หน้าแรก    รถตู้ให้เช่า    จองทัวร์    จองรถตู้    เกี่ยวกับเรา    ติดต่อเรา
กันเองทราเวล

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ต่างประเทศ ลาว,เวียดนาม,กัมพูชา,พม่า,มาเลเซีย
ท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม ท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ บริการรถตู้ให้เช่า
Tel / Fax 02-8155820 , 086-329-7251 Tel /Line 0899-212-451
Mail:Pramote2008@Hotmail.com    www.kanaeng.com

ใบอนุญาต เลขที่ 11/05791
ทัวร์เป็นหมู่คณะ   ประชุม สัมมนา  ไทย    ลาว    เวียดนาม     กัมพูชา    พม่า   มาเลเชีย
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
สิมิลันสวรรค์แห่งอันดามัน
ออบหลวง ถ้ำแก้วโกมล ปางอุ๋ง

 

ค้นหาที่ Google


ใบอนุญาต
ไทยรัฐ : มติชน : ข่าวสด : เดลินิวส์
MAIL:Kanaeng :Hotmail :Kaylaos
ข้อมูลท่องเที่ยว
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
 
 
xhtml code
Cashmere Jackets 

เกาะช้าง ดำน้ำ ชมปะการัง 4 เกาะใน 1 วัน

ตราด เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ
ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีที่เกาะช้าง สุดทางบูรพา
ดำน้ำ ชมปะการัง 4 เกาะ 1 วัน

24.00 น.        ออกเดินทางจาก กทม.-เกาะช้าง
08.00 น.        รับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย
09.30 น.        เรือออกจากท่าเทียบเรือบ้านบางเบ้า
11.00 น.        ดำน้ำชมปะการัง เกาะทองหลาง (เกาะที่ 1)
12.00 น.        น้ำชมปะการัง เกาะโล้น (เกาะที่ 2) พร้อมบริการอาหารกลางวันแบบ    
                      บุฟเฟ่ต์ ผลไม้ น้ำดื่ม กาแฟ
13.00 น.        ดำน้ำชมปะการัง เกาะยักษ์ (เกาะที่ 3)
15.00 น.        เล่นน้ำหาดทราย เกาะหวาย (เกาะที่ 4)
16.00 น.        เดินทางกลับสู่ท่าเทียบเรือบ้านบางเบ้า พร้อมบริการข้าวต้มทะเล
16.30 น.        ถึงท่าเทียบเรือบ้านบางเบ้า รับประทานอาหารตามอัธยาศัย ถ่ายรูป ชมวิว
                      พร้อมช้อปปิ้งของฝากสินค้าตามใจชอบ
24.00 น         เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ  
จำนวน 6 ท่าน 2,100 บาท
จำนวน 8 ท่าน 1,700 บาท
จำนวน 10ท่าน 1,500 บาท

อัตรานี้รวม     
1.  ค่ารถและน้ำมัน
2.  ค่าเรือข้ามเกาะช้าง
3. ฟรีเสื้อชูชีพ snorkel
4.  ค่าประกันการเดินทางทุน 1,000,000 บาท ค่ารักษาอุบัติเหตุ 100,000 บาท

การจอง          
โอนเงินมัดจำคณะละ  3,000 บาท มาที่
ชื่อบัญชี ปราโมทย์  แก้ววงษา  ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ (ทั้ง 2 ธนาคาร)
-ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา  สาขา สาทร  เลขที่บัญชี 397-1-16470-7
-ธนาคาร ไทยพาณิชย์  สาขา บางรัก เลขที่บัญชี 054-2-40389-5
ส่งหลักฐานการโอนเงิน Fax.02-815-4022
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 089-9212-451,086-3297-251

