หน้าแรก    รถตู้ให้เช่า    จองทัวร์    จองรถตู้    เกี่ยวกับเรา    ติดต่อเรา
กันเองทราเวล

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ต่างประเทศ ลาว,เวียดนาม,กัมพูชา,พม่า,มาเลเซีย
ท่องเที่ยวเป็นกลุ่ม ท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ บริการรถตู้ให้เช่า
Tel / Fax 02-8155820 , 086-329-7251 Tel /Line 0899-212-451
Mail:Pramote2008@Hotmail.com    www.kanaeng.com

ใบอนุญาต เลขที่ 11/05791
ทัวร์เป็นหมู่คณะ   ประชุม สัมมนา  ไทย    ลาว    เวียดนาม     กัมพูชา    พม่า   มาเลเชีย
โปรแกรมท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศ
สิมิลันสวรรค์แห่งอันดามัน
ออบหลวง ถ้ำแก้วโกมล ปางอุ๋ง

 

ค้นหาที่ Google


ใบอนุญาต

รูปที่เที่ยวเด่นไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า

รถตู้ไทยและลาวให้เช้า

หลวงพระบาง

ลาวใต้

เวียดนาม

พม่า

กัมพูชา

สิมสองปันนา

กระบี

ทีลอชู

ท่งกระเจียว

เกาะช้าง

เชียงคาน

รูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวอยู่ใน

• ห้องรวมรูปภาพ ลาวใต้
• วีถีชีวิตผู้คน ลาวใต้
• น้ำตกคอนพระเพ็ง ลาวใต้
• น้ำตกหลี่ผีลาวใต้
• ปราสาทวัดพูู ลาวใต้
• น้ำตกตานเยื่อน
ลาวใต้
• น้ำตกตานฟาน ลาวใต้
• อุทยานบาเจียง ลาวใต้
• เมืองปากเซ ลาวใต้
• น้ำตกเซกอง ลาวใต้
• น้ำตกตานเลาะ ลาวใต้
• วัดหลวง ลาวใต้
• ภูอาษา ลาวใต้
• ห้องรวมรูปลาวเหนือ หลวงพระบาง
• เวียงจันทน์ หลวงพระบาง
• วังเวียง หลวงพระบาง
• หลวงพระบาง หลวงพระบาง
• เชียงขวาง
•
•
•
• ห้องรวมภาพที่เที่ยวเมืองไทย
• ทุ่งดอกกระเจียว
• เชียงคาน
• กระบี
• หมู่บ้านแสมสาร
• หาดก้นอ่าว
• เกาะขาม
• หาดเตยงาม
• เมืองจำลอง
• ภูทับเบิก

 

ไทยรัฐ : มติชน : ข่าวสด : เดลินิวส์
MAIL:Kanaeng :Hotmail :Kaylaos
ข้อมูลท่องเที่ยว
ภาคเหนือ
ภาคอีสาน
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
ภาคใต้
 
 
xhtml code
Cashmere Jackets 


จังหวัดนครราชสีมา
  ครราชสีมา หรือที่เรียกว่า “โคราช” เปรียบเสมือนเป็นเมืองหน้าด่านสู่ภาคอีสาน อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เป็นระยะทาง 259 กิโลเมตร เป็นเมืองแห่งวีรกรรม อันกล้าหาญ ของวีรสตรีไทย คือ คุณหญิงโม หรือท้าวสุรนารี และยังเป็นเมืองใหญ่ ที่สำคัญยิ่ง ในสมัยโบราณ โดยมีฐานะเป็นเมือง “เจ้าพระยามหานคร” เช่นเดียวกับ เมืองนครศรีธรรมราช ทางใต้ มีอำนาจปกครอง หัวเมืองน้อยใหญ่ ในอีสานหลายแห่ง เคยเป็นที่ตั้ง ของชุมชนโบราณหลายแห่ง ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงสมัยประวัติศาสตร์ ที่มีการเผยแพร่ ของวัฒนธรรมทวารวดี และวัฒนธรรมแบบขอม เข้ามาในดินแดนแถบนี้
               จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่บนที่ราบสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 200-300 เมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 20,548 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ โดยทางรถยนต์ 259 กิโลเมตร โดยทางรถไฟ 264 กิโลเมตร มีลำน้ำสำคัญไหลผ่าน 3 สาย ได้แก่ 
      1. ลำน้ำมูล ตั้งต้นจากเทือกเขาดงพญาเย็น ในท้องที่อำเภอครบุรี ไหลผ่านอำเภอโชคชัย จักราช พิมาย และอำเภอชุมพวง ไหลลงแม่น้ำโขงที่จังหวัดอุบลราชธานี
      2. ลำมาศ หรือลำปลายมาศ ต้นน้ำเกิดจากภูเขาดงเร็ก ไหลผ่านอำเภอพิมาย และชุมพวง ไหลรวมกับแม่น้ำมูลที่อำเภอชุมพวง 
      3. ลำตะคอง ต้นน้ำเกิดจากอำเภอปากช่อง ไหลผ่านอำเภอสีคิ้ว สูงเนิน อำเภอเมือง อำเภอโนนสูง ไปรวมกับแม่น้ำมูลที่อำเภอจักราช
                    ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดชัยภูมิ และขอนแก่น
                    ทิศใต้ ติดกับจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว
                    ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดบุรีรัมย์ 
                    ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดชัยภูมิ และสระบุรี

