หน้าแรก    รถตู้ให้เช่า    จองทัวร์    จองรถตู้    เกี่ยวกับเรา    ติดต่อเรา
กันเองทราเวล

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ต่างประเทศ ลาว,เวียดนาม,กัมพูชา,พม่า,มาเลเซีย
ท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม ท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ บริการรถตู้ให้เช่า
Tel / Fax 02-8155820 , 086-329-7251 Tel /Line 0899-212-451
Mail:Pramote2008@Hotmail.com    www.kanaeng.com

ใบอนุญาต เลขที่ 11/05791
ทัวร์เป็นหมู่คณะ   ประชุม สัมมนา  ไทย    ลาว    เวียดนาม     กัมพูชา    พม่า   มาเลเชีย
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
สิมิลันสวรรค์แห่งอันดามัน
ออบหลวง ถ้ำแก้วโกมล ปางอุ๋ง

 

ค้นหาที่ Google


ใบอนุญาต

รูปที่เที่ยวเด่นไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า

รถตู้ไทยและลาวให้เช้า

หลวงพระบาง

ลาวใต้

เวียดนาม

พม่า

กัมพูชา

สิมสองปันนา

กระบี

ทีลอชู

ท่งกระเจียว

เกาะช้าง

เชียงคาน

รูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ใน

• ห้องรวมรูปภาพ ลาวใต้
• วีถีชีวิตผู้คน ลาวใต้
• น้ำตกคอนพระเพ็ง ลาวใต้
• น้ำตกหลี่ผีลาวใต้
• ปราสาทวัดพูู ลาวใต้
• น้ำตกตานเยื่อน
ลาวใต้
• น้ำตกตานฟาน ลาวใต้
• อุทยานบาเจียง ลาวใต้
• เมืองปากเซ ลาวใต้
• น้ำตกเซกอง ลาวใต้
• น้ำตกตานเลาะ ลาวใต้
• วัดหลวง ลาวใต้
• ภูอาษา ลาวใต้
• ห้องรวมรูปลาวเหนือ หลวงพระบาง
• เวียงจันทน์ หลวงพระบาง
• วังเวียง หลวงพระบาง
• หลวงพระบาง หลวงพระบาง
• เชียงขวาง
•
•
•
• ห้องรวมภาพที่เที่ยวเมืองไทย
• ทุ่งดอกกระเจียว
• เชียงคาน
• กระบี
• หมู่บ้านแสมสาร
• หาดก้นอ่าว
• เกาะขาม
• หาดเตยงาม
• เมืองจำลอง
• ภูทับเบิก

 

ไทยรัฐ : มติชน : ข่าวสด : เดลินิวส์
MAIL:Kanaeng :Hotmail :Kaylaos
ข้อมูลท่องเที่ยว
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
 
 
xhtml code
Cashmere Jackets 


น่าน
 น่าน เป็นจังหวัดชายแดนภาคเหนือ และเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในหุบเขา มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่รุ่นเดียวกับกรุงสุโขทัย สันนิษฐานว่าสร้างราวพุทธศตวรรษที่ 18 “พญาภูคา” ได้สร้างขึ้นในบริเวณที่ราบทางตอนบนเขตตำบลศิลาเพชร หรืออำเภอปัวในปัจจุบัน ซึ่งมีชื่อเดิมว่า นันทบุรี หรือวรนคร ต่อมาเจ้าเมืองน่านได้รับพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุจำนวน 7 องค์ มาจากกรุงสุโขทัย จึงหาสถานที่ที่เหมาะสมในการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ จึงได้เลือกดอยภูเพียงแช่แห้งและย้ายมาสร้างเมืองใหม่ที่เชิงดอยต่อมาประมาณ ปี พ.ศ. 1911 แม่น้ำน่านได้เปลี่ยนทิศทางเดิน จึงได้ย้ายเมืองอีกครั้งหนึ่งมาตั้งที่บ้านห้วยไค้ ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน่านซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองน่านในปัจจุบัน
               