รับที่บางเบ้าออกทุกวันท่านละ650 บาท


ตราด
ราด เป็นจังหวัดชายแดนเล็ก ๆ สุดด้านชายฝั่งตะวันออกของประเทศไทย สันนิษฐานกันว่า ”ตราด” เพี้ยนมาจากคำว่า “กราด” ซึ่งเป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ใช้ทำไม้กวาดและรอบเมืองตราดในสมัยก่อนนั้นก็มีต้น “กราด” ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก แต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา รัชสมัยพระนเรศวรมหาราช “ตราด” มีชื่อในขณะนั้นว่า “บ้านบางพระ” ใน ร.ศ. 112 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทำสนธิสัญญากับฝรั่งเศส ยอมยกดินแดนจังหวัดตราดและเกาะช้างทั้งหมดตั้งแต่แหลมสิงห์ไปจนถึงเกาะกูด รวมทั้งเมืองปัจจันตคีรีเขตร (เกาะกง) ให้แก่ฝรั่งเศส เพื่อให้ฝรั่งเศสถอนทหารออกจากจันทบุรี ต่อมาในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2449 ได้ยอมยกดินแดนเมืองพระตะบอง เสียมราฐ และศรีโสภณ รวมทั้งเมืองปัจจันตคีรีเขตรให้กับฝรั่งเศสเพื่อแลกเอาเมืองตราด เกาะต่างๆ ตั้งแต่แหลงสิงห์ไปจนถึงเกาะกูด กับเมืองด่านซ้ายฝั่งขวาของแม่น้ำโขงคืนมา โดยฝ่ายไทยมีพระยามหาอำมาตยาธิบดี ซึ่งในขณะนั้นเป็นพระยาศรีเทพตำแหน่งปลัดทูลฉลอง กระทรวงมหาดไทย เป็นหัวหน้าผู้แทนรัฐบาลไทยฝ่ายฝรั่งเศสมีมองซิเออร์รูซโซเรซิดังเป็น หัวหน้าผู้แทนรัฐบาลฝรั่งเศส ได้กระทำพิธีส่งและรับมอบกัน ณ ศาลากลางจังหวัด และฝรั่งเศสยอมถอนทหารออกไป เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2450 ชาวจังหวัดตราดได้ถือเอาวันที่ 23 ของทุกปีเป็นวัน “ตราดรำลึก” วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2484 ช่วงระหว่างสงครามอินโดจีน เรือรบฝรั่งเศสล่วงล้ำน่านน้ำด้านจังหวัดตราด กองเรือรบราชนาวีไทยได้เข้าขัดขวางเกิดการยิงต่อสู้กัน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในนาม “ยุทธนาวีที่เกาะช้าง” โดยฝ่ายไทยสามารถขับไล่ข้าศึกให้ล่าถอยไปได้แต่ต้องสูญเสียเรือรบหลวงไป 3 ลำ คือ เรือรบหลวงสงขลา เรือรบหลวงชลบุรี และเรือรบหลวงธนบุรี รวมทั้งทหารอีกจำนวนหนึ่ง ในวันที่ 17 มกราคมของทุกปี กองทัพเรือจึงถือเป็นวันทำบุญประจำปีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ทหารเรือไทยที่ได้สละชีวิตในการปฏบัติหน้าที่ เพื่อปกป้องแผ่นดินไทยในครั้งนั้น

                    ตราด อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 315 กิโลเมตร มีพื้นที่ 2,819 ตารางกิโลเมตร
                    ทิศเหนือ จดจังหวัดจันทบุรี และราชอาณาจักรกัมพูชา 
                    ทิศใต้ จดอ่าวไทย 
                    ทิศตะวันออก จดราชอาณาจักรกัมพูชา มีทิวเขาบรรทัดเป็น                     เส้นกั้นเขตแดนตั้งแต่ตอนกลางของจังหวัดลง มาตลอดด้านตะวันออก ระยะทางประมาณ 165                     กิโลเมตร 
                    ทิศตะวันตก จดจังหวัดจันทบุรีที่แม่น้ำเวฬุเป็นเส้นกั้นเขตแดน