แหล่งท่อเที่ยว
ด่านเกวียน แหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ชมการผลิตและเลือกซื้อได้ตามสองฝากฝั่งถนน
ไทรงาม สถานที่ที่มีตันไทรใหญ่ขึ้นเป็นดงหนาแน่นอยู่ริมแม่น้ำมูลแผ่กิ่งก้านรากห้อยย้อยสวยงาม
ปราสาทโนนกู่ปราสาทเมืองแขกและปราสาทหินเมืองเก่า  กลุ่มปราสาทหินที่ตั้งอยู่ในเมืองโบราณโคราชปุระ ส่วนใหญ่เหลือเพียงซากฐานอาคารศิลาแลง
ปราสาทหินพนมวัน ปราสาทหินขนาดเล็กที่สร้างด้วยศิลาแลงและหินทราย ได้รับการบูรณ์จนสมบูรณ์มีปรางค์ประธานองค์ใหญ่ ล้อมรอบด้วยระเบียงคดและซุ้มประตูสี่ทิศ
ปราสาทหินพิมาย (07.30-18.00) ปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  มีรูปแบบศิลปะของขอมแบบปาปวนเชื่อว่าเป็นต้นแบบในการสร้างปราสาทนครวัดในเขมรโดดเด่นด้วยปรางค์ประธานสลักลายและประดับด้วยทับหลังและหน้าบันสวยงาม
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติพิมาย (08.30-16.00) จัดแสดงประวัติศาสตร์ขงภาคอีสานและอารยธรรมเขมรที่แพร่เข้ามาโดยวัตถุส่วนใหญ่ได้จากกรขุดแต่ปราสาทหินพิมายและโบราณสถานภาคอีสานตอนล่าง
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติมหาวีรวงศ์  จัดแสดงโบราณวัตถุพวกเครื่องปั้นดินเผา  กลองมโหระทึก
พระพุทธรูปสมัยทวารวดี
วัดบ้านไร่ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ  พระเกจิชื่อดังเป็นเจ้าอาวาส ทุกวันจึงมี่ผู้สัทธามานมัสการกันอย่างเนื่องแน่น
วัดธรรมจักรเสมาราม ตั้งอยู่ในบริเวณที่เรียกว่า เมืองเสมา ซึ่งเป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดี วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพระนอนหินทรายและธรรมจักรศิลาที่สันนิฐานว่าสร้างขึ้นพร้อมเสมา
วัดศาลาลอย วัดเก่าแก่ที่ย่าโมสร้างไว้ มีโบสถ์หลังเก่าและเจดีย์บรรจุอัฐิของท่าน ส่วนโบสถ์หลังใหม่เป็นอาคารคอนกรีตคล้ายเรือสำเภากำลังโต้คลื่น ผนังด้านนอกเป็นภาพพุทธประวัติทำด้วยกระเบื้องดินเผาด่านเกวียน
แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท (08.00-16.00)แห่ลงโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ที่สำคัญของภาคอีสานได้ค้นพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณถึง 60 โครง พร้อมทั้งภาชนะดินเผาแบบต่างๆและเครื่องประดับจำนวนมาก
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี รูปหล่อของท้าวสุรนารีหรือย่าโมวีรสตรีของชาวโคราช สร้างขึ้นเพื่อยกย่องวีรกรรมที่นำชาวโคราชต่อสู่ขับไล่กองทัพเวียงจันทร์จนได้ชัยชนะ