                 น่านอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 668 กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 
                 ทิศเหนือ จดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศตะวันออก 
                 ทิศใต้ จดจังหวัดอุตรดิตถ์ 
                 ทิศตะวันตก จดจังหวัดแพร่ พะเยา และเชียงราย

แหล่งท่องเที่ยว
วัดพระธาตุแช่แห้ง (06.00-18.00 น.) ปูชนียสถานเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองน่าน เป็นเจดีย์เป็นระฆังหุ้มแผ่นทองเหลืองอร่ามได้รับอิทธิพลจากเจดีย์พระธาตุหริภุญไชย มีวิหารหลวงเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าล้านทอง
วัดต้นแหลง  วัดเก่าแก่ของ อำเภอปัว ที่มีวิหารพื้นบ้านไทยลื้อที่สวยงามและหาชมได้ยาก
วัดบุญยืน มีโบสถ์ก่อสร้างด้วยอิฐถือปูนตามอิทธิพลแบบสุโขทัย  มีลวดลายปูนปั้นและงานแกะสลักสวยงาม
วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร  มีเจดีย์ช้างค้ำเป็นเจดีย์ช้างล้อมทรงระฆัง ศิลปะสุโขทัย และพระพุทธนันทบุรี ศรีศากยมุนีซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองคำปางลีลา
วัดภูมินทร์ (07.30-17.30 น.) วัดใหญ่ใจกลางเมือง โดดเด่นด้วยวิหารจัตุรมุข และภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นที่สุดยอดแห่งล้านนาตะวันออกตรงข้ามวัดภูมินทร์เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ที่มีช้างงาช้างดำ โบราณวัตถุคู่เมืองน่านจัดแสดง
วัดหนองแดง มีวิหารไทยลื้อเก่าแก่ ภายในมีศิลปวัตถุล้านนา เช่น พระประธาน ธรรมมาสน์ทรงบุษบก ฯลฯ
วัดหนองบัว  อยู่ท่ามกลางหมู่บ้านไทยลื้อ มีวิหารหลังคาซ้อนลดหลั่นหลายชั้นแบบพื้นเมืองล้านนาที่เรียกว่า วิหารซด  จิตรกรรมฝาผนังภายในเป็นเรื่องชาดกและสอดแทรกสภาพชีวิตชาวน่านในอดีตไว้อย่างน่าชม
เสาดินนาน้อยและคอกเสือ เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและกระแสลมตามธรรมชาติ ทำให้เกิดเสาหินผสมลูกรังและหุบผาเว้าแหว่งเป็นรูปทรงต่างๆ
หมู่บ้านมณีพฤกษ์  หมู่บ้านชาวม้งและลัวะ ที่แปลงปลูกพืชผักและดอกไม้เมืองหนาว
อุทยานแห่งชาติดอยภูคา  เป็นแหล่งที่พบพันธุ์ไม้หายากเพียงแห่งเดียวในเมืองไทย อย่างต้นชมพูภูคา  และต้นเต่าร้างยักษ์สูงกว่า 10 เมตร
อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน  ถ้ำหลวงที่มีโถงถ้ำกว้างใหญ่กว่า 60  เมตร เต็มไปด้วยเสาหิน ม่านปูน และหินงอกหินย้อย นอกจากนี้ยังมีน้ำตกผาธาร และน้ำตกห้วยหาด
อุทยานแห่งชาติแม่จริม  ผืนป่าผลัดใบที่จะเปลี่ยนสีสันสวยงามในต้นฤดูร้อน และมีกิจกรรมล่องแก่งลำน้ำว้า
อุทยานหางชาติศรีน่าน  เป็นที่ตั้งของผาชู้  จุดชมทะเลหมอกเหนือลำน้ำน่าน ผาหัวสิงห์ที่มีลานกว้างสำหรับชมพระอาทิตย์ขึ้น และแก่งหลวงเป็นจุดชมแม่น้ำน่าน