               จากการที่หมู่เกาะช้างเป็นเกาะซึ่งมีทะเลล้อมรอบทำให้อุณหภูมิบริเวณเกาะช้างเหมาะแก่การพักผ่อน คือ ไม่ร้อนจัด หรือหนาวจนเกินไป สำหรับอิทธิพลจากมรสุมนั้น เกาะช้างได้รับอิทธิพลทั้งจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ จากอิทธิพลดังกล่าวทำให้เกิดข้อจำกัดในการเดินทางด้วยเรือบริเวณเกาะช้างคือ ในช่วงฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ประมาณเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ชายฝั่งด้านตะวันตกซึ่งเป็นด้านรับลมจะเป็นคลื่นลมแรง ไม่สามารถเดินทางด้วยเรือได้ หลังเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤษภาคมเป็นช่วงที่มีคลื่นน้อยที่สุด ฉะนั้นการเดินทางไปเกาะช้าง หรือหมู่เกาะต่างๆ ค่อนข้างจะสะดวก พื้นที่บางส่วนของจังหวัดเป็นเกาะอยู่ในทะเลอ่าวไทยโดยส่วนมาก ทำให้ตราดมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวทางทะเลอยู่มากโดยมีเกาะถึง 52 เกาะ

แหล่งท่องเที่ยว
เกาะกูด เกาะใหญ่รองจากเกาะช้าง มีทะเลใส และแนวปะการังน้ำตื้น
เกาะรังใหญ่  มีอ่าวบ่อเป็นจุดดำน้ำตื้น น้ำทะเลใสมองเห็นแนวปะการัง                                 ดอกไม้ทะเลและปลาทะเลสวยงาม
เกาะหมาก เกาะใหญ่อันดับ 3 ของทะเลตราด มีหาดตุ๊กตาและหาดส่วนใหญ่เหมาะแก่การเล่นน้ำ
ตลาดการค้าชายแดนบ้านหาดเหล็ก  ชุมชนสุดท้ายติดชายแดน สามารถข้ามไปเกาะกงของกัมพูชาได้
น้ำตกเขาสลัดได น้ำตกเล็กๆไหลตกลงมาเป็นลำธารกว้าง มีน้ำตลอดปี
น้ำตกสะพานหิน    น้ำตกใหญ่ที่มีน้ำไหลตลอดปี ชั้นล่างน้ำไหลลงมาจากหินเตี้ยๆเหมาะแก่การลงเล่นน้ำ
โบราณสถานเขาโต๊ะโมะ  เนินหินที่เต่มไปด้วยเนินหิน บะซอลต์ ยาว 1-5 ม. วางซ้อนกันอย่างน่าอัศจรรย์
วัดบุปผาราม  วัดเก่าแก่ที่สุดของจังหวัดตราด โบสถ์ วิหาร เจดีย์ เป็นศิลปะแบบรัตนโกสินทร์ตอนต้น
หาดลานทรายและหาดทรายแก้ว กลุ่มชายหาดยาวต่อเนื่องกันหลายกิโลเมตร เหมาะแก่การพักผ่อน
หาดราชการุณย์  ชายหาดสวยงาม มีสวนราชการุณย์เป็นพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีนาถ
หาดบานชื่น  ชายหาดสวยที่สุดของ อ. คลองใหญ่ หาดทรายขาวสะอาดอยู่ในทิวสนและต้นมะพร้าว
แหลมเกาะปู  จุดชมวิวทิวทัศน์ปากแม่น้ำตราด มีกระโจมไฟและม้านั่งให้พักผ่อนใต้ร่มเงาต้นโกงกาง
แหลมน้ำ  จุดชมทิวทัศน์มองเห็นเกาะช้างและเกาะกูด และเป็นที่ตั้งของตำหนักกรมหลวงชุมพรฯ
อนุสรณ์สถานยุทธนาวีที่เกาะช้าง  เป็นสถานที่เตือนให้ระลึกถึงวรกรรมของทหารเรือในต่อสู้กับฝรั่งเศสในสงครามอินโดจีน
 อ่าวธรรมชาติและอ่าวตาลคู่  อยู่ต่อเนื่องกันมีหาดทรายสีนวลร่มรื่น น้ำทะเลใสและมองเห็นเกาะช้างชัดเจน
อุทยานแห่งน้ำตกคลองแก้ว  ผืนป่าชายแดน มีน้ำตกสูงเจ็ดชั้นอยู่ท่ามกลางป่าดงดิบสภาพสมบูรณ์
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง  ครอบคลุมพื้นที่ในหมู่เกาะในทะเลตราด โดยมีเกาะช้างเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด เต็มไปด้วยความงามของธรรมชาติ ทั้งหาดทรายสีขาวและน้ำทะเลสีฟ้าใส เช่น หาดทรายขาว หาดไก่แบ้ หาดคลองพร้าว นอกจากนี้ยังมีน้ำตกธารมะยมและน้ำตกคลองพลู
ที่กิน
ข้าวแกงแสนตุ้งเจ๊มล                     –                                 อาหารแนะนำ แกงป่า ผัดเผ็ด
ครัวคุณบุษ(10.00-22.00 น.)        039-59-7281                อาหารแนะนำ เมี่ยงปลา
ครัวด่านเก่า(10.30-21.00 น.)       039-52-2955                 อาหารแนะนำ แกงส้มใบชะมวง
ชาวเลซีฟู้ด(10.00-22.00 น.)        039-55-8119                อาหารแนะนำ  กุ้งมะขามชาววัง
เฟื่องฟ้า(10.00-23.30 น.)             039-51-2775                อาหารแนะนำ ยำปูนิ่ม
สวนปู(10.00-22.00 น.)                 039-54-2355                  อาหารแนะนำ น้ำพริกปูไข่
ที่ซื้อของ
เจ๊น้อย(06.00-20.00 น.)               039-597030       สินค้าแนะนำ ปลากุเราเค็ม
บ้านนายเจริญ                 -                                           สินค้าแนะนำ กะปิเกาะช้าง
บ้านน้ำเชี่ยว                    -                                           สินค้าแนะนำ งอบ
สมถวิล (อั้งกี้)                                039-52-1410      สินค้าแนะนำ น้ำมันเหลือง