แก่งวังวน E4 แก่งหินกลางน้ำที่เกิดจากการสร้างเขื่อนลำแชะนิยมเช่าเรือหรือแพออกไปชมทิวทัศน์และพักผ่อน
เขาแผงม้า ผืนป่าริมเขาใหญ่ที่เป็นแหล่งอาศัยของฝูงกระทิง โดยมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ฯได้ร่วมกับชาวบ้านทำการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติจนกลับคืนสู่ความสมบูรณ์และสามารถเฝ้าดูกะทิงออกมาหากินในหุบเขา
เขื่อนลำตะคลอง เขื่อนดินที่กั้นลำตะคลองจนเกิดเป็นอ่างเก็บน้ำใหญ่ริมถนนมิตรภาพ มองเห็นผืนน้ำกว้างใหญ่ โอบล้อมด้วยทิวเขาสวยงาม จึงมีจุดชมทิวทัศหลายแห่ง
ฟาร์มโชคชัย  (09.00-15.00)ฟาร์มโคนมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท่ามกลางทัศนียภาพทุ่งหญ้ากว้างไกลและทิวเขาเป็นฉากหลัง มีรถนำเที่ยวชมการเลี้ยงวัวและฟาร์มสัตว์อีหลายประเภท พร้อมกับขี่ม้ากลางทุ่ง
วัดเขาจันทร์งาม วัดป่าที่มีการค้นพบภาพเขียนสีโบราณอายุไม่ต่ำกว่า 3,000 ปี บริเวณผาหินบนไหล่เขา เป็นภาพกลุ่มคนประกอบกิจการต่างๆ เช่น ล่าสัตว์ ร่ายรำ
วัดหน้าพระธาตุ มีโบสถ์หลังเก่าและหอกลางน้ำสร้างตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์ ภายในมีภาพเขียนแสดงเรื่องราวพุทธประวัติในสภาพสมบูรณ์น่าชม
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ (08.30-16.00) แปลงสาธิตการปลูกข้าวโพดหวานและเลือกซื้อสินค้าเกษตร
สถานวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช ศูนย์วิจัยธรรมชาติที่อยู่กลางผืนป่าดงดิบและป่าเต็งรัง มีเล่นทางเดินชมและศึกษาธรรมชาติที่เต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่และนกนานชนิด
หาดชมตะวัน (08.30-18.00) ชายหาดริมอ่างเก็บน้ำของเขื่อนลำปลายมาศ บรรยากาศคล้ายชายฝั่งทะเล เหมาะแก่การนั่งเล่นและพักผ่อนชมทิวทัศน์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรวังน้ำเขียว  ตั้งอยู่อำเภอวังน้ำเขียวซึ้งได้ชื่อว่าเป็น “สวิสแลนด์แดนอีสาน” มีกลุ่มเกษตรกรทำสวนเกษตร เช่น เห็ดหอม ผัก สมุนไพร ดอกเบญจมาศ ฯลฯ ให้เที่ยวชมศึกษาและซื้อของฝาก
แหล่งหินตัด  ลานหินบนเนินเขาหินตัดเตี้ยที่เต็มไปด้วยแท่งหินสี่เหลี่ยมซึ่งสันนิฐานว่าเป็นหินที่ถูกสกัดไปสร้างปราสาทหินสมัยขอม
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (06.00-21.00) ผืนป่าใกล้กรุงเทพฯที่เดินทางไปได้สะดวกจึงเป้ฯแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมมานาน ภายในพื้นที่เต็มไปด้วยความงดงามของธรรมชาติ ทั้งทุ่งหญ้า ป่าไม้น้ำตก และจุดชมทิวทัศน์งดงาม โดยเฉพาะสัตว์ที่พบเห็นได้ง่าย เช่น กว้าง เก้ง ชะนี และช้างป่า