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอภูเพียง                              15        กิโลเมตร
อำเภอเวียงสา                             25        กิโลเมตร
อำเภอสันติสุข                             32        กิโลเมตร
อำเภอแม่จริม                              38        กิโลเมตร
อำเภอท่าวังผา                            43        กิโลเมตร
อำเภอบ้านหลวง                          45        กิโลเมตร
อำเภอนาน้อย                             60        กิโลเมตร
อำเภอปัว                                   60        กิโลเมตร
อำเภอเชียงกลาง                         76        กิโลเมตร
อำเภอนาหมื่น                             80        กิโลเมตร
อำเภอสองแคว                            80        กิโลเมตร
อำเภอทุ่งช้าง                              98        กิโลเมตร
อำเภอบ่อเกลือ                            133       กิโลเมตร
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ                  135       กิโลเมตร

ที่กิน ร้านอาหาร
ชมพูภูคา(11.00-24.00 น.)               054-79-1160             อาหารแนะนำ       ปลาช่อนหลงทาง
บ้านต้นข้าว(11.00-21.00 น.)             054-75-0157             อาหารแนะนำ      ต้มยำปลาคัง
สะเนียน(10.00-22.00 น.)                 054-78-5087             อาหารแนะนำ      ห่อหมกกุ้ง
สุริยาการ์เด้นท์(10.30-24.00 น.)       054-71-0687                  อาหารแนะนำ      ยำผักตำลึง
อังคณา(09.00-20.00 น.)                 054-78-9018             อาหารแนะนำ      ต้มยำปลา

ที่ซื้อของ
กลุ่มเครื่องเงินห้วยลี่                    -                            สินค้าแนะนำ       สร้อยคอ กำไล
กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านทุ่งสน             -                            สินค้าแนะนำ       ผ้าม่าน
จันทร์สมการท่อ   (06.00-20.00 น.)                         สินค้าแนะนำ       ผ้าลายไทยลื้อ
ปัวหัตถกรรม(07.00-18.30 น.)            054-75-6022               สินค้าแนะนำ       เครื่องเงิน ผ้าทอ
ศูนย์เครื่องเงินชมพูภูคา(08.00-17.00 น.)     054-71-0177     สินค้าแนะนำ       เครื่องเงิน       

 
ท่องเที่ยวต่างประเทศ
หลวงพระบาง
L14 • หลวงพระบาง วัดเชียงทอง บ้านช่่างไห น้ำตกตาดกวางสี พระธาตุพูสี ตลาดเช้า
พระราชวังหลวง วังเวียง ล่องเรือแม่น้ำซอง เวียงจันทน์ หอพระแก้ว วัดพระธาตุหลวง
ลาวใต้
L06 • ลาวใต้ เมืองปากเซ นครจำปาสัก ปราสาทหินวัดพู น้ำตกคอนพะเพ็ง
ล่องแม่น้ำโขง แก่งหลี่ผี น้ำตกตาดฟาน ไร่ชา น้ำตกตาดผาส้วม อุบลราชธานี
เวียดนาม
VN07 • ทัวร์เวียดนาม นครเว้ ล่องเรือแม่น้ำหอม วัดเทียนหมู่ นครจักรพรรด์ิ
สุสานไคดิงห์ ดานัง พิพิธภัณฑ์จาม ฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น ท่านละ 8,900.-บาท
เวียดนาม

VN01 • ฮานอย  ฮาลอง ไฮฟอง อ่าวฮาลอง เจดีย์หยู่ฮาง หมู่บ้านแกะสลักไม้
วิหารวรรณกรรม หุ่นกระบอกใต้น้ำ จัตุรัสบาดิงห์ สุสานท่านโฮจิมินท์  วัดเสาเดียว
พิพิธภัณฑ์ทหาร ตลาดโด่งซวน

พม่า

MM01 • ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธไสยาสน์ชเวเลยอง
พระมหาเจดีย์มุเตา ตลาดสก๊อต นมัสการสักการะ เทพทันใจ เจดีย์เจ๊าทัดจี 
เจดีย์กาบาเอ  เจดีย์ชเวดากอง  ภัตตาคารการะเวก
พระเจดีย์โบตะตอง
 3 คืน 4วัน

