถชมทิวทัศน์ได้จากสันเขื่อน หรือล่องเรือชมอ่างเก็บน้ำ
ชุมชนบางใบไม้  ชุมชนบ้านสวนริมคลอง ที่มีบรรยากาศสงบเงียบ ชาวบ้านประกอบอาชีพทำสวนมะพร้าว เหมาะแก่การนั่งเรือเที่ยวชมวิถีชีวิตชาวบ้านและสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น บ้านโบราณ วัดบางใบไม้ และลิงเก็บมะพร้าว
วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร (06.00-17.30 ) เป็นวัดเก่าแก่เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมธาตุไชยาที่สร้างขึ้นตั้งแต่ครั้งอาณาจักรศรีวิชัยรุ้งเรือง ภายในวัดมีพิพิธภัณฑ์ สถานแห่งชาติ ไชยา เป็นสถานที่รวบรวมพระพุทธรูปและโบราณสถานเก่าแก่ของเมืองไชยา นำมาจัดแสดง
สวนโมกขพลาราม  สวนป่าอันร่มรื่นที่ตั้งขึ้นโดยท่านพุทธทาสเพื่อเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พระพุทธศาสนาโดยไม่ยึดติดกับวัตถุ ภายในวัดมีกุฏิท่านพุทธทาสและศาลาจัดเก็บผลงาน โรงมหรสพทางวิญาณ ใต้ร่มไม้จะมีหมู่หิน และพื้นดินสะอาดสำหรับนั่งปฏิบัติธรรม
อช. เขาสก ผืนป่าดงดิบบนเทือกเขาหินปูนที่เป็นแหล่งของพันธ์ไม้หายากอย่างบัวผุด ดอกไม้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และมีน้ำตกสวยงามหลายแห่ง ได้แก่ น้ำตกวิ่งหิน น้ำตกโตนกลอย น้ำตกแม่ยาย น้ำตกธารสวรรค์ น้ำตกสิบเอ็ดชั้น และมีทางเดินศึกษาธรรมชาติ ไปถึงต้นน้ำคลองศก ที่เรียกว่าตั้งน้ำ
อช. หมู่เกาะอ่างทอง  หมู่เกาะกลางอ่างไทย ที่มีเกาะเขาหินปูน้อยใหญ่ อยู่ด้วยกัน 42 เกาะ เกาะวัวตาหลับเป็นที่ตั้งของทำการ และมีหาดทรายขาวสะอาดที่อ่าวคายอดเขาบนเกาะเป็นจุดชมทัศนียภาพตระการตาของหมู่เกาะอ่างทอง เกาะที่น่าสนใจอื่นๆได้แก่ เกาะแม่เกาะ เกาะสามเส้า เกาะหินดับ และเกาะท้ายเพลา

ที่กิน
ชื่อร้าน                                     โทรศัพท์                                   อาหารแนะนำ
กอบแก้วเรือนแพ                         077227371                              ห่อหมกไข่ปู
ครัวเชี่ยวหลาน                            077240740                               ปลาชะโดชมวิว
เคียงเล                                      077255243                                หอยนางรมสด
ราตรีซี่ฟู้ด                                   077431312                               หอยขาวผัดชา
ลัคกี้                                          077273267                                หลนไตปลา
ที่ซื้อของ
กลุ่มแม่บ้านควนสุบรรณ                 077263493                                บุหงา
เจ๊สุ่นเจ้าเก่า                                077244774                               ทองม้วนอ่อนกรอบ
แผงขายไข่เค็ม                                      -                                     ไข่เค็มไชยา
สละแปลงเพาะอาทิตย์                  077311463                             สละ,ลองกอง
แอชะไหมไทย                            0774350025                              ผ้าไหมยกดอกพิกุล
ระยะทางจาก อ. เมือง ไป อ.ต่างๆ
อ. พุนพิน                       12                    กม.
อ. กาญจนดิษฐ์               18                    กม.
อ. ท่าฉาง                       37                    กม.
อ. บ้านนาสาร                  41                    กม.
อ. บ้านนาเดิม                 50                    กม.
อ. ดอนสัก                      61                    กม.
อ. เคียนซา                     61                    กม.
อ. คีรีรัฐนิคม                   65                    กม.
อ. ไชยา                        68                    กม.
อ. พระแสง                     68                    กม.
อ. เวียงสระ                     68                    กม.
กิ่ง อ. วิภาวดี                  70                    กม.
อ. บ้านตาขุน                   71                    กม.
อ. ท่าชนะ                      78                    กม.
อ. พนม                          80                    กม.
อ. เกาะสมุย                    84                    กม.
อ.เกาะพะงัน                   100                   กม.
อ. ชัยบุรี                        112                   กม.