ที่กิน
ชื่อร้าน                                                 โทรศัพท์                                   อาหารแนะนำ
ไก่ย่างสืบสิริ (06.00-18.00)              044261493                                ไก่บ้านย่าง
จันท์ผา (09.00-19.00)                      044296737                              คั่วไก่บ้าน
โจโจ้(08.30-23.00)                                  -                                          เป็ดย่าง
ทิวไผ่(10.00-21.00)                                                                             เป็ดย่างพิมาย
นวลจันทร์ (07.00-18.00)                          -                                         หมี่พิมาย
เสียวเสี้ยว(10.00-22.00)                     044243180                               กุ้งแช่น้ำปลา
ไก่ย่างท่าช้าง(08.00-17.00)               044321217                                ไก่ย่าง
น่านน้ำ(10.00-22.30)                         044314543                                ยำปลาช่อนทอด
ยิ่งยง(09.00-21.30)                           044365178                                ไก่อบสับปะรด
สวนเมืองพร(08.00-18.00)                 044323263                                ปลาทับทิมอบซอส

ที่ซื้อของ
ชื่อร้าน                                             โทรศัพท์                                สินค้าแนะนำ
ตลาดแก่กิมเฮง                                   -                                       หมี่พิยาย,หมี่ตะคุ
หมี่พิมาย                                                -                                      เส้นหมี่
ศูนย์ของดีเมืองโคราช                   044242991                           สินค้าพื้นเมือง
กลางดง                                                -                                       ผลไม้
กลุ่มทอผ้าไหมบ้านนาแค                                                              ผ้าไหมปักธงชัย
โครงการกสิกรรมไร้สารพิษ                                                           ผักปลอดสารพิษ
เขาใหญ่ไวน์เนอร์รี่ (07.30-16.30) 4239014                            ไวน์,น้ำผลไม้
เจ๊ฮวง(07.00-18.00)                     044311323                          กุนเชียง

ระยะทางจากอำเภอเมืองไปยังอำเภอต่างๆ
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ                 18                    กิโลเมตร
อำเภอขามทะเลสอ                      22                    กิโลเมตร
อำเภอโนนไทย                           28                    กิโลเมตร
อำเภอโชคชัย                             30                    กิโลเมตร
อำเภอปักธงชัย                           34                    กิโลเมตร
อำเภอสูงเนิน                              36                    กิโลเมตร
อำเภอโนนสูง                              37                    กิโลเมตร
อำเภอจักราช                              40                    กิโลเมตร
กิ่งอำเภอพระทองคำ                    45                    กิโลเมตร
อำเภอสีคิ้ว                                 45                    กิโลเมตร
อำเภอขามสะแกแสง                    50                    กิโลเมตร
อำเภอหนองบุนนาก                     52                    กิโลเมตร
อำเภอครบุรี                                58                    กิโลเมตร
อำเภอพิมาย                               60                    กิโลเมตร
อำเภอห้วยแถลง                         65                    กิโลเมตร
อำเภอวังน้ำเขียว                         75                    กิโลเมตร
อำเภอคง                                   79                    กิโลเมตร
อำเภอโนนแดง                            80                    กิโลเมตร
อำเภอด่านขุนทด                         84                    กิโลเมตร
กิ่งอำเภอสีดา                              85                    กิโลเมตร
อำเภอบ้านเหลื่อม                        85                    กิโลเมตร
อำเภอปากช่อง                           85                    กิโลเมตร
อำเภอเสิงสาง                             89                    กิโลเมตร
กิ่งอำเภอเทพารักษ์                      90                    กิโลเมตร
อำเภอประทาย                            97                    กิโลเมตร
อำเภอชุมพวง                             98                    กิโลเมตร
อำเภอบัวใหญ่                             101                   กิโลเมตร
กิ่งอำเภอบัวลาย                          111                   กิโลเมตร
กิ่งอำเภอลำทะเมนชัย                  120                   กิโลเมตร
อำเภอแก้งสนามนาง                     130                   กิโลเมตร
กิ่งอำเภอเมืองยาง                       130                   กิโลเมตร

 
ท่องเที่ยวต่างประเทศ
หลวงพระบาง
L14 • หลวงพระบาง วัดเชียงทอง บ้านช่่างไห น้ำตกตาดกวางสี พระธาตุพูสี ตลาดเช้า
พระราชวังหลวง วังเวียง ล่องเรือแม่น้ำซอง เวียงจันทน์ หอพระแก้ว วัดพระธาตุหลวง
ลาวใต้
L06 • ลาวใต้ เมืองปากเซ นครจำปาสัก ปราสาทหินวัดพู น้ำตกคอนพะเพ็ง
ล่องแม่น้ำโขง แก่งหลี่ผี น้ำตกตาดฟาน ไร่ชา น้ำตกตาดผาส้วม อุบลราชธานี
เวียดนาม
VN07 • ทัวร์เวียดนาม นครเว้ ล่องเรือแม่น้ำหอม วัดเทียนหมู่ นครจักรพรรด์ิ
สุสานไคดิงห์ ดานัง พิพิธภัณฑ์จาม ฮอยอัน สะพานญี่ปุ่น ท่านละ 8,900.-บาท
เวียดนาม