กัมพูชา

CD01 • นครวัด  นครธม โตนเลสาบ ปอยเปต เขาพนมเค็ง ปราสาทบันทาสรี
ปราสาทบายอน ปราสาทพระเจ้าขี้เรื้อน ปราสาทบาปวน ปราสาทตาแก้ว
ปราสาทตาพรหม 3 วัน 2 คืน 6,900 บาท/ท่าน ( 8 ท่านขึ้นไปเดินทางได้ทุกวัน )

มาเลเชีย

MS01 • หาดใหญ่  เก็นติ้ง ไฮแลนด์ กระเช้าลอยฟ้า Sky way บ่อนคาสิโนระดับชาติ
กัวลาลัมเปอร์ จัตุรัสเมอร์เดก้า อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด พระราชวังแห่งชาติ
ชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา  มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟเก่าแก่KL Tower
Petronas Twin Tower  ตึกแฝด หรือ ตึกปิโตรนัส คาเมรอนไฮแลนด์ สวนสตรอเบอร์รี่
สวนดอกไม้ ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรีจังโหลน

รถตู้เช่า
 • รถตู้รุ่นใหม่ให้เช่า ติดต่อที่ 0899 -212 – 451 , 02-815-4022
บริการให้เช่ารถตู้ทีมงานกันเองทราเวล ของเรามีรถตู้ในทีมมาก กว่า 30 คัน ท่องเที่ยว ประชุม ตีกอล์ฟ รับ-ส่ง หรือเช่ารถตู้ทั่วไปการบริการคืองานของเรา
ดูแลอบอุ่นบริการสุดใจ ประกันภัยชั้นหนึ่งทุกที่นั่งครับ
• แนะนำแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ

• ภาคเหนือ : เชียงใหม่ : ห้วยน้ำดัง : ดอยอ่างขาง : เชียงราย : ดอยตุง : ดอยแม่สลอง : ภูชี้ฟ้า
   แม่ฮ่องสอน : ปางอุ๋ง : เที่ยวปาย : ปาย : น่าน : ดอยเสมอดาว : ดอยภูคา : ทีลอชู : น้ำตกทีลอซู
   พิษณุโลก : ภูหินร่องกล้า : เพชรบูรณ์ : เขาค้อ : ภูทับเบิก : ภูสอยดาว
• ภาคอีสาน : ภูกระดึง : ภูหลวง : ขอนแก่น : ชัยภูมิ : สกลนคร : หนองคาย : อุบลราชธานี
• ภาคกลางและภาคตะวันออก : กาญจนบุรี : ประจวบคีรีขันธ์ : เพชรบุรี : อยุธยา : อุทัยธานี : เกาะช้าง
• ภาคใต้ : กระบี : เกาะไม้ไผ่ : เกาะพีพี : ทะเลแหวก : สระมรกต : ตรัง : ถ้ำมรกต : เกาะตะรุเตา
   : พังงา : เกาะสิมิลัน : เกาะสุรินทร์ : ภูเก็ต

• ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ : ที่พัก โรงแรม : ร้านอาหาร
• ประเทศลาว
• กัมพูชา

: กัมพูชา : นครวัด : นครธม : โตนเลสาป : ปราสาทบันทายสรี : ปราสาทตาพรหม : ภาษาเขมร : ระบำอัปสรา

• เวียดนาม

: เวียดนาม : ฮานอย : ฮาลองเบย์ : ซาปา : เว้ : ดังนัง : ฮอยอัน : ดาลัด : อุโมงค์กู๋จี : ภาษาเวียดนาม

• ประเทศพม่า

: พม่า : ย่างกุ้ง : พุกาม : มัณฑะเลย์ :ทะเลสาปอินเล :พระธาตุอินทร์แขวน :หงสาวดี :เทพทันใจ: ภาษาพม่า