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอเขาสมิง                             16        กิโลเมตร
อำเภอแหลมงอบ                         17        กิโลเมตร
กิ่งอำเภอเกาะช้าง                        27        กิโลเมตร
อำเภอบ่อไร่                                59        กิโลเมตร
อำเภอคลองใหญ่                         74        กิโลเมตร
กิ่งอำเภอเกาะกูด                         82        กิโลเมตร

 
ท่องเที่ยวต่างประเทศ
หลวงพระบาง
L14 • หลวงพระบาง วัดเชียงทอง บ้านช่่างไห น้ำตกตาดกวางสี พระธาตุพูสี ตลาดเช้า
พระราชวังหลวง วังเวียง ล่องเรือแม่น้ำซอง เวียงจันทน์ หอพระแก้ว วัดพระธาตุหลวง
ลาวใต้
L06 • ลาวใต้ เมืองปากเซ นครจำปาสัก ปราสาทหินวัดพู น้ำตกคอนพะเพ็ง
ล่องแม่น้ำโขง แก่งหลี่ผี น้ำตกตาดฟาน ไร่ชา น้ำตกตาดผาส้วม อุบลราชธานี
เวียดนาม
VN07 • ทัวร์เวียดนาม นครเว้ ล่องเรือแม่น้ำหอม วัดเทียนหมู่ นครจักรพรรด์ิ
สุสานไคดิงห์ ดานัง พิพิธภัณฑ์จาม ฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น ท่านละ 8,900.-บาท
เวียดนาม

VN01 • ฮานอย  ฮาลอง ไฮฟอง อ่าวฮาลอง เจดีย์หยู่ฮาง หมู่บ้านแกะสลักไม้
วิหารวรรณกรรม หุ่นกระบอกใต้น้ำ จัตุรัสบาดิงห์ สุสานท่านโฮจิมินท์  วัดเสาเดียว
พิพิธภัณฑ์ทหาร ตลาดโด่งซวน