VN01 • ฮานอย  ฮาลอง ไฮฟอง อ่าวฮาลอง เจดีย์หยู่ฮาง หมู่บ้านแกะสลักไม้
วิหารวรรณกรรม หุ่นกระบอกใต้น้ำ จัตุรัสบาดิงห์ สุสานท่านโฮจิมินท์  วัดเสาเดียว
พิพิธภัณฑ์ทหาร ตลาดโด่งซวน

พม่า

MM01 • ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินแขวน พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น พระพุทธไสยาสน์ชเวเลยอง
พระมหาเจดีย์มุเตา ตลาดสก๊อต นมัสการสักการะ เทพทันใจ เจดีย์เจ๊าทัดจี 
เจดีย์กาบาเอ  เจดีย์ชเวดากอง  ภัตตาคารการะเวก
พระเจดีย์โบตะตอง
 3 คืน 4วัน

กัมพูชา

CD01 • นครวัด  นครธม โตนเลสาบ ปอยเปต เขาพนมเค็ง ปราสาทบันทาสรี
ปราสาทบายอน ปราสาทพระเจ้าขี้เรื้อน ปราสาทบาปวน ปราสาทตาแก้ว
ปราสาทตาพรหม 3 วัน 2 คืน 6,900 บาท/ท่าน ( 8 ท่านขึ้นไปเดินทางได้ทุกวัน )

มาเลเชีย

MS01 • หาดใหญ่  เก็นติ้ง ไฮแลนด์ กระเช้าลอยฟ้า Sky way บ่อนคาสิโนระดับชาติ
กัวลาลัมเปอร์ จัตุรัสเมอร์เดก้า อาคารสุลต่านอับดุลซาหมัด พระราชวังแห่งชาติ
ชมทัศนียภาพของเมืองหลวง ตึกรัฐสภา  มัสยิดหินอ่อน สถานีรถไฟเก่าแก่KL Tower
Petronas Twin Tower  ตึกแฝด หรือ ตึกปิโตรนัส คาเมรอนไฮแลนด์ สวนสตรอเบอร์รี่
สวนดอกไม้ ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรีจังโหลน

รถตู้เช่า
 • รถตู้รุ่นใหม่ให้เช่า ติดต่อที่ 0899 -212 – 451 , 02-815-4022
บริการให้เช่ารถตู้ทีมงานกันเองทราเวล ของเรามีรถตู้ในทีมมาก กว่า 30 คัน ท่องเที่ยว ประชุม ตีกอล์ฟ รับ-ส่ง หรือเช่ารถตู้ทั่วไปการบริการคืองานของเรา
ดูแลอบอุ่นบริการสุดใจ ประกันภัยชั้นหนึ่งทุกที่นั่งครับ
• แนะนำแหล่งท่องเที่ยวในประเทศ

• ภาคเหนือ : เชียงใหม่ : ห้วยน้ำดัง : ดอยอ่างขาง : เชียงราย : ดอยตุง : ดอยแม่สลอง : ภูชี้ฟ้า
   แม่ฮ่องสอน : ปางอุ๋ง : เที่ยวปาย : ปาย : น่าน : ดอยเสมอดาว : ดอยภูคา : ทีลอชู : น้ำตกทีลอซู
   พิษณุโลก : ภูหินร่องกล้า : เพชรบูรณ์ : เขาค้อ : ภูทับเบิก : ภูสอยดาว
• ภาคอีสาน : ภูกระดึง : ภูหลวง : ขอนแก่น : ชัยภูมิ : สกลนคร : หนองคาย : อุบลราชธานี
• ภาคกลางและภาคตะวันออก : กาญจนบุรี : ประจวบคีรีขันธ์ : เพชรบุรี : อยุธยา : อุทัยธานี : เกาะช้าง
• ภาคใต้ : กระบี : เกาะไม้ไผ่ : เกาะพีพี : ทะเลแหวก : สระมรกต : ตรัง : ถ้ำมรกต : เกาะตะรุเตา
   : พังงา : เกาะสิมิลัน : เกาะสุรินทร์ : ภูเก็ต

• ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศ : ที่พัก โรงแรม : ร้านอาหาร
• ประเทศลาว
• กัมพูชา

: กัมพูชา : นครวัด : นครธม : โตนเลสาป : ปราสาทบันทายสรี : ปราสาทตาพรหม : ภาษาเขมร : ระบำอัปสรา