• ประเทศจีน

: สิบสองปันนา : คุนหมิง : อุทยานป่าหิน : เมืองต้าหลี่ : ลี่เจียง : ภูเขาหิมะมังกรหยก

• มาเลเซีย

 

ทริปที่ผ่านมา

ไปทัวร์กับ กันเอง ทราเวล ดีอย่างไร

   ท่านจะได้รับการดูแลอย่างดี จากทีมงานกันเองทราเวล ให้ความรู้สึกอบอุ่น
เป็นกันเอง แต่ทำงานแบบมืออาชีพ พิเศษ ถ้าท่านไปกันเป็นหมู่ ตั้งแต่ 40 ท่านขึ้นไป
ท่านจะมีช่างภาพและวีดีโอมืออาชีพคอยถ่ายรูปบรรยากาศ ต่างๆ ให้กับคณะ
ของท่านและ เราจะนำรูปวีดีโอ ที่ถ่ายบรรจุ ลงแผ่น DVD ส่งให้ท่านอีก 1 ชุด ฟรี

ตัวอย่าง ลูกทัวร์ที่นำมาลงในเว็บคือตัวผมได้ออกทัวร์ด้วยมีบางคณะที่ส่งมาให้ก็มี ถ้าลูกทัวร์ เก่าที่
เคยใช้บริการ ต้องการให้ลงในเว็บให้ ส่งรูปมาได้นะครับ ที่ Pramote2008@hotmail.com ขอบคุณ
ล่วงหน้าเลยนะครับ เราจะปรับการบริการให้ดีๆขึ้นไป ใส้ใจทุกรายละเอียด ให้ท่านท่องเที่ยวอย่าง
คุ้มค่า และได้รับความสุขจากการท่องเที่ยว

สำหรับท่านที่กำลังจะไปควรอ่านในส่วนที่ท่านจะไปท่านจะได้มีไกค์ในการเดินทาง
เป็มการเหล่าเรื่องด้วยภาพถ่านที่สมบูรณ์ ทำให้ท่านเข้าใจง่ายเห็นภาพเพราะเป็นที่จริงที่ท่านต้องไป

คณะเข้าลาวใต้ ปี 2547

วันที่ 3-5 มกราคม 2549
วันที่ 12-17 มีนาคม 2549
วันที่ 18-25 ตุลาคม 2549
วันที่ 22-26 ตุลาคม 2549
วันที่ 30 ธ.ค.49 - 1 ม.ค.50
วันที่ 30 ธ.ค.49 - 5 ม.ค.50
วันที่ 3-8 กุมภาพันธ์ 2550
วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2550
วันที่ 10 -17 เมษายน 2550
วันที่ 13-16 กรกฎาคม 2550
วันที่ 5-8 ตุลาคม 2550
วันที่ 28 ธ.ค.50 - 2 ม.ค.51

หลวงพระบาง  อ้อมน้อยขนส่ง

วันที่ 12-15 มกราคม 2551
วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2551
วันที่ 17-20 กรกฎาคม 2551
วันที่ 22 สิงหาคม 2551
วันที่ 27-31 ตุลาคม 2551
วันที่ 7-11 พศจิกายน 2551
วันที่ 17-22 เม.ย.2552
วันที่ 21-26 สิงหาคม 2552
วันที่ 11-16 ตุลาคม 2552
วันที่ 22-26 ตุลาคม 2552
วันที่ 29-31 ตุลาคม 2552
วันที่ 4-5 มกราคม 2553
วันที่ 21-26 กันยายน 2553

 

กันเองทราเวล  129 หมู่ 1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์   สมุทรปราการ 10290
Tel 02-815-4022 , 0899-212-451 , 086-329-7251 Fax 028155820 Mail:Pramote@kanaeng.com Web www.kanaeng.com
บริการ นำเที่ยวในและต่างประเทศ สัมนา เป็นหมู่คณะ ใบอนุญาต เลขที่ 11/0579 และรถตู้ให้เช่า