พม่า

MM01 • ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธไสยาสน์ชเวเลยอง
พระมหาเจดีย์มุเตา ตลาดสก๊อต นมัสการสักการะ เทพทันใจ เจดีย์เจ๊าทัดจี 
เจดีย์กาบาเอ  เจดีย์ชเวดากอง  ภัตตาคารการะเวก
พระเจดีย์โบตะตอง
 3 คืน 4วัน

กัมพูชา

CD01 • นครวัด  นครธม โตนเลสาบ ปอยเปต เขาพนมเค็ง ปราสาทบันทาสรี
ปราสาทบายอน ปราสาทพระเจ้าขี้เรื้อน ปราสาทบาปวน ปราสาทตาแก้ว
ปราสาทตาพรหม 3 วัน 2 คืน 6,900 บาท/ท่าน ( 8 ท่านขึ้นไปเดินทางได้ทุกวัน )

มาเลเชีย

MS01 • หาดใหญ่  เก็นติ้ง ไฮแลนด์ กระเช้าลอยฟ้า Sky way บ่อนคาสิโนระดับชาติ
กัวลาลัมเปอร์ จัตุรัสเมอร์เดก้า อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด พระราชวังแห่งชาติ
ชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา  มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟเก่าแก่KL Tower
Petronas Twin Tower  ตึกแฝด หรือ ตึกปิโตรนัส คาเมรอนไฮแลนด์ สวนสตรอเบอร์รี่
สวนดอกไม้ ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรีจังโหลน

รถตู้เช่า
 • รถตู้รุ่นใหม่ให้เช่า ติดต่อที่ 0899 -212 – 451 , 02-815-4022
บริการให้เช่ารถตู้ทีมงานกันเองทราเวล ของเรามีรถตู้ในทีมมาก กว่า 30 คัน ท่องเที่ยว ประชุม ตีกอล์ฟ รับ-ส่ง หรือเช่ารถตู้ทั่วไปการบริการคืองานของเรา
ดูแลอบอุ่นบริการสุดใจ ประกันภัยชั้นหนึ่งทุกที่นั่งครับ
• แนะนำแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ

• ภาคเหนือ : เชียงใหม่ : ห้วยน้ำดัง : ดอยอ่างขาง : เชียงราย : ดอยตุง : ดอยแม่สลอง : ภูชี้ฟ้า
   แม่ฮ่องสอน : ปางอุ๋ง : เที่ยวปาย : ปาย : น่าน : ดอยเสมอดาว : ดอยภูคา : ทีลอชู : น้ำตกทีลอซู
   พิษณุโลก : ภูหินร่องกล้า : เพชรบูรณ์ : เขาค้อ : ภูทับเบิก : ภูสอยดาว
• ภาคอีสาน : ภูกระดึง : ภูหลวง : ขอนแก่น : ชัยภูมิ : สกลนคร : หนองคาย : อุบลราชธานี
• ภาคกลางและภาคตะวันออก : กาญจนบุรี : ประจวบคีรีขันธ์ : เพชรบุรี : อยุธยา : อุทัยธานี : เกาะช้าง
• ภาคใต้ : กระบี : เกาะไม้ไผ่ : เกาะพีพี : ทะเลแหวก : สระมรกต : ตรัง : ถ้ำมรกต : เกาะตะรุเตา
   : พังงา : เกาะสิมิลัน : เกาะสุรินทร์ : ภูเก็ต

• ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ : ที่พัก โรงแรม : ร้านอาหาร
• ประเทศลาว
• กัมพูชา

: กัมพูชา : นครวัด : นครธม : โตนเลสาป : ปราสาทบันทายสรี : ปราสาทตาพรหม : ภาษาเขมร : ระบำอัปสรา

• เวียดนาม

: เวียดนาม : ฮานอย : ฮาลองเบย์ : ซาปา : เว้ : ดังนัง : ฮอยอัน : ดาลัด : อุโมงค์กู๋จี : ภาษาเวียดนาม