 
ท่องเที่ยวต่างประเทศ
หลวงพระบาง
L14 • หลวงพระบาง วัดเชียงทอง บ้านช่่างไห น้ำตกตาดกวางสี พระธาตุพูสี ตลาดเช้า
พระราชวังหลวง วังเวียง ล่องเรือแม่น้ำซอง เวียงจันทน์ หอพระแก้ว วัดพระธาตุหลวง
ลาวใต้
L06 • ลาวใต้ เมืองปากเซ นครจำปาสัก ปราสาทหินวัดพู น้ำตกคอนพะเพ็ง
ล่องแม่น้ำโขง แก่งหลี่ผี น้ำตกตาดฟาน ไร่ชา น้ำตกตาดผาส้วม อุบลราชธานี
เวียดนาม
VN07 • ทัวร์เวียดนาม นครเว้ ล่องเรือแม่น้ำหอม วัดเทียนหมู่ นครจักรพรรด์ิ
สุสานไคดิงห์ ดานัง พิพิธภัณฑ์จาม ฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น ท่านละ 8,900.-บาท
เวียดนาม

VN01 • ฮานอย  ฮาลอง ไฮฟอง อ่าวฮาลอง เจดีย์หยู่ฮาง หมู่บ้านแกะสลักไม้
วิหารวรรณกรรม หุ่นกระบอกใต้น้ำ จัตุรัสบาดิงห์ สุสานท่านโฮจิมินท์  วัดเสาเดียว
พิพิธภัณฑ์ทหาร ตลาดโด่งซวน

พม่า

MM01 • ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธไสยาสน์ชเวเลยอง
พระมหาเจดีย์มุเตา ตลาดสก๊อต นมัสการสักการะ เทพทันใจ เจดีย์เจ๊าทัดจี 
เจดีย์กาบาเอ  เจดีย์ชเวดากอง  ภัตตาคารการะเวก
พระเจดีย์โบตะตอง
 3 คืน 4วัน

กัมพูชา

CD01 • นครวัด  นครธม โตนเลสาบ ปอยเปต เขาพนมเค็ง ปราสาทบันทาสรี
ปราสาทบายอน ปราสาทพระเจ้าขี้เรื้อน ปราสาทบาปวน ปราสาทตาแก้ว
ปราสาทตาพรหม 3 วัน 2 คืน 6,900 บาท/ท่าน ( 8 ท่านขึ้นไปเดินทางได้ทุกวัน )

มาเลเชีย

MS01 • หาดใหญ่  เก็นติ้ง ไฮแลนด์ กระเช้าลอยฟ้า Sky way บ่อนคาสิโนระดับชาติ
กัวลาลัมเปอร์ จัตุรัสเมอร์เดก้า อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด พระราชวังแห่งชาติ
ชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา  มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟเก่าแก่KL Tower
Petronas Twin Tower  ตึกแฝด หรือ ตึกปิโตรนัส คาเมรอนไฮแลนด์ สวนสตรอเบอร์รี่
สวนดอกไม้ ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรีจังโหลน

รถตู้เช่า
 • รถตู้รุ่นใหม่ให้เช่า ติดต่อที่ 0899 -212 – 451 , 02-815-4022
บริการให้เช่ารถตู้ทีมงานกันเองทราเวล ของเรามีรถตู้ในทีมมาก กว่า 30 คัน ท่องเที่ยว ประชุม ตีกอล์ฟ รับ-ส่ง หรือเช่ารถตู้ทั่วไปการบริการคืองานของเรา
ดูแลอบอุ่นบริการสุดใจ ประกันภัยชั้นหนึ่งทุกที่นั่งครับ
• แนะนำแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ

• ภาคเหนือ : เชียงใหม่ : ห้วยน้ำดัง : ดอยอ่างขาง : เชียงราย : ดอยตุง : ดอยแม่สลอง : ภูชี้ฟ้า
   แม่ฮ่องสอน : ปางอุ๋ง : เที่ยวปาย : ปาย : น่าน : ดอยเสมอดาว : ดอยภูคา : ทีลอชู : น้ำตกทีลอซู
   พิษณุโลก : ภูหินร่องกล้า : เพชรบูรณ์ : เขาค้อ : ภูทับเบิก : ภูสอยดาว
• ภาคอีสาน : ภูกระดึง : ภูหลวง : ขอนแก่น : ชัยภูมิ : สกลนคร : หนองคาย : อุบลราชธานี
• ภาคกลางและภาคตะวันออก : กาญจนบุรี : ประจวบคีรีขันธ์ : เพชรบุรี : อยุธยา : อุทัยธานี : เกาะช้าง
• ภาคใต้ : กระบี : เกาะไม้ไผ่ : เกาะพีพี : ทะเลแหวก : สระมรกต : ตรัง : ถ้ำมรกต : เกาะตะรุเตา
   : พังงา : เกาะสิมิลัน : เกาะสุรินทร์ : ภูเก็ต

• ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ : ที่พัก โรงแรม : ร้านอาหาร
• ประเทศลาว
• กัมพูชา

: กัมพูชา : นครวัด : นครธม : โตนเลสาป : ปราสาทบันทายสรี : ปราสาทตาพรหม : ภาษาเขมร : ระบำอัปสรา

• เวียดนาม

: เวียดนาม : ฮานอย : ฮาลองเบย์ : ซาปา : เว้ : ดังนัง : ฮอยอัน : ดาลัด : อุโมงค์กู๋จี : ภาษาเวียดนาม

• ประเทศพม่า

: พม่า : ย่างกุ้ง : พุกาม : มัณฑะเลย์ :ทะเลสาปอินเล :พระธาตุอินทร์แขวน :หงสาวดี :เทพทันใจ: ภาษาพม่า

• ประเทศจีน

: สิบสองปันนา : คุนหมิง : อุทยานป่าหิน : เมืองต้าหลี่ : ลี่เจียง : ภูเขาหิมะมังกรหยก

• มาเลเซีย

 

ทริปที่ผ่านมา

ไปทัวร์กับ กันเอง ทราเวล ดีอย่างไร

   ท่านจะได้รับการดูแลอย่างดี จากทีมงานกันเองทราเวล ให้ความรู้สึกอบอุ่น
เป็นกันเอง แต่ทำงานแบบมืออาชีพ พิเศษ ถ้าท่านไปกันเป็นหมู่ ตั้งแต่ 40 ท่านขึ้นไป
ท่านจะมีช่างภาพและวีดีโอมืออาชีพคอยถ่ายรูปบรรยากาศ ต่างๆ ให้กับคณะ
ของท่านและ เราจะนำรูปวีดีโอ ที่ถ่ายบรรจุ ลงแผ่น DVD ส่งให้ท่านอีก 1 ชุด ฟรี

ตัวอย่าง ลูกทัวร์ที่นำมาลงในเว็บคือตัวผมได้ออกทัวร์ด้วยมีบางคณะที่ส่งมาให้ก็มี ถ้าลูกทัวร์ เก่าที่
เคยใช้บริการ ต้องการให้ลงในเว็บให้ ส่งรูปมาได้นะครับ ที่ Pramote2008@hotmail.com ขอบคุณ
ล่วงหน้าเลยนะครับ เราจะปรับการบริการให้ดีๆขึ้นไป ใส้ใจทุกรายละเอียด ให้ท่านท่องเที่ยวอย่าง
คุ้มค่า และได้รับความสุขจากการท่องเที่ยว

สำหรับท่านที่กำลังจะไปควรอ่านในส่วนที่ท่านจะไปท่านจะได้มีไกค์ในการเดินทาง
เป็มการเหล่าเรื่องด้วยภาพถ่านที่สมบูรณ์ ทำให้ท่านเข้าใจง่ายเห็นภาพเพราะเป็นที่จริงที่ท่านต้องไป

คณะเข้าลาวใต้ ปี 2547

วันที่ 3-5 มกราคม 2549
วันที่ 12-17 มีนาคม 2549
วันที่ 18-25 ตุลาคม 2549
วันที่ 22-26 ตุลาคม 2549
วันที่ 30 ธ.ค.49 - 1 ม.ค.50
วันที่ 30 ธ.ค.49 - 5 ม.ค.50
วันที่ 3-8 กุมภาพันธ์ 2550
วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2550
วันที่ 10 -17 เมษายน 2550
วันที่ 13-16 กรกฎาคม 2550
วันที่ 5-8 ตุลาคม 2550
วันที่ 28 ธ.ค.50 - 2 ม.ค.51

หลวงพระบาง  อ้อมน้อยขนส่ง

วันที่ 12-15 มกราคม 2551
วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2551
วันที่ 17-20 กรกฎาคม 2551
วันที่ 22 สิงหาคม 2551
วันที่ 27-31 ตุลาคม 2551
วันที่ 7-11 พศจิกายน 2551
วันที่ 17-22 เม.ย.2552
วันที่ 21-26 สิงหาคม 2552
วันที่ 11-16 ตุลาคม 2552
วันที่ 22-26 ตุลาคม 2552
วันที่ 29-31 ตุลาคม 2552
วันที่ 4-5 มกราคม 2553
วันที่ 21-26 กันยายน 2553

 

กันเองทราเวล  129 หมู่ 1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์   สมุทรปราการ 10290
Tel 02-815-4022 , 0899-212-451 , 086-329-7251 Fax 028155820 Mail:Pramote@kanaeng.com Web www.kanaeng.com
บริการ นำเที่ยวในและต่างประเทศ สัมนา เป็นหมู่คณะ ใบอนุญาต เลขที่ 11/0579 และรถตู้ให้เช่า