• เวียดนาม

: เวียดนาม : ฮานอย : ฮาลองเบย์ : ซาปา : เว้ : ดังนัง : ฮอยอัน : ดาลัด : อุโมงค์กู๋จี : ภาษาเวียดนาม

• ประเทศพม่า

: พม่า : ย่างกุ้ง : พุกาม : มัณฑะเลย์ :ทะเลสาปอินเล :พระธาตุอินทร์แขวน :หงสาวดี :เทพทันใจ: ภาษาพม่า

• ประเทศจีน

: สิบสองปันนา : คุนหมิง : อุทยานป่าหิน : เมืองต้าหลี่ : ลี่เจียง : ภูเขาหิมะมังกรหยก

• มาเลเซีย

 

ทริปที่ผ่านมา

ไปทัวร์กับ กันเอง ทราเวล ดีอย่างไร

   ท่านจะได้รับการดูแลอย่างดี จากทีมงานกันเองทราเวล ให้ความรู้สึกอบอุ่น
เป็นกันเอง แต่ทำงานแบบมืออาชีพ พิเศษ ถ้าท่านไปกันเป็นหมู่ ตั้งแต่ 40 ท่านขึ้นไป
ท่านจะมีช่างภาพและวีดีโอมืออาชีพคอยถ่ายรูปบรรยากาศ ต่างๆ ให้กับคณะ
ของท่านและ เราจะนำรูปวีดีโอ ที่ถ่ายบรรจุ ลงแผ่น DVD ส่งให้ท่านอีก 1 ชุด ฟรี

ตัวอย่าง ลูกทัวร์ที่นำมาลงในเว็บคือตัวผมได้ออกทัวร์ด้วยมีบางคณะที่ส่งมาให้ก็มี ถ้าลูกทัวร์ เก่าที่
เคยใช้บริการ ต้องการให้ลงในเว็บให้ ส่งรูปมาได้นะครับ ที่ Pramote2008@hotmail.com ขอบคุณ
ล่วงหน้าเลยนะครับ เราจะปรับการบริการให้ดีๆขึ้นไป ใส้ใจทุกรายละเอียด ให้ท่านท่องเที่ยวอย่าง
คุ้มค่า และได้รับความสุขจากการท่องเที่ยว

สำหรับท่านที่กำลังจะไปควรอ่านในส่วนที่ท่านจะไปท่านจะได้มีไกค์ในการเดินทาง
เป็มการเหล่าเรื่องด้วยภาพถ่านที่สมบูรณ์ ทำให้ท่านเข้าใจง่ายเห็นภาพเพราะเป็นที่จริงที่ท่านต้องไป

คณะเข้าลาวใต้ ปี 2547

วันที่ 3-5 มกราคม 2549
วันที่ 12-17 มีนาคม 2549
วันที่ 18-25 ตุลาคม 2549
วันที่ 22-26 ตุลาคม 2549
วันที่ 30 ธ.ค.49 - 1 ม.ค.50
วันที่ 30 ธ.ค.49 - 5 ม.ค.50
วันที่ 3-8 กุมภาพันธ์ 2550
วันที่ 10-11 กุมภาพันธ์ 2550
วันที่ 10 -17 เมษายน 2550
วันที่ 13-16 กรกฎาคม 2550
วันที่ 5-8 ตุลาคม 2550
วันที่ 28 ธ.ค.50 - 2 ม.ค.51

หลวงพระบาง  อ้อมน้อยขนส่ง

วันที่ 12-15 มกราคม 2551
วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2551
วันที่ 17-20 กรกฎาคม 2551
วันที่ 22 สิงหาคม 2551
วันที่ 27-31 ตุลาคม 2551
วันที่ 7-11 พศจิกายน 2551
วันที่ 17-22 เม.ย.2552
วันที่ 21-26 สิงหาคม 2552
วันที่ 11-16 ตุลาคม 2552
วันที่ 22-26 ตุลาคม 2552
วันที่ 29-31 ตุลาคม 2552
วันที่ 4-5 มกราคม 2553
วันที่ 21-26 กันยายน 2553

 

กันเอง ทราเวล 129 หมู่1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ. สมุทรปราการ 10290
รับทำทัวร์เป็นหมู่คณะ มีรถตู้ให้เช่า Tel/Fax 02-8155820 , 086-329-7251 Tel / Line 0899-212-451
Mail :Pramote2008@hotmail.com www.kanaeng.com ใบอนุญาต เลขที่ 11/05791