• ประเทศพม่า

: พม่า : ย่างกุ้ง : พุกาม : มัณฑะเลย์ :ทะเลสาปอินเล :พระธาตุอินทร์แขวน :หงสาวดี :เทพทันใจ: ภาษาพม่า

• ประเทศจีน

: สิบสองปันนา : คุนหมิง : อุทยานป่าหิน : เมืองต้าหลี่ : ลี่เจียง : ภูเขาหิมะมังกรหยก

• มาเลเซีย

 

ทริปที่ผ่านมา

ไปทัวร์กับ กันเอง ทราเวล ดีอย่างไร

   ท่านจะได้รับการดูแลอย่างดี จากทีมงานกันเองทราเวล ให้ความรู้สึกอบอุ่น
เป็นกันเอง แต่ทำงานแบบมืออาชีพ พิเศษ ถ้าท่านไปกันเป็นหมู่ ตั้งแต่ 40 ท่านขึ้นไป
ท่านจะมีช่างภาพและวีดีโอมืออาชีพคอยถ่ายรูปบรรยากาศ ต่างๆ ให้กับคณะ
ของท่านและ เราจะนำรูปวีดีโอ ที่ถ่ายบรรจุ ลงแผ่น DVD ส่งให้ท่านอีก 1 ชุด ฟรี

ตัวอย่าง ลูกทัวร์ที่นำมาลงในเว็บคือตัวผมได้ออกทัวร์ด้วยมีบางคณะที่ส่งมาให้ก็มี ถ้าลูกทัวร์ เก่าที่
เคยใช้บริการ ต้องการให้ลงในเว็บให้ ส่งรูปมาได้นะครับ ที่ Pramote2008@hotmail.com ขอบคุณ
ล่วงหน้าเลยนะครับ เราจะปรับการบริการให้ดีๆขึ้นไป ใส้ใจทุกรายละเอียด ให้ท่านท่องเที่ยวอย่าง
คุ้มค่า และได้รับความสุขจากการท่องเที่ยว

สำหรับท่านที่กำลังจะไปควรอ่านในส่วนที่ท่านจะไปท่านจะได้มีไกค์ในการเดินทาง
เป็มการเหล่าเรื่องด้วยภาพถ่านที่สมบูรณ์ ทำให้ท่านเข้าใจง่ายเห็นภาพเพราะเป็นที่จริงที่ท่านต้องไป

คณะเข้าลาวใต้ ปี 2547

วันที่ 3-5 มกราคม 2549
วันที่ 12-17 มีนาคม 2549
วันที่ 18-25 ตุลาคม 2549
วันที่ 22-26 ตุลาคม 2549
วันที่ 30 ธ.ค.49 - 1 ม.ค.50
วันที่ 30 ธ.ค.49 - 5 ม.ค.50
วันที่ 3-8 กุมภาพันธ์ 2550
วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2550
วันที่ 10 -17 เมษายน 2550
วันที่ 13-16 กรกฎาคม 2550
วันที่ 5-8 ตุลาคม 2550
วันที่ 28 ธ.ค.50 - 2 ม.ค.51

หลวงพระบาง  อ้อมน้อยขนส่ง

วันที่ 12-15 มกราคม 2551
วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2551
วันที่ 17-20 กรกฎาคม 2551
วันที่ 22 สิงหาคม 2551
วันที่ 27-31 ตุลาคม 2551
วันที่ 7-11 พศจิกายน 2551
วันที่ 17-22 เม.ย.2552
วันที่ 21-26 สิงหาคม 2552
วันที่ 11-16 ตุลาคม 2552
วันที่ 22-26 ตุลาคม 2552
วันที่ 29-31 ตุลาคม 2552
วันที่ 4-5 มกราคม 2553
วันที่ 21-26 กันยายน 2553

 

กันเอง ทราเวล 129 หมู่1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ 10290
รับทำทัวร์เป็นหมู่คณะ มีรถตู้ให้เช่า Tel/Fax 02-8155820 , 086-329-7251 Tel / Line 0899-212-451
Mail :Pramote2008@hotmail.com www.kanaeng.com ใบอนุญาต เลขที่ 11/05791